intTypePromotion=1
ADSENSE

Cung cấp nước sạch

Xem 1-20 trên 1570 kết quả Cung cấp nước sạch
 • Bài nghiên cứu dưới đây tổng hợp các lý thuyết về chính sách tài khóa với tăng trưởng kinh tế từ đó đánh giá thực trạng chính sách tài khóa của Việt Nam và đưa ra các gợi ý tăng cường hiệu quả của chính sách tài khóa nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững.

  pdf12p vimarillynhewson 17-05-2022 3 0   Download

 • Bài viết cung cấp đầy đủ hơn về nội dung chi tiết của mô hình MTEF. Kết quả của nghiên cứu đã tìm hiểu rõ khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc xây dựng, nội dung chính và sự vận dụng vào tài chính của Việt Nam nhằm hướng đến sự bền vững trong chính sách tài khóa tổng thể.

  pdf16p vimarillynhewson 17-05-2022 1 0   Download

 • Bài viết này nhằm thể hiện tính cấp thiết trong nghiên cứu chính sách nhà ở cho người dân vì đó là công cụ để tạo điều kiện cho người dân an tâm về chỗ ở và góp phần tăng trưởng nền kinh tế. Bên cạnh đó, nhóm tác giả lược khảo lý thuyết về nhà ở, cũng như nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nhà ở của một số nước.

  pdf6p viellenkullman 13-05-2022 10 0   Download

 • Kinh tế tư nhân đã có được những thành tựu đáng ghi nhận, song hiện khu vực kinh tế này cũng đang phải đối diện với không ít những rào cản. Cho nên để Kinh tế tư nhân thực sự là “một động lực quan trọng của nền kinh tế”, việc nhận diện và tháo gỡ những rào cản đang là vấn đề cấp thiết mà bản thân các chủ thể Kinh tế tư nhân và Nhà nước đều cần quan tâm giải quyết. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p atarumoroboshi 09-05-2022 3 1   Download

 • Bài viết "Khái quát về thực trạng phát triển của kinh tế tư nhân tại Hải Phòng" đề cập tới thực trạng phát triển của nền kinh tế tư nhân tại Hải Phòng như những lợi thế, thành tựu mà kinh tế tư nhân đạt được. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 09-05-2022 5 1   Download

 • Bài viết đánh giá khách quan, đầy đủ thực trạng và những vấn đề đang đặt ra đối với khu vực kinh tế tư nhân ở Hải phòng hiện nay góp phần cung cấp luận cứ, tham mưu cho cấp có thẩm quyền thành phố xây dựng chính sách, biện pháp hữu hiệu thúc đẩy khu vực này phát triển xứng tầm vị trí, tiềm năng, lợi thế của nó. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 09-05-2022 4 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu chính sách giảm nghèo và các chính sách phát triển nông thôn cho đồng bào vùng cao ở vùng trung tâm Andes, Nam Mỹ. Thiết lập một mô hình chính quyền phúc lợi tập trung, sự mở rộng các liên kết tương hỗ và các liên minh gia đình trị, sự gắn bó của hầu hết các nhóm thiểu số nơi đây đã tạo điều kiện đẩy mạnh đa dạng hóa thực phẩm, quần áo, đồ dùng và các mặt hàng xa xỉ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p atarumoroboshi 09-05-2022 3 1   Download

 • Bài báo này này được thực hiện dựa trên cơ sở kết quả đánh giá đề án đã được tiến hành từ năm 2000 đến năm 2012. Các nỗ lực phát triển cho đề án được thực hiện thông qua các trung tâm của làng. Nguồn thông tin đầu sơ cấp và thứ cấp cung cấp kết quả dữ liệu bao gồm thảo luận nhóm tập trung (FGD) và từ kết quả nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p atarumoroboshi 09-05-2022 7 2   Download

 • Bài viết này nhằm mục đích xem xét và tổng kết các tài liệu trong nước và quốc tế nhằm xác định chất lượng giáo dục thực sự là gì, cũng như xem xét những yếu tố ảnh hưởng đến thành tích của học sinh. Bài viết cũng chỉ ra các kết quả có liên quan và đưa ra kết luận về các phân tích và nghiên cứu trong chủ đề thành tích của học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p atarumoroboshi 05-05-2022 14 1   Download

 • Nghiên cứu sẽ tập trung vào đánh giá kết quả phân loại các lớp phủ và bề mặt không thấm để khẳng định tính hiệu quả và độ tin cậy của phương pháp thực hiện. Diện tích của bề mặt không thấm năm 2021 là cơ sở để so sánh với các diện tích bề mặt không thấm của các năm trước đó cung cấp được sự mở rộng diện tích bề mặt không thấm trong quá trình đô thị hóa ở thành phố lớn nhất nước ta giúp cho các nhà quy hoạch thành phố đưa ra các chính sách quy hoạch phát triển bền vững đô thị.

  pdf9p viindranooyi 04-05-2022 6 1   Download

 • Nghiên cứu đã chỉ ra những hạn chế của ba văn bản pháp luật bao gồm Luật Đất Đai, Luật Quy Hoạch và Luật Đầu Tư làm hạn chế nguồn thu tài chính từ đất đai trên các khía cạnh định giá, quy hoạch treo, phân cấp quản lý, ưu đãi đầu tư... Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đề xuất các hàm ý chính sách, kiến nghị sửa đổi các hạn chế của pháp luật nhằm tăng nguồn thu tài chính từ đất đai cũng như sử dụng đất, tài sản nhà nước có hiệu quả cho giai đoạn tới.

  pdf26p atarumoroboshi 05-05-2022 7 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Lược sử thế giới bằng tranh: Đế quốc Mông cổ có nội dung gồm các chương còn lại giới thiệu về: La Mã từ nước cộng hòa tới đế quốc, sự gian truân của Cơ đốc giáo,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p gaogao2708 21-04-2022 4 0   Download

 • Bài viết này tập trung làm rõ các mức ân cấp của triều đình Gia Long đối với người bị nạn biển là người Việt và người nước ngoài. Các chính sách này bao gồm nhiều ân cấp như: Cung cấp tiền, thức ăn, chỗ ở, đưa về nước, sửa chữa thuyền bè… Trên thực tế, các mức ân cấp đối với người nước ngoài có sự thay đổi tùy thuộc vào mối quan hệ ngoại giao giữa triều Nguyễn và quốc gia gặp nạn.

  pdf13p vithales 19-04-2022 4 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc tập hợp ba bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị, tổ chức, tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, cung cấp quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và cách nhìn mới sâu sắc, đầy tâm huyết của người đứng đầu Đảng, Nhà nước.

  pdf276p redrose24 19-04-2022 9 1   Download

 • Đối với nước ta, một nước nhiệt đới đi lên từ nông nghiệp, công nghệ sinh học có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là một yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm an ninh lương thực, chuyển đổi cơ cấu và phát triển bền vững kinh tế công nghiệp, nông thôn; cung cấp những sản phẩm cơ bản và thiết yếu cho mục đích chăm sóc sức khỏe cộng đồng; bảo vệ môi trường sống và phục vụ phát triển công nghiệp sinh học. Mời các bạn cùng tìm hiểu về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam qua phần 2 cuốn sách.

  pdf85p bakerboys01 13-04-2022 8 0   Download

 • Cuốn sách gồm 05 chương được chia thành 2 phần trình bày khái quát tình hình cháy, nổ và những vụ cháy, nổ điển hình trên địa bàn cả nước, đồng thời cung cấp các kỹ năng thoát hiểm, sơ cứu người bị nạn trong các sự cố cháy, nổ; các biện pháp phòng cháy, chữa cháy; các văn bản hiện hành về phòng, chống cháy, nổ, trong đó bao gồm các quy định cụ thể về trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho từng đơn vị cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf132p bakerboys01 13-04-2022 4 0   Download

 • Cuốn sách "Tìm hiểu về Đông Nam Á và Asean" cung cấp cho độc giả những thông tin và tư liệu cơ bản nhất để nghiên cứu và tìm hiểu các nước trong khu vực Đông Nam Á. Cuốn sách được bố cục thành 4 nội dung chính. Trong phần 1 sau đây sẽ cung cấp cho độc giả những kiến thức khái quát về Đông Nam Á và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf104p cucngoainhan9 07-04-2022 5 2   Download

 • Cuốn sách đề cập đến những vấn đề chung về nông nghiệp, định hướng phát triển nông, lâm, ngư nghiệp của nước ta đến năm 2020; giới thiệu một số chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf58p bakerboys01 07-04-2022 7 0   Download

 • Nội dung cuốn sách gồm 3 phần với 85 câu hỏi và trả lời nhằm cung cấp cho bạn đọc các kiến thức cơ bản về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến tiêu dùng có trách nhiệm và sản phẩm thân thiện môi trường; việc sản xuất, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường,... Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 cuốn sách.

  pdf87p bakerboys01 07-04-2022 4 1   Download

 • Cuốn sách cung cấp thông tin cơ bản về công tác dự báo khí tượng Biển Đông cho cán bộ ngành quan trắc khí tượng, cũng như giúp bạn đọc hiểu thêm về các vùng biển, đảo, hải đảo của nước ta. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf91p bakerboys01 13-04-2022 3 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cung cấp nước sạch
p_strCode=cungcapnuocsach

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2