intTypePromotion=1
ADSENSE

Cung cấp tài chính vi mô

Xem 1-20 trên 374 kết quả Cung cấp tài chính vi mô
 • Trong thời gian vừa qua, thực hiện chính sách mở cửa kinh tế theo định hướng XHCN, Việt Nam đã có những bước tăng trưởng cao trong việc phát triển nền kinh tế cả vĩ mô và vi mô, tuy nhiên đi đôi với thành tựu đó, phát sinh mặt trái của tăng trưởng nóng là gia tăng khoảng cách giàu nghèo, tỷ lệ người nghèo và có thu nhập thấp ngày càng lớn trong xã hội,

  pdf16p chaen_12 09-12-2013 73 21   Download

 • Lịch sử phát triển của tài chính vi mô được sơ khai hình thành từ những năm giữa thế kỷ 19, khi nhà lý luận Lysander Spooner viết cuốn sách về lợi ích của những “món” tín dụng nhỏ dành cho doanh nghiệp và người nông dân với mục tiêu giúp họ thoát nghèo. Tuy nhiên, đó lại là thời điểm những năm cuối cùng của thế chiến thứ hai với kế hoạch Marshall do Mỹ khởi xướng, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động này. Do đó, sự manh nha về dịch vụ tài chính vi mô dường như không tìm được chỗ đứng. Chính vì...

  doc15p hoangtudt 28-07-2011 263 87   Download

 • Mục tiêu chung của HTKT: hỗ trợ phát triển khu vực tài chính vi mô chính thức ở Việt Nam để có thể cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô chất lượng đảm bảo, đáng tin cậy và bền vững cho người nghèo, đặc biệt ở khu vực nông thôn.

  doc3p sinhvienmoi 21-04-2010 272 75   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Đánh giá chính sách về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô với mục tiêu điều chỉnh những chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển hoạt động TCVM thông qua khuyến khích các chủ thể gia nhập ngành và thu hút các thành phần trong xã hội tham gia giảm nghèo thông qua cung cấp dịch vụ TCVM;...

  pdf0p hera_02 09-04-2016 165 32   Download

 • Luận án nghiên cứu về thực trạng hoạt động của tài chính vi mô thông qua các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính vi mô nhằm: Làm rõ cơ sở lý luận về tài chính vi mô góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Nghiên cứu thực trạng hoạt động tài chính vi mô ở Việt Nam, đánh giá những mặt đã làm được và những hạn chế còn tồn tại đối với xóa đói giảm nghèo bền vững.

  pdf200p sohucninh321 09-07-2019 52 15   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 4 Quản trị các tổ chức Tài chính vi mô là Cơ cấu tổ chức, quản trị hoạt động, quản trị rủi ro,...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm chi tiết hơn.

  pdf16p cobematxanh 05-12-2017 73 12   Download

 • Sau đây là bài viết Tài chính vi mô - Thực trạng, cơ hội và thách thức; bài viết trình bày về tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính vi mô; thành tựu tài chính vi mô Việt Nam; cơ hội và thách thức cũng như chủ trương phát triển ngành tài chính vi mô.

  pdf4p maiyeumaiyeu13 04-10-2016 80 11   Download

 • Phần 1 Tài liệu Chính Tài liệu tài chính vĩ mô trong phát triển và hội nhập cung cấp cho người đọc các nội dung: Xu thế kinh tế hiện nay và sự lựa chọn chính Tài liệu tài chính, chính Tài liệu tài khóa trong nền kinh tế chuyển đổi ở Việt Nam, rủi ro tài chính và phòng ngừa rủi ro tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf111p doinhugiobay_05 01-12-2015 60 10   Download

 • Mục tiêu của bài viết Xác định mức lãi suất cho vay tối ưu nhằm phát triển các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam là nhằm cung cấp một góc nhìn khoa học, giúp người đọc hiểu được các tổ chức tài chính vi mô, hoạt động của tổ chức tài chính vi mô tại VN và nêu lên một số ý kiến đề xuất cho vấn đề này.

  pdf9p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 48 8   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá mức độ bền vững về tài chính của các tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM) làm cơ sở đưa ra các giải pháp nhằm phát triển bền vững các TCTCVM tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ bền vững tài chính của các TCTCVM còn chưa cao và không đồng đều giữa các tổ chức. Nguyên nhân chủ yếu của các TCTCVM Việt Nam là khả năng tự chủ trong hoạt động còn nhiều hạn chế, lệ thuộc quá nhiều vào trợ cấp vốn từ bên ngoài. Điểm sáng trong hoạt động của các TCTCVM Việt Nam là chất lượng tín dụng tốt, tỷ lệ hoàn trả cao.

  pdf0p kaiyuan1121 28-08-2018 61 4   Download

 • Ở Việt Nam, tài chính vi mô không chỉ là công cụ giảm nghèo mà còn được nhìn nhận là một phần không thể thiếu của hệ thống tài chính nhằm đảm bảo phổ cập đến các nhóm thu nhập thấp những dịch vụ an toàn, bền vững và theo nhu cầu vốn sẵn có cho các đối tượng khác trong hệ thống. Bài viết này trình bày nghiên cứu giải pháp phát triển hoạt động tài chính vi mô (TCVM) tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết.

  pdf0p tradaviahe11 04-01-2021 5 1   Download

 • Nghiên cứu đánh giá tác động sự phát triển của khu vực ngân hàng đến hiệu quả tài chính của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam. Bằng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng, kết quả cho thấy hệ thống ngân hàng phát triển có thể thay thế các tổ chức tài chính vi mô chính thức trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

  pdf13p gaocaolon6 04-08-2020 11 0   Download

 • Ngoài biện pháp truyền thống là sử dụng chính sách tài chính tín dụng lãi suất thấp cung cấp vốn cho người nghèo, giúp người nghèo có vốn để sản xuất kinh doanh thì Nhà nước đã và đang thực hiện chính sách TCVM cho XĐGN.

  pdf22p leslienguyen 22-11-2010 301 159   Download

 • Với sự hỗ trợ để tạo thu nhập, các gia đình và cộng đồng có thể có chuyển từ tình trạng đói nghèo sang sự ổn định về kinh tế lâu dài hơn. Như vậy họ sẽ điều kiện tốt hơn để cho con cái của mình đến trường học, và có được công việc làm đàng hoàng. Nhiều cơ quan hoạt động trong lĩnh vực phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em đã làm như vậy bằng cách cung cấp một số hình thức tín dụng và hỗ trợ tăng thu nhập....

  pdf12p anhtuyet 10-06-2009 344 136   Download

 • Bài viết chủ yếu bàn về các tổ chức cung cấp TCVM quy mô nhỏ, qua đó đánh giá thực trạng và một số vấn đề đặt ra trong phát triển bền vững của các tổ chức TCVM tại Việt Nam.

  pdf7p visatori2711 20-04-2019 62 2   Download

 • Trong các doanh nghiệp, để quản lý tài sản và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải sử dụng hàng loạt các công cụ quản lý khắc nhau. Kế toán ở doanh nghiệp với chức năng thu nhận, xử lý, hệ thống hoá thông tin vè toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính phát sinh ở doanh nghiẹp nhằm cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ công tác quản lý kinh tế tài chính vĩ mô và vi mô đã trở thành một công cụ quản lý kinh tế quan trọng, một bộ phận...

  doc347p noname1701 08-01-2010 1532 1001   Download

 • Trong các doanh nghiệp, để quản lý tài sản và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải sử dụng hàng loạt các công cụ quản lý khắc nhau. Kế toán ở doanh nghiệp với chức năng thu nhận, xử lý, hệ thống hoá thông tin vè toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính phát sinh ở doanh nghiẹp nhằm cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ công tác quản lý kinh tế tài chính vĩ mô và vi mô đã trở thành một công cụ quản lý kinh tế quan trọng, một bộ phận...

  pdf360p tinhphuong60 12-07-2010 786 564   Download

 • - Môn học nghiên cứu và đề cập đến những vấn đề về hoạt động tài chính vĩ mô, do vậy nó có liên quan đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực tài chính tiền tệ. - Môn học này vưà đề cập đến các vấn đề có tính nguyên lý, đồng thời cũng mang tính nghiệp vụ cụ thể, có nhiều vấn đề liên quan đến các chế độ chính sách của nhà nước, đặc biệt là chính sách quản lý ngân sách, thuế... - Qua nghiên cứu môn học, sinh viên sẽ thấy được mối liên hệ giữa môn học này...

  doc11p talaai411 15-03-2010 1351 274   Download

 • Trong các doanh nghiệp, để quản lý tài sản và quá trình hoạt động sản xuất kinh daonh cần phải sử dụng hàng loạt các công cụ quản lý khác nhau. Kế toán ở doanh nghiệp chức năng thu nhận, xử lý, hệ thống hoá thông tin về toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính phát sinh ở doanh nghiệp nhằm cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ công tác quản lý kinh tế tài chính vĩ mô

  pdf77p thanh_trieu 25-12-2009 428 187   Download

 • Trong các doanh nghiệp, để quản lý tài sản và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải sử dụng hàng loạt các công cụ quản lý khắc nhau. Kế toán ở doanh nghiệp với chức năng thu nhận, xử lý, hệ thống hoá thông tin về toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính phát sinh ở doanh nghiệp nhằm cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ công tác quản lý kinh tế tài chính vĩ mô và vi mô để trở thành một công cụ quản lý kinh tế quan trọng, một bộ...

  pdf0p can_loc 27-07-2012 292 84   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
946 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Cung cấp tài chính vi mô
p_strCode=cungcaptaichinhvimo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2