intTypePromotion=1
ADSENSE

Đặc điểm của kinh tế tri thức

Xem 1-20 trên 564 kết quả Đặc điểm của kinh tế tri thức
 • Bài viết trình bày những đặc điểm của nền giáo dục trong đời sống xã hội hiện đại với sự phát triển của kinh tế tri thức và xu hướng toàn cầu hóa. Trong bối cảnh đó, giáo dục đại học phát triển với những yêu cầu mới về chất lượng đào tạo (kỹ năng mềm) và đội ngũ giảng viên.

  pdf10p thanhngan29092009 26-09-2018 24 3   Download

 • Hiện nay, có nhiều quan điểm và định nghĩa về kinh tế tri thức. TBKTVN xin trích dẫn định nghĩa về kinh tế tri thức theo nhận định của Giáo sư - Viện sĩ Đặng Hữu trong bài “Kinh tế tri thức với chiến lược phát triển của Việt Nam”: Kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sự sản sinh ra, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lượng cuộc sống....

  pdf9p ntgioi120403 05-11-2009 1470 368   Download

 • Đề tài nghiên cứu đặc điểm và sự phát triển của nền kinh tế tri thức, dựa vào những đặc điểm này nghiên cứu và đề ra các giải pháp cho sự phát triển kinh tế tri thức của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc21p phuc1982 03-05-2016 226 41   Download

 • Về luận điểm khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp của C.Mác, tác giả đã đưa ra và luận giải những điều kiện để khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp và những biểu hiện của quá trình này. Vấn đề phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay đã được tác giả luận giải trên cơ sở làm rõ nội dung khái niệm, bản chất và những đặc trưng cơ bản của kinh tế tri thức; đồng thời, chỉ ra những điều kiện thiết yếu cho việc hình thành và...

  pdf15p bengoan369 09-12-2011 220 43   Download

 • Phần 1 Tài liệu Nền kinh tế tri thức và yêu cầu đổi mới giáo dục ở Việt Nam giới thiệu tới người đọc các nội dung: Kinh tế tri thức, đặc điểm và quá trình phát triển; tri thức cho phát triển, tiếp nhận tri thức và hấp thụ nó cho nền kinh tế toàn cầu mới; chiến lược phát triển khoa học và công nghệ thông tin của các nước công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf105p doinhugiobay_05 01-12-2015 115 44   Download

 • Bài viết phân tích đặc điểm và các xu hướng phát triển của nền kinh tế tri thức trong xã hội hiện đại. Vai trò của tri thức trong phát triển và phát triển giáo dục trong nền kinh tế tri thức và kỷ nguyên thông tin đặc biệt là về vấn đề nội dung giáo dục và phát triển chương trình đào tạo đại học. Tổng quan những tư tưởng, quan điểm, cấu trúc và các cách tiếp cận trong phát triển chương trình đào tạo đại học nhằm đáp ứng những yêu cầu của xã hội...

  pdf13p dem_thanh 21-12-2012 95 30   Download

 • Để có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu về kinh tế tri thức đồng thời quán triệt sâu sắc hơn quan điểm của Đảng và Nhà nước về nền kinh tế này mời các bạn tham khảo cuốn sách Kinh tế tri thức: Thời cơ và thách thức đối với sự phát triển của Việt Nam sau đây.

  pdf319p iamvip01 02-04-2012 112 22   Download

 • Dưới đây là chuyên đề CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về CNH HĐH là nhiệm vụ trọng tâm trong TKQĐ, CNH HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức, những điều kiện và tiền đề của CNH HĐH.

  pdf56p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 94 21   Download

 • Cách mạng khoa học - công nghệ là nguyên nhân cơ bản, trực tiếp nhất sinh ra nền kinh tế tri thức. Bài viết này phân tích đặc điểm của cách mạng khoa học - công nghệ; ảnh hưởng của nó đối với nền kinh tế tri thức; bài học mà Việt Nam có thể rút ra. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf11p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 54 8   Download

 • việt nam và nền kinh tế tri thức - khái quát về kinh tế tri thức kinh tế tri thức là gì, các đặc điểm của nền kinh tế tri thức? - Một bạn đọc TBKTVN Hiện nay, có nhiều quan điểm và định nghĩa về kinh tế tri thức. TBKTVN xin trích dẫn định nghĩa về kinh tế tri thức theo nhận định của Giáo sư - Viện sĩ Đặng Hữu trong bài “Kinh tế tri thức với chiến lược phát triển của Việt Nam”: Kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sự sản sinh ra,...

  pdf10p lavie1 22-06-2011 145 36   Download

 • Thế giới đã bước sang năm 2002 , loài người đang đi những bước đi vững chắc của mình trong công cuộc làm chủ thế giới .Những cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật , những phát minh , những thành tựu trong mọi lĩnh vực không ngừng gia tăng và ngày càng được áp dụng nhiều trong thục tiễn. Đất cước chúng ta cùng tồn tại trong một thế giới không ngừng biến đổi vận động ấy.Chúng ta đang sống trong thời đại mà sự biến đổi diễn ra sâu sắc mạnh mẽ chưa từng có trong lịch...

  pdf14p notonline1122 21-02-2013 112 37   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo đề tài: Đặc điểm của hệ thống chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ tại Việt Nam để có thêm kiến thức về điều tra, đánh giá hệ thống chăn nuôi gia cầm chăn thả nhỏ lẻ; đặc điểm sử dụng đất, thu nhập, kinh tế hộ và tầm quan trọng của hệ thống chăn nuôi gia cầm chăn thả nhỏ lẻ đối với kinh tế hộ; sự hiểu biết của người chăn nuôi về dịch cúm gia cầm; tình hình chăn nuôi (chuồng trại, vị trí của chuồng trại, loại gia cầm, nguồn mua,…); việc sử dụng thuốc đề phòng lây nhiễm của người chăn nuôi.

  pdf12p cobetocxul9 03-09-2015 95 12   Download

 • Trong bối cảnh thế giới với xu hướng hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá để phát triển đi lên, Việt Nam không thể đứng ngoài, tách khỏi xu thế chung của nhân loại. Việc hội nhập kinh tế quốc tế sẽ giúp Việt Nam nhanh chóng đạt được những mục tiêu về dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh. Vì vậy, nghiên cứu vấn đề kinh tế đối ngoại là việc làm hết sức quan trọng và cấp thiết. Với một phạm vi có hạn của một đề án kinh tế...

  pdf40p notonline1122 21-02-2013 307 92   Download

 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập bài giảng Địa lý 12 bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm cho việc giảng dạy và học tập. Bằng các slide được thiết kế sinh động và chi tiết, quý thầy cô giáo giúp học sinh hiểu được được vai trò và đặc điểm của vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta. Biết được quá trình hình thành và thực trạng phát triển của 3 vùng kinh tế trọng điểm. Trình bày được vị trí, vai trò, nguồn lực và hướng phát triển của từng vùng kinh tế trọng điểm.

  ppt32p thanhnhan_287 21-02-2014 213 46   Download

 • Nắm được những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về tính tất yếu của phương thức công sản chủ nghĩa và về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở đó vận dụng vào Việt nam để thấy tính tất yếu, khả năng, tiền đề và đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. Hiểu được cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách kinh tế nói chung và chính sách kinh tế nhiều thành phần ở Việt nam trong thời kỳ quá độ....

  pdf15p muaythai5 21-10-2011 95 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luận văn: đổi mới cơ chế, chính sách để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân ở việt nam hiện nay', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p notonline1122 20-02-2013 99 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luận văn: tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf48p notonline1122 20-02-2013 66 21   Download

 • Bộ sưu tập bao gồm các giáo án được biên soạn chi tiết về bài Các vùng kinh tế trọng điểm dành cho quý bạn đọc tham khảo để nâng cao kĩ năng và kiến thức. Qua bài học, các kiến thức được cung cấp giúp học sinh hiểu được vai trò và đặc điểm của vùng kinh tế trong điểm ở nước ta. Biết được quá trình hình thành và thực trạng phát triển các vùng kinh tế trọng điểm. Trình bày được vị trí, vai trò, nguồn lực và hướng phát triển kinh tế của các vùng kinh tế trọng điểm. Xác minh, trình bày giới hạn, vị trí của ba vùng KTTĐ trên bản đồ.

  doc7p lienvo_12 21-02-2014 189 14   Download

 • Nắm được các khái niệm và bản chất đặc điểm của tài chính, tín dụng, ngân hàng và lưu thông tiền tệ trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. Thông qua các chức năng, vai trò của tài chính, tín dụng, ngân hàng và lưu thông tiền tệ nắm được cơ sở của chính sách tài chính, tín dụng, ngân hàng và lưu thông tiền tệ ở nước ta hiện nay. Nắm được phương hướng tiếp tục đổi mới chính sách tài chính, tín dụng, ngân hàng và lưu thông tiền tệ trong thời...

  pdf15p muaythai5 21-10-2011 65 12   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong chương "Các nguồn lực chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại" này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Nguồn lực lao động, khái niệm, đặc điểm của lao động trong doanh nghiệp thương mại, nguồn lực tài chính,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt26p saobien_09 06-02-2018 30 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đặc điểm của kinh tế tri thức
p_strCode=dacdiemcuakinhtetrithuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản