intTypePromotion=1
ADSENSE

Đặc điểm văn hoá

Xem 1-20 trên 3144 kết quả Đặc điểm văn hoá
 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của giới tính và các đặc điểm văn hoá người Việt đến sự hài lòng khách hàng về dịch vụ viễn thông di động mà họ sử dụng. Sử dụng phương pháp mô hình phương trình cấu trúc SEM với việc phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 18 và AMOS 18, kết quả nghiên cứu cho thấy, giới tính và trình độ học vấn có ảnh hưởng đáng kể đến sự hài lòng của khách hàng.

  pdf11p thiendiadaodien_9 04-03-2019 38 3   Download

 • Bài viết đề cập đến một số đặc điểm văn hóa của cộng đồng Ấn Độ ở Malaysia dựa trên những hiểu biết thực tế và các tài liệu thu thập được. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf6p kinhdovanhoa 11-09-2019 23 3   Download

 • Bài viết Bước đầu suy nghĩ về đặc điểm văn hóa Công giáo ở Hà Nội trình bày về: Vài nét về sự hình thành Giáo phận Hà Nội; Vài nét về văn hóa Công giáo; Văn hóa Công giáo ở Hà Nội trong quan hệ với đời sống văn hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf6p hokhaikyky 16-04-2018 47 2   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện để khảo sát tất cả các địa danh hành chính của tỉnh An Giang trong năm 2009 nhằm chỉ ra các đặc điểm văn hóa qua không gian, thời gian và chủ thể văn hóa. Khái niệm hình và nền được áp dụng để xác định hướng tri nhận của cư dân trong cách đặt địa danh.

  pdf9p danhnguyentuongvi 17-12-2018 28 2   Download

 • Bài viết tập trung tìm hiểu những đặc điểm văn hóa tương đồng và khác biệt nào được thể hiện trong lời thỉnh cầu hiện nay của người Việt và người Mĩ sống tại TP. Hồ Chí Minh thông qua việc chọn lựa các chiến lược thỉnh cầu khác nhau của họ và sự ảnh hưởng của các biến số xã hội như quyền lực, tuổi tác và mối quan hệ lên việc lựa chọn chiến lược thỉnh cầu của người Việt và người Mĩ sống tại TP. Hồ Chí Minh.

  pdf5p tangtuy01 01-03-2016 30 1   Download

 • Bài viết Lẽ thường trong lập luận và văn hóa ứng xử của cộng đồng trình bày khái quát về lập luận đời thường, một số đặc điểm văn hóa ứng xử của một bộ phận người Việt thông qua các lẽ thường trong lập luận và một số nội dung khác.

  pdf8p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 140 9   Download

 • Bài viết tiến hành phân tích đặc điểm văn hóa dân tộc trong các so sánh bằng thành ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt để làm nổi bật đặc trưng văn hóa của mỗi ngôn ngữ và cũng để làm sáng tỏ tương đồng và khác biệt trong việc sử dụng so sánh bằng thành ngữ trong đời sống hàng ngày của người Anh và Việt.

  pdf9p sansan4 30-05-2018 90 9   Download

 • Văn hóa ứng xử Việt Nam hiện nay: Phần 1 trình bày các nội dung về triết lý văn hóa ứng xử Việt Nam, đặc điểm văn hóa ứng xử Việt Nam truyền thống, phát triển văn hóa và con người với văn hóa ứng xử, sự tác động và vai trò của văn hóa ứng xử đối với sự phát triển văn hóa và con người,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf180p vitsunade2711 02-06-2020 23 6   Download

 • Đau đớn trong sinh nở ngỡ là một vấn đề hoàn toàn thuộc về lĩnh vực y học, sinh học, nhưng thật ra nó lại phản ánh nhiều điều trong các nền văn hóa. Do đặc điểm của từng nền văn hóa, có những dân tộc xem “đau đẻ” là việc của tự nhiên và bình thản đón nhận, có dân tộc lại xem đây là một sự kiện to tát nên ứng xử với những cơn đau rất căng thẳng. Bài viết điểm qua cách đối diện với những cơn đau trong sinh nở của người Việt, so sánh với người Mỹ, Thụy Điển, Hà Lan và Maya; qua đó thấy được một số đặc điểm văn hóa của các dân tộc này.

  pdf7p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 39 1   Download

 • Bài viết này tập trung phân tích mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa ở cấp độ phát ngôn, diễn ngôn mà trực tiếp là mối quan hệ giữa tiền giả định và các đặc điểm văn hóa trong sinh hoạt cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p tamynhan8 04-11-2020 4 0   Download

 • Tiếp cận những đặc thù tập quán giao tiếp trên thế giới .Nhận dạng những đặc trưng của tập quán giao tiếp ảnh hưởng bởi tín ngưỡng tôn giáo . Nhận thức tâm lý của người Châu Á . Nhận thức tập quán giao tiếp của các quốc gia Nam Mỹ và Mỹ . Nhận thức tập quán giao tiếp của một vài quốc gia Châu Âu 1

  pdf75p xuka_12 17-12-2013 215 61   Download

 • Phần 1 Tài liệu Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hiện đại - Một số đặc điểm trình bày khái quát về tình hình nghiên cứu đặc điểm văn học dân tộc thiểu số Việt Nam, khái quát về văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hiện đại, văn xuôi dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hiện đại - Một số đặc điểm cơ bản, ... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf231p tsmttc_010 31-08-2015 124 33   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'nghiên cứu đặc điểm chuyễn hóa glucose hồng cầu, khả năng chống oxy hóa ở người nhiễm chì, bệnh nhân tan máu và mẫu bảo quản', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf119p lalan38 01-04-2013 89 13   Download

 • Kết quả nghiên cứu Đặc điểm địa hóa môi trường nước dưới đất khu vực ven biển tỉnh Thanh Hóa cho thấy các nguồn nước dưới đất trong vùng đã bước đầu bị ô nhiễm cục bộ các chất hữu cơ (Nitrat, nitrit) và các kim loại nặng ( Mn, Pb, Cd, Hg).

  pdf9p maiyeumaiyeu25 23-12-2016 96 11   Download

 • Để xem xét đặc trưng chào hỏi của người Việt từ quan điểm văn hóa - ngôn ngữ học, bài viết tạm tách riêng các đặc trưng văn hóa và các đặc trưng ngôn ngữ, song về thực chất chúng là một chỉnh thể tách rời. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Các đặc trưng văn hóa và ngôn ngữ chào hỏi của người Việt".

  pdf6p yumimi1 10-02-2017 84 10   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Văn học: Đặc điểm văn học tầm căn qua sáng tác của Phùng Ký Tài (Roi thần, Gót sen ba tấc, Âm dương bát quái) trình bày văn học tầm căn và Phùng Ký Tài; Thiên Tân – nguồn cảm hứng trong “Quái thế kỳ đàm; cảm hứng về những biểu tượng văn hóa mang tính quốc gia trong "Quái thế kỳ đàm". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf132p dieuhang510 14-11-2016 52 8   Download

 • Qua việc nghiên cứu đặc điểm phân hoá của khí hậu, tác động của nó đối với các yếu tố địa hình, thủy văn, thổ nhƣỡng và sinh vật, bài báo làm rõ vai trò của nhân tố này trong quá trình thành tạo cảnh quan tỉnh Quảng Bình. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để tiếp tục nghiên cứu các nhân tố thành tạo cảnh quan của lãnh thổ, nhằm đánh giá cảnh quan phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững.

  pdf12p sieunhansoibac7 26-04-2018 21 1   Download

 • Bài báo này sẽ trình bày những kết quả nghiên cứu mới nhất về đặc điểm địa chất, khoáng vật học và địa hóa quặng của khu vực Bó Va của đề tài KC.08.14/11-15 nhằm làm sáng tỏ các vấn đề chủ yếu sau: (i) đặc điểm thành phần khoáng vật quặng chính (và vàng) như là một trong những tiêu chí nhận dạng của kiểu quặng hóa vàng-sulfide; (ii) đặc điểm địa hóa quặng và mối tương quan của các nguyên tố quặng; (iii) các chỉ tiêu đánh giá triển vọng của điểm Bó.

  pdf11p meolep4 02-01-2019 21 1   Download

 • Bài viết thông qua cuộc khởi nghĩa Võ Trứ và Trần Cao Vân để tìm hiểu về tín ngưỡng dân gian người Việt và dân tộc lôi cuốn một số lượng lớn đồng bào Bana, Chăm, Êđê ở các huyện Đồng Xuân, Sơn Hoài, Vân Canh, Bình Khê và tài năng của Võ Trứ, Trần Cao Vân trong việc tập hợp lực lượng, am hiểu về đặc điểm văn hóa vùng miền, làm toát lên nét sinh hoạt văn hóa, tính cách con người ở Bình Định, Phú Yên vào những năm cuối thế kỷ 19.

  pdf8p nguathienthan1 20-11-2019 8 1   Download

 • Chuyến đi Bắc Kỳ năm Ất Hợi (1876) của Trương Vĩnh Ký và Thầy Lazarô Phiền (1887) của Nguyễn Trọng Quản, được xem là hai tác phẩm văn học khởi đầu cho nền văn học chữ Quốc ngữ La tinh. Khảo sát kỹ hai tác phẩm này, bài viết ghi nhận và lý giải các đặc điểm văn bản của chúng, đồng thời xác định những đóng góp của chúng về phương diện chữ - văn Quốc ngữ và về phương diện văn hóa. Những đặc điểm và đóng góp sẽ được xem xét trên hai bình diện: chủ thể sáng tác (con người cá nhân), thời đại và không gian văn hóa (hoàn cảnh cộng đồng).

  pdf9p hulk1234 01-06-2018 31 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đặc điểm văn hoá
p_strCode=dacdiemvanhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2