intTypePromotion=1
ADSENSE

Đăng nhập tài khoản

Xem 1-20 trên 643 kết quả Đăng nhập tài khoản
 • (NB) Giáo trình Kế toán thuế (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu về thuế và kế toán thuế; Kế toán thuế Giá trị gia tăng; Kế toán thuế Tiêu thụ đặc biệt; Kế toán thuế xuất nhập khẩu; Kế toán thuế thu nhập DN; Kế toán thuế thu nhập cá nhân; Kế toán thuế tài nguyên; Kế toán thuế nhà đất; Kế toán các loại thuế khác, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf69p trangxanh0906 27-12-2022 8 2   Download

 • (NB) Giáo trình Thực hành kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên vận dụng được các kiến thức đã học về thực hành kế toán hoạt động xuất nhập khẩu trong doanh nghiệp trong việc thực hiện thực hiện nghiệp vụ kế toán tại các doanh nghiệp; vận dụng được các kiến thức kế toán đã học vào ứng dụng các phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf163p trangxanh0906 27-12-2022 10 2   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu; Quá trình phát triển của cơ sở dữ liệu; Hệ quản trị cơ sở dữ liệu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt24p dongcoxanh2510 29-10-2022 37 2   Download

 • "Bài giảng môn Tin học 6 bài 8: Thư điện tử" được thực hiện với mục tiêu nhằm giúp học sinh nắm được khái niệm thư điện tử và cách tạo thư điện tử; Trình bày được ưu điểm, nhược điểm dịch vụ thư điện tử; Cách đăng ký tài khoản, đăng nhập, đăng xuất và gửi thư điện tử. Mời thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây nhé.

  ppt26p phuongtam205 28-10-2022 55 1   Download

 • Mục tiêu của giáo trình Thực hành báo cáo thuế giúp các bạn có thể trình bày được nội dung cơ bản của các loại thuế chủ yếu đang áp dụng tại các doanh nghiệp mà doanh nghiệp có nghĩa vụ phải nộp ngân sách trong nền kinh tế hiện nay; tính toán được các khoản thuế của doanh nghiệp phải nộp ngân sách theo quy định hiện hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình!

  pdf43p viastonmartin 15-08-2022 73 5   Download

 • Tài liệu "Hướng dẫn sử dụng dịch vụ trực tuyến mức độ 4 nhóm thủ tục quản lý thức chăn nuôi nhập khẩu" hướng dẫn các bước đăng ký tài khoản và cập nhật thông tin tài khoản đã có trong lĩnh vực nông nghiệp, giúp các doanh nghiệp kiểm soát các cơ sở dữ liệu một các chính xác và hiệu quả nhất.

  pdf39p kimphuong0020 27-08-2022 9 2   Download

 • Giáo trình Kế toán thuế (Nghề: Kế toán tin học - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên ứng dụng được phần hành kế toán trong việc thực hiện công tác kế toán thuế tại các doanh nghiệp. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: kế toán thuế xuất nhập khẩu; kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp; kế toán thuế thu nhập cá nhân; kế toán các loại thuế khác, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác;...

  pdf73p hayatogokudera 18-07-2022 26 3   Download

 • Giáo trình Kế toán thuế (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề Kế toán doanh nghiệp đáp ứng cho hệ đào tạo Trung cấp. Giáo trình kết cấu gồm 7 bài và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: kế toán thuế xuất nhập khẩu; kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp; kế toán thuế thu nhập cá nhân; kế toán các loại thuế khác, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf75p hayatogokudera 18-07-2022 14 3   Download

 • Giáo trình Kế toán thuế (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp người học thực hiện được các nội dung về nghiệp vụ kế toán thuế tại doanh nghiệp. Giáo trình kết cấu gồm 7 bài và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: kế toán thuế xuất nhập khẩu; kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp; kế toán thuế thu nhập cá nhân; kế toán các loại thuế khác, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác;...

  pdf75p hayatogokudera 18-07-2022 9 3   Download

 • Giáo trình Thuế (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn nhằm phục vụ cho việc học và nghiên cứu của học sinh, sinh viên trình độ Cao đẳng trước khi ra trường và bước vào thực tiễn công việc. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: thuế thu nhập doanh nghiệp; các khoản thuế và lệ phí khác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf47p hayatogokudera 18-07-2022 16 2   Download

 • Giáo trình Thuế (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) là tài liệu phục vụ cho việc học và nghiên cứu của học sinh, sinh viên trình độ trung cấp trước khi ra trường và bước vào thực tiễn công việc. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: thuế thu nhập doanh nghiệp; các khoản thuế và lệ phí khác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf47p hayatogokudera 18-07-2022 13 4   Download

 • Rủi ro về thuế là nguy cơ không tuân thủ chính sách pháp luật thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của người nộp thuế dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước trong quản lý thu thuế. Để hạn chế tình trạng này, trong những năm qua, Luật Quản lý thuế của Quốc hội, các nghị định của Chính phủ, các thông tư của Bộ Tài chính đã được ban hành nhằm điều chỉnh hoạt động trên.

  pdf3p vinikolatesla 25-03-2022 29 3   Download

 • Giáo trình Kế toán thuế bao gồm 5 chương như sau: Chương 1 giới thiệu về thuế và kế toán thuế; chương 2 kế toán thuế giá trị gia tăng; chương 3 kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt; chương 4 kế toán thuế xuất nhập khẩu; chương 5 kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp; chương 6: kế toán thuế thu nhập cá nhân; chương 7 kế toán thuế tài nguyên; chương 8 kế toán thuế nhà đất; chương 9 kế toán các loại thuế khác, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf64p cucngoainhan6 07-02-2022 41 10   Download

 • Giáo trình Kế toán quản trị (Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ Cao đẳng): Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các khoản thuế và lệ phí khác như: Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất; thuế thu nhập cá nhân; thuế tài nguyên; thuế nhà đất; phí, lệ phí và thuế môn bài.

  pdf48p cucngoainhan6 07-02-2022 35 9   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần củng cố, sửa đổi và sắp xếp lại hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp hiện hành ở Việt Nam theo hướng phù hợp và đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện môi trường pháp lý kế toán trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, đa dạng hoá các hình thức sở hữu, các loại hình doanh nghiệp và mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài phù hợp yêu cầu hội nhập kinh tế, hội nhập kế toán đồng thời phù hợp với yêu cầu quản lý vĩ mô, vi mô của Nhà nước và của các doanh nghiệp.

  pdf73p closefriend07 05-11-2021 17 0   Download

 • Đề tài tập trung nghiên cứu sâu cơ sở lý luận và mô hình lưu ký chứng khoán quốc tế của một số nước trên thế giới để rút ra những bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó so sánh với lý thuyết và thực trạng về hệ thống đăng ký, thanh toán bù trừ và lưu ký chứng khoán hiện hành tại Việt Nam để đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển hệ thống lưu ký chứng khoán để hội nhập.

  pdf77p closefriend05 24-10-2021 14 2   Download

 • Mức độ minh bạch thông tin của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua đã có những bước tiến bộ. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới thì việc các doanh nghiệp niêm yết nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc minh bạch thông tin tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp; việc cơ quan quản lý ban hành các văn bản pháp lý tiếp cận dần và đáp ứng yêu cầu của thông lệ quốc tế là điều cần thiết.

  pdf16p sotritu 18-09-2021 18 0   Download

 • Giáo trình thế dùng để giảng dạy ở trình độ cao đẳng nghề Kế toán doanh nghiệp được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức để: Trình bày được nội dung cơ bản thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; trình bày được nội dung cơ bản thuế tiêu thụ đặc biệt; trình bày được nội dung cơ bản thuế giá trị gia tăng; trình bày được nội dung cơ bản thuế thu nhập doanh nghiệp; trình bày được nội dung cơ bản của các khoản thuế và lệ phí khác; phân biệt được từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay.

  doc113p lovebychance10 04-09-2021 21 3   Download

 • Mĩ đã và đang phải đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên phổ thông. Vì vậy, trong những năm gần đây, nước này đã áp dụng nhiều chính sách khuyến khích nhằm giữ chân giáo viên và cải thiện chất lượng giáo dục. Bài viết tập trung vào các chính sách khuyến khích về mặt kinh tế đối với giáo viên như: Cải cách chính sách lương, đưa ra nhiều khoản thưởng, hỗ trợ tăng thu nhập gián tiếp.

  pdf5p viirene271 20-08-2021 12 0   Download

 • Nghiên cứu phân tích và đánh giá tác động của đa dạng hóa đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam giai đoạn 2007 – 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy đa dạng hóa thu nhập tác động dương đến tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE).

  pdf13p vining2711 09-08-2021 21 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đăng nhập tài khoản
p_strCode=dangnhaptaikhoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2