intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá cán bộ giảng dạy

Xem 1-20 trên 148 kết quả Đánh giá cán bộ giảng dạy
 • Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là điều kiện để tạo ra và phát huy lợi thế cạnh tranh quốc tế của Việt Nam về nguồn lực con người trong quá trình toàn cầu hoá. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, của hệ thống chính trị xã hội, của toàn dân, trong đó các nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (NG&CBQLGD) là những người trực tiếp thực hiện và vì vậy họ giữ vai trò quyết...

  pdf90p rose_12 04-12-2012 292 144   Download

 • Trên cơ sở lý luận về tạo động lực cho cán bộ giảng dạy, đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo động lực cho cán bộ giảng dạy tại Trường Cao đẳng Nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex, từ đó tìm ra các hạn chế, đề xuất giải pháp cho công tác quản lý nâng cao chất lượng cũng như duy trì đội ngũ giảng viên đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của Trường giai đoạn tới.

  pdf101p nguyenthungan1976 24-05-2017 70 25   Download

 • Luận văn góp phần hệ thống hóa lý luận cơ bản xây dựng chiến lược; quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ; phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ giảng dạy và các chính sách về phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy của trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất ; nêu lên những thành quả, tồn tại và nguyên nhân của của nó; những vấn đề đặt ra cần phải giải quyết tiếp.

  pdf113p vuongtuancanh 07-06-2017 35 10   Download

 • Trên cơ sở lý luận về tạo động lực cho cán bộ giảng dạy, đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo động lực cho cán bộ giảng dạy tại Trường Cao đẳng Nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex, từ đó tìm ra các hạn chế, đề xuất giải pháp cho công tác quản lý nâng cao chất lượng cũng như duy trì đội ngũ giảng viên đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của Trường giai đoạn tới.

  pdf2p vuvanhai1508 14-06-2017 54 4   Download

 • Luận văn góp phần hệ thống hóa lý luận cơ bản xây dựng chiến lược; quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ giảng dạy và các chính sách về phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy của trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất; nêu lên những thành quả, tồn tại và nguyên nhân của của nó; những vấn đề đặt ra cần phải giải quyết tiếp.

  pdf3p vuvanhai1508 14-06-2017 46 3   Download

 • Tác giả cho rằng, nếu chỉ đánh giá kết quả hay chất lượng giảng dạy sẽ chưa thể đánh giá một cách đầy đủ thực tế giảng dạy các môn lý luận chính trị. Bởi, giảng dạy lý luận chính trị là một bộ phận của công tác tư tưởng trong trường học, do đó cần phải đánh giá hiệu quả giảng dạy các môn lý luận chính trị theo quan điểm cũng như tiêu chuẩn của công tác tư tưởng.

  pdf9p vigeorgia2711 03-12-2020 1 0   Download

 • Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá là nhiệm vụ thường xuyên đối với mọi cán bộ giảng dạy. Để thực hiện tốt điều này, việc trang bị những kiến thức cơ bản và cập nhật về các phương pháp giảng dạy và đánh giá là rất cần thiết. Để đáp ứng yêu cầu trên v được sự đồng ý của Gim hiệu, Phịng Đào tạo ĐH & SĐH tổ chức xy dựng tài liệu “Sổ tay phương pháp giảng dạy và đánh giá” trên cơ sở biên soạn và biên dịch các tài liệu thích hợp. Đây...

  doc79p phantrunghien 06-10-2009 726 340   Download

 • Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá là nhiệm vụ thường xuyên đối với mọi cán bộ giảng dạy. Để thực hiện tốt điều này, việc trang bị những kiến thức cơ bản và cập nhật về các phương pháp giảng dạy và đánh giá là rất cần thiết. Để đáp ứng yêu cầu trên và được sự đồng ý của Giám hiệu, Phịng Đào tạo ĐH & SĐH tổ chức xây dựng tài liệu “Sổ tay phương pháp giảng dạy và đánh giá” trên cơ sở biên soạn và biên dịch các tài liệu thích hợp. Đây...

  pdf93p ctnhukieu9 23-04-2011 411 145   Download

 • Đề tài nghiên cứu, phân tích cơ sở phương pháp luận về phát triển nguồn nhân lực cho trường bồi dưỡng cán bộ ở Việt Nam; đánh giá thực trạng chất lượng giảng viên và công tác phát triển đội ngũ giảng viên của trường bồi dưỡng cán bộ văn hóa thể thao và du lịch; đề xuất một số giải pháp hoàn thiện và phát triển đội ngũ giảng viên của trường bồi dưỡng cán bộ văn hóa thể thao và du lịch.

  pdf102p vuongtuancanh 07-06-2017 59 11   Download

 • Bài viết trình bày khái lược thực trạng công tác giảng dạy lý luận chính trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, chỉ ra những điểm mạnh và hạn chế nhất định trong giảng dạy học các môn lý luận chính trị, trên cơ sở đó tác giả đề xuất 5 biện pháp về đổi mới nội dung chương trình, tập bài giảng, giáo án, phương pháp dạy học cho đến khâu kiểm tra đánh giá. Qua đó góp phần đổi mới công tác giảng dạy lý luận chính trị một cách toàn diện đáp ứng được yêu cầu giáo dục phổ thông hiện nay.

  pdf8p danhnguyentuongvi 18-12-2018 37 2   Download

 • Mẫu Danh sách cán bộ - chuyên viên nội bộ đăng ký tham gia giảng dạy các chuyên đề tại công ty là mẫu bảng nhằm kê khai danh sách cán bộ, chuyên viên đăng ký giảng dạy chuyên đề tại công ty. Để tìm hiểu thêm về các biểu mẫu tuyển dụng và training nhân sự, mời các bạn cùng tham khảo Bộ Tài Liệu Quy Trình Tuyển Dụng Và Training Nhân Viên Từ A-Z trên TaiLieu.VN.

  doc2p vrohtovitamin 13-06-2019 24 0   Download

 • HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC (Tái bản có sửa chữa, bổ sung) TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY LÝ LUẬN MÁC - LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2000 http://ebooks.vdcmedia.com TẬP THỂ TÁC GIẢ PTS. NGUYỄN VĂN DƯƠNG (CHỦ BIÊN) PTS. PHẠM VĂN HÙNG HÀ NGỌC KIỆU PGS. TRẦN VĂN SINH PTS. DƯƠNG VĂN DUYÊN PTS. PHẠM VĂN CHÍNH TRỊNH TRÍ THỨC NGUYỄN THANH HẢI Người thực hiện: PTS. Phạm ngọc thanh ...

  pdf65p lavie3 27-07-2011 213 92   Download

 • Đánh giá giảng viên là công tác đã và đang được đẩy mạnh ở các trường đại học trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam và Centra (1993) đã liệt kê ra nhiều nguồn thông tin có thể thu thập để đánh giá hoạt động giảng viên như: giảng viên (đồng nghiệp, cán bộ quản lý), sinh viên, giảng viên tự đánh giá, các nguồn đánh giá khác: kết quả thi của sinh viên, nhật kí hàng ngày....[22]. Tuy nhiên, trong các nguồn trên thì nguồn thông tin từ sinh viên là một trong...

  pdf92p rose_12 03-12-2012 99 37   Download

 • Du lịch giáo dục được nhắc đến nhiều hơn trong những năm gần đây. Khách du lịch muốn trải nghiệm các điểm du lịch theo một cách mới, bao gồm việc cung cấp kiến thức, sự tương tác giữa du khách và cộng đồng, vừa lồng ghép yếu tố giải trí, thưởng ngoạn, và cả yếu tố “học”. Nghiên cứu này là một phần của đề tài đặt hàng của Đại học Huế về “Nghiên cứu xây dựng chương trình du lịch giáo dục ở Huế”.

  pdf17p angicungduoc2 31-12-2019 26 0   Download

 • Giáo trình "Công nghệ kim loại" - Phần gia công kim loại bằng cắt gọt được biên soạn theo chương trình môn học công nghệ kim loại dành cho học viên gốc ngành cơ khí học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ giảng dạy cũng như sinh viên đại học và cao đẳng ngành cơ khí trong và ngoài Quân đội. So với giáo trình cùng tên biên soạn trước, lần biên soạn này có thêm các nội dung mới và phù hợp tiêu chuẩn và tính thực tiễn của môn học.

  pdf335p minhminhminh32 08-03-2014 348 156   Download

 • Giảng dạy hóa học cũng như các bộ môn khoa học khác, có thể vận dụng công nghệ thông tin để khắc phục những khó khăn trong việc minh họa các khái niệm rất trừu tượng của lí thuyết về cấu tạo chất và các phản ứng hóa học, thể hiện một cách sinh động mối quan hệ giữa cấu trúc và hoạt tính của các chất. Nội dung sách được trình bày thật chi tiết và logic từ những vấn đề chung như công nghệ dạy học, thực tế ảo, phương pháp kiểm tra đánh giá,...

  pdf247p muaxuan102 26-02-2013 217 68   Download

 • Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá là nhiệm vụ thường xuyên đối với mọi cán bộ giảng dạy. Để thực hiện tốt điều này, việc trang bị những kiến thức cơ bản và cập nhật về các phương pháp giảng dạy và đánh giá là rất cần thiết.

  pdf32p kimku11 04-10-2011 140 32   Download

 • Đánh giá hoạt động thu thập thông tin, phân tích và so sánh với mục tiêu chương trình nhằm định hướng, điều chỉnh chương trình chăm sóc – giáo dục (CS – GD) trẻ. Hoạt động đánh giá có thể do giáo viên tiến hành để tổ chức và điều chỉnh hoạt động chăm sóc – giáo dục cho phù hợp với trẻ. Hoạt động đánh giá còn có thể do các cấp quản lí giáo dục (Bộ, Sở Giáo dục và đạo tạo ; các Phòng Giáo dục và Ban giám hiệu nhà trường mầm non. Vì vậy, căn...

  pdf16p phuonguyen123 04-07-2010 147 28   Download

 • Mời các bạn tham khảo Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên thông qua hoạt động dự giờ thăm lớp của cán bộ quản lý Trường THCS Văn Nho sau đây. Sáng kiến kinh nghiệm được thực hiện nhằm mục đích tìm ra biện pháp khắc phục những hiện trạng nêu trên và nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường nói chung và ở Trường THCS Văn Nho nói riêng.

  doc20p thanhbinh22592 13-06-2016 176 27   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn sẽ đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp và sinh viên tốt nghiệp về dịch vụ của Nhà trường. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp cho nhà trường, cán bộ quản lý và cán bộ giảng dạy nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf98p nguyenthungan1976 24-05-2017 69 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đánh giá cán bộ giảng dạy
p_strCode=danhgiacanbogiangday

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2