intTypePromotion=1
ADSENSE

Danh mục kế toán doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 383 kết quả Danh mục kế toán doanh nghiệp
 • Ngày 20/3/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng chocác doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước từ năm tài chính 2006, thay thế Quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT.

  pdf510p phonghcm 13-01-2010 4719 1678   Download

 • Dưới đây là tài liệu "Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp" dành cho những bạn đang học về kế toán, hay những bạn đang làm công việc kế toán. Tham khảo để nắm bắt được số hiệu tài khoản của các loại tài khoản.

  xls26p nguyenthanhlamnn 13-11-2009 2782 905   Download

 • Quyển 1 giáo trình chế độ kế toán doanh nghiệp tóm lược nội dung về hệ thống tài khoản kế toán, gồm 3 phần: Những quy định chung, giới thiệu về danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp và phần giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán. Giúp sinh viên nắm rõ chế độ kế toán ban hành trong doanh nghiệp.

  doc466p nguyenhy 07-12-2012 810 341   Download

 • Phần 1 Tài liệu Hướng dẫn lập chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán, lập, phân tích báo cáo tài chính, nội dung kế toán tài chính, sơ đồ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ giới thiệu tới người đọc các nội dung tổ chức công tác trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, danh mục biểu mẫu và hướng dẫn lập chứng từ kế toán, các loại sổ kế toán và ví dụ ghi sổ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf261p doinhugiobay_00 03-11-2015 236 86   Download

 • phần 1 cuốn sách "chế độ kế toán doanh nghiệp việt nam" trình bày các nội dung: quy định chung, danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp (tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí sản xuất, kinh doanh,... mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf392p thangnamvoiva14 21-08-2016 77 24   Download

 • Chương 2 Kế toán hàng tồn kho thuộc bài giảng Kế toán doanh nghiệp nhằm giúp học viên hiểu ược những vấn đề chung quy định trong chuẩn mực kế toán số 02 (VAS 02), vận dụng VAS 02 và chế độ kế toán vào hạch toán kế toán trong từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hàng tồn kho, biết cách đánh giá và lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, biết cách trình bày thông tin hàng tồn kho trên báo cáo tài chính.

  pdf19p wide_12 30-07-2014 100 8   Download

 • Tài liệu Phụ lục 1 Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp cung cấp cho người học bảng các loại tài sản, các tài khoản nợ phải trả, loại tài khoản vốn chủ sở hữu, loại tài khoản doanh thu, loại tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh,...

  doc51p pekngock 22-03-2015 75 6   Download

 • Phần 1 tài liệu Chế độ kế toán doanh nghiệp giới thiệu tới người đọc những quy định chung, giới thiệu về danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp và phần giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán. Mời các bạn tham khảo

  pdf292p tramnamcodon_07 27-04-2016 99 4   Download

 • Tài liệu tham khảo danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệpBan hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006

  xls26p hitman46030590 15-01-2011 1025 383   Download

 • Trong chương này sẽ giúp người học hiểu rõ một số vấn đề cơ bản của các chuẩn mực kế toán liên quan bao gồm khái niệm, ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p estupendo1 03-08-2016 28 4   Download

 • Chương 4 trình bày về kế toán tài sản cố định. Sau khi học xong chương này người học có thể giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến tài sản cố định bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày tài sản cố định trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf24p tangtuy19 21-07-2016 19 2   Download

 • Chương 5 trang bị cho người học những kiến thức về kế toán nợ phải trả. Trong chương 5 sau đây các bạn sẽ cùng tìm hiểu một số yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến nợ phải trả bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p tangtuy19 21-07-2016 16 2   Download

 • Chương 7 của bài giảng trình bày các nội dung về kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Trong chương này sẽ giúp người học hiểu rõ một số vấn đề cơ bản của các chuẩn mực kế toán liên quan bao gồm khái niệm, ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p tangtuy19 21-07-2016 40 2   Download

 • Sau khi học xong chương này người học có thể giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến tài sản cố định bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày tài sản cố định trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf15p estupendo1 03-08-2016 38 3   Download

 • Trong chương 5 sau đây các bạn sẽ cùng tìm hiểu một số yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến nợ phải trả bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p estupendo1 03-08-2016 34 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'danh sách chuẩn mực kế toán việt nam - vas', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  xls1p hoagayxinh 16-02-2011 307 70   Download

 • Luận văn hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại; nghiên cứu thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Thịnh Vượng Chung; phân tích, đánh giá thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Thịnh Vượng Chung;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf94p hetiheti 08-03-2017 73 24   Download

 • Đề tài này được thực hiện nhằm những mục tiêu sau: Tổng hợp, hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung liên quan đến kế toán doanh Tổng hợp, hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung liên quan đến kế toán doanh; nghiên cứu đặc điểm tổ chức kế toán, thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tôn Bảo Khánh;.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf97p bautroibinhyen1 02-11-2016 66 6   Download

 • Mục tiêu cơ bản, xuyên suốt của đề tài là ứng dụng khung lý thuyết về tài khoản kế toán, hệ thống tài khoản kế toán áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh và sử dụng dữ liệu về hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh; phân tích, đánh giá hệ thống tài khoản kế toán áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh ở Việt Nam hiện hành.

  pdf24p praishy4 14-03-2019 23 3   Download

 • Mục tiêu của bài giảng là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: giải thích định dạng và các thông tin trên BCTC; giải thích kết cấu và thông tin trên Bảng cân đối kế toán; giải thích kết cấu và thông tin trên BCKQHĐKD; đánh giá mối quan hệ giữa BCĐKT và BCKQHĐKD,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p bautroibinhyen12 07-01-2017 35 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Danh mục kế toán doanh nghiệp
p_strCode=danhmucketoandoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2