Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán năm 2013

Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán năm 2013 là thư viện tập hợp các đề thi tốt nghiệp cùng hướng dẫn giải chi tiết kèm theo. Cập nhật mới nhất kho đề thi tốt nghiệp 2013 cùng Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán năm 2013 sẽ giúp các bạn tự ôn tập, rèn luyện kỹ năng làm bài chuẩn bị tốt cho các kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp tới. Chúc các bạn ôn tập hiệu quả và làm bài thi đạt điểm cao.
Xem 1-13 trên 13 kết quả Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán năm 2013
 • Tài liệu tham khảo và tuyển tập các đề thi thử tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2012 của các trường trung học phổ thông dành cho các bạn ôn thi tốt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học sắp tới.

  doc80p tansith2013 09-04-2013 157 60   Download

 • Tài liệu tham khảo đề thi tốt nghiệp và đáp án môn Toán năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn trung học trong quá trình học tập và ôn thi tốt nghiệp THPT, Đại học sắp tới.

  pdf4p xedap7mau 05-06-2013 156 30   Download

 • Mời tham khảo đề thi thử tốt nghiệp THPT Toán - THPT Sào Nam (2013-2014) có kèm đáp án giúp các bạn học sinh lớp 12 ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị tốt cho kì thi tốt nghiệm.

  pdf5p hoatuliphong 03-04-2014 55 5   Download

 • Cuốn sách "Tuyển chọn và giải chi tiết đề thi THPT quốc gia năm 2015 môn: Hóa học" gồm có 2 phần: Phần 1 hướng dẫn giải chi tiết các đề thi tốt nghiệp, tuyển sinh cao đẳng đại học từ năm 2013 đến năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phần 2 hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử của một số trường THPT trên toàn quốc. Hy vọng tài liệu giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

  pdf226p congluydt 21-02-2016 151 27   Download

 • Sau đây là Hướng dẫn chấm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 môn Toán - Giáo dục THPT. Tài liệu hữu ích cho các giáo viên chấm thi trong kỳ thi này, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo giúp các em học sinh biết được cách tính điểm của đề thi trên.

  pdf4p dcchanh1994 19-08-2015 38 3   Download

 • Sau đây là Hướng dẫn chấm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 môn Toán - Giáo dục thường xuyên. Tài liệu hữu ích cho các giáo viên chấm thi trong kỳ thi này, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo giúp các em học sinh biết được cách tính điểm của đề thi trên.

  pdf3p dcchanh1994 19-08-2015 38 2   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: SINH HỌC - Giáo dục thường xuyên Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 473 Câu 1: Nhân tố tiến hoá nào sau đây có thể làm cho một alen có lợi bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể và một alen có hại trở nên phổ biến trong quần thể? A. Đột biến. B. Chọn lọc tự nhiên. C. Giao phối không ngẫu nhiên. D. Các yếu tố ngẫu nhiên. Câu...

  pdf5p xedap7mau 05-06-2013 75 5   Download

 • PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2,5 điểm) Trình bày tác động của hai sự kiện lịch sử sau đây đối với cách mạng Việt Nam trong thập niên 30 của thế kỉ XX : - Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933). - Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7 – 1935). Câu II (2,5 điểm) Trong phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945, những cuộc nổi dậy nào được xem là những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc ?...

  pdf0p tapuaxinhdep 21-05-2013 106 31   Download

 • Tại sao trong những hoàn cảnh thuận lợi như nhau, vào tháng 8 – 1945 chỉ có ba nước Inđônêxia, Việt Nam và Lào tuyên bố độc lập, còn ở các nước khác trong khu vực Đông Nam Á đã giành được độc lập ở mức độ thấp hơn ? Câu II (2,0 điểm) Sau gần một thập kỷ ra đi tìm đường cứu nước, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp (12 – 1920)

  pdf5p tapuaxinhdep 21-05-2013 86 19   Download

 • PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào trong những năm 1940 – 1941 ở Việt Nam? Tóm tắt nguyên nhân bùng nổ, diễn biến và kết quả của cuộc khởi nghĩa đó. Câu II (3,0 điểm) Bằng sự kiện lịch sử có chọn lọc, hãy chứng minh rằng cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1954)

  pdf5p tapuaxinhdep 21-05-2013 108 12   Download

 • PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I (3,0 điểm) Lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù, tập hợp mọi tầng lớp yêu nước xây dựng khối đoàn kết toàn dân trong các Mặt trận dân tộc thống nhất, đã được Đảng Cộng sản Đông Dương xúc tiến như thế nào trong những năm 1936 - 1945?

  pdf5p tapuaxinhdep 21-05-2013 81 9   Download

 • Sự kiện lịch sử nào là mốc đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác? Vì sao? Câu II (3,0 điểm) Vì sao đến năm 1941, Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập Việt Nam độc lập đồng minh hội (Việt Minh)? Hãy cho biết những chuyển biến của cách mạng nước ta kể từ khi Mặt trận Việt Minh ra đời đến tháng 6 - 1945.

  pdf5p tapuaxinhdep 21-05-2013 57 5   Download

 • Tài liệu tham khảo và tuyển tập đề thi thử đại học môn toán giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2013. Chúc các bạn thi tốt!

  doc5p cucao_1 01-06-2013 48 3   Download

Đồng bộ tài khoản