intTypePromotion=1
ADSENSE

Đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp

Xem 1-20 trên 520 kết quả Đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp
 • Trong những năm qua, công tác xúc tiến đầu tư (XTĐT) nước ngoài do các Bộ, ngành và địa phương thực hiện đã có tác động quan trọng trong việc thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài, qua đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf78p rose_12 03-12-2012 123 22   Download

 • "Thuyết minh Dự án đầu tư Khu xử lý rác thải sinh hoạt - công nghiệp tại Đức Hòa, Long An" có kết cấu nội dung gồm 10 chương. Chương 1: Giới thiệu dự án và chủ đầu tư. Chương 2: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 3: Phân tích môi trường đầu tư. Chương 4: Quy hoạch tổng thể. Chương 5: Phương án kỹ thuật công nghệ. Chương 6: Đánh giá tác động của môi trường. Chương 7: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 8: Nguồn vốn đầu tư của dự án. Chương 9: Hiệu quả kinh tế - tài chính. Chương 10: Kết luận và kiến nghị.

  pdf63p lapduandautu 31-05-2018 124 18   Download

 • Quỹ Hỗ trợ phát triển là một tổ chức Tài chính của Nhà nước trực thuộc Chính phủ, có chức năng huy động vốn trung hạn, dài hạn và ngắn hạn, tiếp nhận và quản lý các nguồn vốn của Nhà nước dành cho tín dụng đầu tư phát triển để thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển của Nhà nước. Do đặc điểm trên nên nguồn vốn huy động có một vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của Quỹ. Vừa có tính chất vốn vừa có tính chất là nguyên liệu của quá...

  doc67p tiencuong 20-07-2009 370 162   Download

 • Tài chính là chìa khoá của đầu tư và vì thế là chìa khoá cho sự tăng trưởng. Thông việc cung cấp các nguồn vốn cho người có khả năng sử dụng chúng hiệu quả hơn, tài chính làm tăng thu nhập cho cả người cấp vốn và người nhận vốn. Các định chế tài chính phi ngân hàng có thể được chia làm hai bộ phận chính là các Tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng (các công ty bảo hiểm) và các Trung gian đầu tư bao gồm các công ty tài chính và các Quỹ đầu tư....

  pdf5p cctaichinh 10-09-2010 254 75   Download

 • Tiểu luận Đầu tư quốc tế với đề tài "Tổng quan về tình hình đầu tư ODA của Nhật Bản vào Việt Nam qua 20 năm hợp tác và phát triển 1993 -2013" nhằm cung cấp thông tin về tình hình đầu tư ODA của Nhật Bản vào Việt Nam, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, cũng như thu hút thêm nhiều nguồn vốn tài trợ khác trong tương lai.

  doc22p xuantriu1 26-08-2014 223 60   Download

 • Có rất nhiều khái niệm về đầu tư doanh nghiệp tư nhân, nhưng có lẽ đơn giản và dễ hiểu nhất thì đầu tư doanh nghiệp tư nhân là việc đầu tư vốn vào các doanh nghiệp tư nhân chưa niêm yết và có tính thanh khoản thấp. Lựa chọn nguồn vốn đầu tư cho dự án Khi có kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu khách hàng, doanh nghiệp có nhiều lựa chọn nguồn vốn đầu tư cho dự án. Dễ nhất là sử dụng nguồn vốn từ lợi nhuận để lại. Qua...

  pdf5p cucai_trang 03-06-2010 156 40   Download

 • Mục đích của đề tài là nghiên cứu về thực trạng công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách, chỉ ra các kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm sử dụng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn thông qua các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở huyện Thạch Hà.

  pdf76p thangnamvoiva30 02-11-2016 95 36   Download

 • mục tiêu của đề tài đó là nhằm đánh giá thực trạng đầu tư công đã đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề xuất, bổ sung cho hoàn thiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2015 nói riêng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

  pdf92p thangnamvoiva30 02-11-2016 100 37   Download

 • Đầu tư công là hoạt động đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước để đầu tư vào các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội không nhằm mục đích kinh doanh. Với mục đích ý nghĩa của đầu tư công như vậy, hàng năm nhà nước ta đã giành hàng ngàn tỷ đồng cho chi đầu tư XDCB, như năm 2007 chi đầu tư công khoảng 104.302 tỷ đồng

  pdf6p manutd1907 17-09-2012 71 14   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ VÀ MUA SẮM, XỬ LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC HÀNG NĂM TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf17p thanlannho 01-06-2011 61 7   Download

 • Đề tài khái quát lý luận về đầu tư, nguồn vốn đầu tư, vai trò của vốn đầu tư trong tăng trưởng và phát triển kinh tế, đặc biệt là công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp- trình bày lý luận về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, sự cần thiết phải tăng cường đầu tư vào công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong giai đoạn hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf86p thangnamvoiva30 02-11-2016 25 2   Download

 • Thông tư Số: 45 /2013/TT-BNNPTNT Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  doc15p minhvanthuan 31-10-2014 44 0   Download

 • Một trong những vấn đề chủ yếu của nền kinh tế hiện nay là làm sao thu hút được nhiều vốn đầu tư cho công cuộc phát triển đất nước, đưa đất nước thoát ra khỏi tình trạng nghèo nàn và lạc hậu. Vấn đề cốt yếu của đầu tư là tính hiệu quả, làm sao để với một số vốn nhất định có thể mang lại được lợi ích cao nhất. Vốn ngân sách Nhà nước là một phần quan trọng trong công cuộc đổi mới kinh tế nói chung cũng như đầu tư nói riêng. Nhìn lại 10...

  pdf98p trungtri 23-07-2009 498 203   Download

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp 2 có kết cấu nội dung gồm 8 chương, và sau đây là phần 2 của giáo trình sẽ trình bày nội dung của 4 chương tiếp theo: chương 5 đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, chương 6 chi phí sử dụng vốn và cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp, chương 7 nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp, chương 8 nguồn tài trợ dài hạn và kế hoạch hóa tài chính của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức cụ thể và vận dụng học tốt môn tài chính doanh nghiệp nhé.

  pdf73p khongxinhkhngodep 01-07-2014 299 135   Download

 • Bài giảng học phần Tài chính doanh nghiệp có kết cấu gồm 5 chương, trình bày tổng quan về tài chính doanh nghiệp; quản lý vốn kinh doanh trong doanh nghiệp; chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp; đầu tư dài hạn của doanh nghiệp; cơ cấu nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn. Ở mỗi chương được chia làm 2 phần: Lý thuyết và bài tập rèn luyện. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc108p quan90k 28-06-2013 231 88   Download

 • Tài liệu Tài chính doanh nghiệp cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp. Phần 1 Tài liệu trình bày các nội dung từ chương 1 đến chương 7 Tài liệu bao gồm: Tổ chức tài chính doanh nghiệp, thời giá tiền tệ, định giá chứng khoán, giá sử dụng vốn, đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp, quản lý vốn kinh doanh trong doanh nghiệp, nguồn tài trợ cho doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf182p nhasinhaoanh_05 02-11-2015 61 10   Download

 • Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải có một lượng vốn nhất định tuỳ thuộc vào quy mô, lĩnh vực mà doanh nghiệp đó hoạt động. Lượng vốn này bao gồm vốn cố định, vốn lưu động và các nguồn vốn chuyên dụng khác. Nhiệm vụ của các doanh nghiệp là phải huy động và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả nhất trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc quản lý tài chính và chấp hành pháp luật của Nhà nước....

  doc71p dinhthao00 14-06-2011 543 238   Download

 • Đến nay, hoạt động đầu tư phát triển trong doanh nghiệp không còn là điều xa lạ đối với bất kỳ doanh nghiệp hay công ty nào nữa. Hoạt động đầu tư phát triển được hiểu là hoạt động sử dụng nguồn vốn và các nguồn lực khác mà doanh nghiệp hiện tại đang có tiến hành một hoạt động nào đó nhằm duy trì sự hoạt động và làm phát triển thêm tài sản của doanh nghiệp. Đầu tư phát triển đóng một vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.Vì vậy, bất cứ một doanh nghiệp hay công...

  pdf68p cugiai1311 01-11-2012 369 113   Download

 • Vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư phát triển dài hạn, luôn luôn đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong sự phát triển kinh tế cả ở cấp doanh nghiệp lẫn cấp địa phương và quốc gia, cả trong quá khứ, hiện tại lẫn trong tươnglai... Vốn đầu tư là một khái niệm mở, rộng... ở đề tài này, vốn đầu tư được tiếp cận theo nghĩa hẹp là các nguồn lực tài chính - tiền tệ. Hơn nữa, do thực chất các nguồn vốn huy động trên 5 năm là rất nhỏ, và ít được bóc tách...

  doc175p vnzoomvn 17-06-2011 195 79   Download

 • Đề tài tập trung nghiên cứu một số cơ sở lý luận cơ bản về công tác quản lý đầu tư XDCT sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong nền kinh tế quốc dân. Vận dụng những cơ sở đó để phân tích thực trạng QLDA đầu tư xây dựng công trình đê điều – thủy lợi sử dụng vốn từ ngân sách Nhà nước và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác QLDA đầu tư xây dựng công trình đê điều – thủy lợi sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

  pdf106p vuongtuancanh 07-06-2017 120 64   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
772 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp
p_strCode=daututunguonvonsunghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2