intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuyết minh Dự án đầu tư Khu xử lý rác thải sinh hoạt - công nghiệp tại Đức Hòa, Long An

Chia sẻ: Tài Liệu Lập Dự Án - Môi Trường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

162
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Thuyết minh Dự án đầu tư Khu xử lý rác thải sinh hoạt - công nghiệp tại Đức Hòa, Long An" có kết cấu nội dung gồm 10 chương. Chương 1: Giới thiệu dự án và chủ đầu tư. Chương 2: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 3: Phân tích môi trường đầu tư. Chương 4: Quy hoạch tổng thể. Chương 5: Phương án kỹ thuật công nghệ. Chương 6: Đánh giá tác động của môi trường. Chương 7: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 8: Nguồn vốn đầu tư của dự án. Chương 9: Hiệu quả kinh tế - tài chính. Chương 10: Kết luận và kiến nghị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết minh Dự án đầu tư Khu xử lý rác thải sinh hoạt - công nghiệp tại Đức Hòa, Long An

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> -----------    ----------<br /> <br /> THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> KHU XỬ LÝ RÁC<br /> SINH HOẠT & CÔNG NGHIỆP<br /> TẠI : ĐỨC HÒA - LONG AN<br /> CHỦ ĐẦU TƯ<br /> CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG<br /> ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG<br /> <br /> ĐƠN VỊ TƯ VẤN<br /> CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ<br /> THẢO NGUYÊN XANH<br /> <br /> NGUYỄN VĂN DỤC<br /> <br /> NGUYỄN VĂN MAI<br /> <br /> Long An – Tháng 8 năm 2012<br /> <br /> CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG<br /> ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br /> <br /> Số: 01 /ĐĐD - 2012/TTr-DA<br /> V/v đề nghị thỏa thuận địa điểm đầu tư dự<br /> án “Khu xử lý rác sinh hoạt và công<br /> <br /> Long An, ngày tháng 8 năm 2012<br /> <br /> ------------------<br /> <br /> nghiệp tại Đức Hòa - Long An”<br /> <br /> Kính gửi:<br /> -<br /> <br /> UBND tỉnh Long An<br /> Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Long An<br /> <br />  Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của<br /> Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của<br /> Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành<br /> Luật Đất đai;<br />  Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005; Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính<br /> Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;<br /> Công ty TNHH Môi Trường Đại Đông Dương đề nghị UBND tỉnh Long An chấp thuận<br /> địa điểm thực hiện dự án “Khu xử lý Rác sinh hoạt và công nghiệp tại Đức Hòa - Long An”<br /> theo các nội dung sau:<br /> I. Thông tin về nhà đầu tư:<br /> 1. Tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Môi Trường Đại Đông Dương<br /> - Giấy phép kinh doanh số 0311597931<br /> 2. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Dục<br /> 3. Địa chỉ trụ sở: 43 Mạc Đỉnh Chi, P.Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh<br /> 4. Điện thoại: 08 5448 9569<br /> Fax: 08 5449 9568<br /> 5. Ngành nghề kinh doanh chính: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại và độc hại.<br /> 6. Năng lực:<br /> - Vốn điều lệ: 3,000,000,000 đồng<br /> II- Nội dung đề nghị chấp thuận:<br /> 1. Tên dự án: Khu xử lý Rác sinh hoạt và công nghiệp tại Đức Hòa - Long An<br /> 2. Địa điểm xây dựng: Xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.<br /> 3. Nhu cầu sử dụng đất: 28 ha (280,000m2)<br /> 4. Tổng vốn đầu tư là 198,248,395,000 VNĐ (Một trăm chín mươi tám tỷ hai trăm bốn mươi<br /> tám triệu ba trăm chín mươi lăm ngàn đồng).<br /> - Vốn chủ sở hữu: chiếm 30% tổng đầu tư, tương ứng với số tiền là 59,474,518,000 đ (Năm<br /> mươi chín tỷ bốn trăm bảy mươi bốn triệu năm trăm mười tám ngàn đồng).<br /> - Vốn vay của Ngân hàng: 70% trên tổng vốn đầu tư, tức tổng số tiền cần vay là<br /> 138,773,876,000 đồng (Một trăm ba mươi tám tỷ bảy trăm bảy mươi ba triệu tám trăm bảy<br /> mươi sáu ngàn đồng).<br /> 5. Quy mô dự án :<br /> - Công suất xử lý rác sinh hoạt: 100 tấn/ngày<br /> <br /> + Sau khi qua phân loại với 100 tấn rác sinh hoạt/ngày thu được:<br />  Rác đốt: 20 tấn/ngày<br />  Rác chôn lấp: 10 tấn/ngày<br />  Rác ủ làm phân hữu cơ: 50 tấn/ngày<br />  Phế liệu kim loại, nhựa và cao su: 20 tấn/ngày<br />  Thương phẩm thu được từ rác sinh hoạt:<br />  Phân vi sinh: 50 tấn/ngày<br />  Dầu FO: 5,000 lít/ngày<br />  Phế liệu kim loại, nhựa và cao su: 20 tấn/ngày<br /> - Công suất xử lý rác công nghiệp: 70tấn/ngày<br />  Thương phẩm thu được từ rác công nghiệp như sau:<br />  Gạch Block: 6 m3/ngày<br />  Phân vi sinh: 6 tấn/ngày<br />  Dầu FO: 2,067 lít/ngày<br /> Tổng thương phẩm thu được từ rác thải sinh hoạt và công nghiệp như sau:<br />  Gạch block: 6m3/ngày<br />  Phân vi sinh: 56 tấn/ngày<br />  Dầu FO: 7,067 lít/ngày<br />  Phế liệu kim loại, nhựa và cao su : 20 tấn/ngày<br /> 6. Hình thức sở hữu dự án: công ty TNHH.<br /> 7. Tiến độ thực hiện dự án: từ tháng 9/2012 đến hết tháng 9/2013.<br /> III- Các văn bản, tài liệu kèm theo công văn:<br /> 1. Văn bản đề nghị thỏa thuận địa điểm đầu tư.<br /> 2. Báo cáo dự án sơ bộ.<br /> 3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.<br /> 4. Bản trích lục địa điểm đầu tư<br /> Công ty TNHH Môi Trường Đại Đông Dương đề nghị UBND tỉnh Long An xem xét chấp<br /> thuận địa điểm nghiên cứu lập và thực hiện dự án đầu tư theo các nội dung nêu trên./.<br /> <br /> Nơi nhận:<br /> - Như trên<br /> - Lưu TCHC.<br /> <br /> CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG<br /> ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG<br /> <br /> NGUYỄN VĂN DỤC<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2