intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết luận văn

Xem 1-20 trên 253 kết quả Đề cương chi tiết luận văn
 • Mục đích của nghiên cứu đề tài là thông qua phân tích các ưu, khuyết của công tác quản lý hiện nay, kết hợp các quy định pháp luật hiện hành và những kinh nghiệm thực tiễn của một số quốc gia (nếu có), nhằm đề xuất các giải pháp để hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý cán bộ, công chức cấp xã hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tham vọng xa hơn nữa, trong một chừng mực nào đó, có thể áp dụng cho các tỉnh, thành phố khác của cả nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc17p buixuanthang 07-03-2017 133 50   Download

 • Nhận dạng là một lý thuyết toán học có nhiều ứng dụng trong thực tiễn, như nhận dạng tiếng nói, nhận dạng hình ảnh, nhận dạng chữ ký, phân loại ngôn ngữ , xây dựng tiêu chuẩn bản rõ ứng dụng trong phân tích các bản mã v.v..

  doc8p manhdoanmh 24-04-2017 141 25   Download

 • Mục đích của môn học nhằm giúp cho người học nắm vững được vai trò, mục tiêu về can thiệp của Chính phủ vào nền kinh tế thị trường nói chung, nông nghiệp, nông thôn thông qua việc hình thành và phát triển hình thức kinh tế hợp tác; trang bị cho người học những kiến thức về cơ sở lý luận và thực tiễn những vấn đề cơ bản nhất về lý luận và thực tiễn phát triển HTX nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam;... Mời các ban cùng tham khảo đề cương chi tiết sau đây để biết thêm các thông tin khác về môn học.

  pdf8p koxih_kothogmih1 03-08-2020 13 1   Download

 • Mục đích của học phần Bố trí dân cư nhằm giúp cho người học nắm vững được vai trò, mục tiêu về can thiệp của Chính phủ vào bố trí dân cư ở vùng đặc biệt khó khăn, thiên tai, khu vực quốc phòng...; trang bị cho người học những kiến thức về cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng và thực hiện quy hoạch bố trí dân cư; giúp cho người học nắm được một số văn bản chính sách, quy định, quy trinh cơ bản nhất để bố trí dân cư. Mời các ban cùng tham khảo đề cương chi tiết sau đây để biết thêm các thông tin khác về môn học.

  pdf6p koxih_kothogmih1 03-08-2020 9 0   Download

 • Học phần: Phát triển nông thôn cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, những lý luận liên quan đến phát triển nông thôn, phát triển nông thôn theo vùng. Sinh viên có thể vận dụng được những lý luận đó vào nghiên cứu các vấn đề kinh tế – xã hội nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

  pdf5p koxih_kothogmih8 01-10-2020 3 0   Download

 • Học phần "Quy hoạch môi trường" trang bị cho người học các kiến thức về lý luận, phương pháp luận, cập nhật thông tin về quy hoạch môi trường, vấn đề quy hoạch môi trường khu vực, quy hoạch môi trường với biến đổi khí hậu, với bảo tồn đa dạng sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

  pdf5p koxih_kothogmih8 01-10-2020 10 0   Download

 • Để góp phần giúp đỡ các bạn thành viên và cộng tác viên trong cuộc thi viết tiểu luận, clb sẽ đưa ra cho các bạn một mẫu đề cương chi tiết để các bạn tham khảo:

  doc3p tumay010 08-10-2009 7918 690   Download

 • Mẫu đề cương chi tiết của 1 bài tiểu luận Để góp phần giúp đỡ các bạn thành viên và cộng tác viên trong cuộc thi viết tiểu luận, clb sẽ đưa ra cho các bạn một mẫu đề cương chi tiết để các bạn tham khảo

  doc3p tumay010 08-10-2009 5820 560   Download

 • Đề cương luận văn tốt nghiệp Sản xuất khô cá trê phi

  pdf9p vohoangbachhop 16-03-2010 943 217   Download

 • Ngày nay, kiểm soát nội bộ đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp và tổ chức. Kiểm soát nội bộ giúp các nhà quản trị quản lý hữu hiệu và hiệu quả hơn các nguồn lực kinh tế của công ty mình như: con người, tài sản, vốn ….,góp phần hạn chế tối đa những rủi ro phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, đồng thời giúp doanh nghiệp xây dựng được một nền tảng quản lý vững chắc phục vụ cho quá trình mở rộng, và phát triển đi lên của...

  doc5p toiyeuvietnam0106 12-08-2012 468 115   Download

 • Mẫu đề cương chi tiết sinh viên thực tế tại doanh nghiệp là mẫu báo cáo tốt nghiệp, thực tập tốt nghiệp cụ thể hướng dẫn cách trình bày và các mục cần có trong báo cáo thực tập/ khóa luận/ luận văn. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho sinh viên.

  doc4p duongxuan92 23-05-2014 454 88   Download

 • Đề cương chi tiết Nghiên cứu đánh giá sinh khối rừng tràm U Minh Hạ và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững nhằm mục tiêu xây dựng được mô hình biểu diễn quan hệ giữa sinh khối (tươi và khô) của các bộ phận trên mặt đất của cây Tràm (than, cành, lá) sinh trưởng trên đất nhằm là cơ sở xác định nhanh sinh khối rừng Tràm ngoài thực địa; đánh giá sinh khối của rừng tràm U Minh Hạ; đề xuất biện pháp phát triển bền vững.

  pdf39p nguyenvantyenv 26-08-2014 270 79   Download

 • Học phần tâm lý học sư phạm giáo dục tiểu học cung cấp cho người học những vấn đề lý luận chung về sự phát triển tâm lý trẻ em, những cơ sở tâm lý cơ bản về hoạt động dạy học và giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học, nhân cách người giáo viên tiểu học. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về học phần này, mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần "Tâm lý học sư phạm giáo dục tiểu học" dưới đây.

  pdf5p thithuy90 22-12-2015 322 32   Download

 • Đề cương chi tiết môn học: Luật đất đai trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản mang tính lý luận về luật đất đai, giúp sinh viên nhận thức được chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai ở Việt Nam mang tính đặc biệt và sự chi phối của nó đếnviệc quản lý và sử dụng đất đai, thể hiện cụ thể của nó trong các quy phạm pháp luật đất đai; giúp sinh viên hiểu và đánh giá các khái niệm về Luật Đất đai, đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai, các nguyên tắc cơ bản của Luật Đất đai; trang bị cho sinh viên kĩ năng tìm kiếm văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, kĩ năng lựa chọn văn bản ...

  pdf9p vtu123 18-03-2016 229 23   Download

 • Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh là một hệ thống những luận điểm, nguyên tắc, phương pháp giáo dục, tập hợp và tổ chức cách mạng và tiến bộ, nhằm phát huy đến mức cao nhất sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung "Đề cương chi tiết thuyết trình tư tưởng Hồ Chí Minh" dưới đây.

  doc5p leducminhhieu2012 22-10-2015 149 17   Download

 • Đề cương chi tiết học phần theo tín chỉ: Pháp luật đất đai với mục tiêu giúp sinh viên nắm được các vấn đề lý luận cơ bản về ngành luật đất đai, những khái niệm cơ bản về pháp luật đất đai, các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai; tìm hiểu chế độ quản lý và sử dụng các loại đất.

  pdf67p vtu123 18-03-2016 138 13   Download

 • Tài liệu với các nội dung: mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ của việc thực hiện luận văn Cao học; trình tự thực hiện luận văn Cao học; lịch trình chuẩn thực hiện luận văn Cao học khóa; yêu cầu về đề tài luận văn Cao học; yêu cầu về đề cương chi tiết luận văn Cao học; đề cương chi tiết luận văn Cao học; hình thức trình bày của luận văn Cao học; tóm tắt luận văn Thạc sĩ ; điều khoản thực hiện; mẫu trang bìa luận văn; danh mục tạp chí Khoa học được tính điểm.

  pdf27p anthachluu 20-07-2019 37 1   Download

 • Bài giảng Quy trình nghiên cứu và bảo vệ luận văn Thạc sỹ của TS. Đặng Ngọc Đức sau đây sẽ giúp cho các bạn biết rõ hơn về cách chọn đề tài nghiên cứu luận văn, cách tạo đề cương chi tiết của luận văn, báo cáo kết quả nghiên cứu luận văn Thạc sỹ, quy trình báo cáo kết quả nghiên cứu luận văn, quy trình bảo vệ luận văn chính thức.

  ppt18p cocacola_04 20-10-2015 429 51   Download

 • Nhằm giúp cho các bạn học sinh, sinh viên củng cố thêm các kiến thức và kỹ năng cơ bản để làm văn mà tài liệu "Đề cương ôn thi môn Văn học" đã được thực hiện. Tài liệu gồm có 4 câu hỏi tự luận có kèm đáp án và hướng dẫn làm bài chi tiết.

  pdf3p thanhha812 03-06-2016 75 3   Download

 • Dân tộc là một sản phẩm của một quá trình phát triển lâu dài của lịch sử. C.Mác, Ăngghen và Lênin đã có những quan điểm cơ bản có tính phương pháp luận về vấn đề dân tộc. Trước dân tộc có những hình thức cộng đồng như thị tộc, bộ tộc, bộ lạc,... nhưng khi chủ nghĩa tư bản ra đời thì dân tộc mới xuất hiện theo đúng ý nghĩa của nó. Khi chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn cạnh tranh tự do sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc thì xuất hiện vấn đề dân tộc...

  doc26p vanhoang0712 08-02-2012 2252 364   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
937 lượt tải
171 tài liệu
529 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Đề cương chi tiết luận văn
p_strCode=decuongchitietluanvan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2