Đề kiểm tra ngôn ngữ c++

Xem 1-20 trên 106 kết quả Đề kiểm tra ngôn ngữ c++
 • Hãy viết chương trình trên C++ thực hiện các yêu cầu sau: a) Nhập vào từ tệp văn bản có tên là BD.INP hai số nguyên M và N? b) Xuất ra màn hình biểu diễn thập phân của phân số M/N hoặc thông báo NO nếu không tồn tại cách biểu diễn.

  doc15p tuyetttinh 23-10-2012 61 12   Download

 • Tài liệu tham khảo ôn thi môn kỹ thuật lập trình C++

  doc4p japanese 12-09-2009 725 207   Download

 • Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng: a. Cấu trúc lặp được sử dụng để chỉ thị cho máy tính thực hiện lặp lại một vài hoạt động nào đó cho đến khi một điều kiện nào đó được thoả mãn. b. Chỉ ngôn ngữ lập trình Pascal mới có các câu lệnh lặp để thể hiện cấu trúc lặp. c. Ngôn ngữ Pascal chỉ thể hiện cấu trúc lặp bằng câu lệnh for…do... d. Câu B và C đúng.

  doc3p hung9958 18-03-2013 324 28   Download

 • Hãy dùng ngôn ngữ lập trình C# (sử dụng trình Visual Studio) để xây dựng form xử lý thông tin ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm, thoát) cho bảng Cungcap. 2.1 Trên Form chứa các textbox tương ứng với các trường trong bảng cung cấp, một datagridview để hiển thị thông tin trong bảng cung cấp và các nút lệnh thêm, xóa, sửa, tìm kiếm, thoát. Sự sắp xếp các đối tượng này trên form tùy vào thẫm mỹ của mỗi sinh viên nhưng phải đảm bảo tính khoa học và thân thiện.

  doc3p nnh0206 25-09-2013 29 4   Download

 • A. Trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng Câu 1: Câu lệnh Gotoxy (Wherex, 10) đưa con trỏ đền vị trí nào trên màn hình kết quả A. Cột 10 hàng hiện tại; B. Hàng 10 cột hiện tại C. Cột hiện tại, hang hiện tại. D. Cột 10 hàng 10 Câu 2: Lệnh lặp nào sau đây là đúng? A. For = to do ; B. For := to do ; C. For := to do ; D. For : to do ;

  doc6p hung9958 18-03-2013 163 25   Download

 • Trong C++ có sẵn một số lớp chuẩn chứa dữ liệu và các phương thức phục vụ cho các thao tác nhập/xuất dữ liệu của NSD, thường được gọi chung là stream (dòng). Trong số các lớp này, lớp có tên ios là lớp cơ sở, chứa các thuộc tính để định dạng việc nhập/xuất và kiểm tra lỗi. Mở rộng (kế thừa) lớp này có các lớp istream, ostream cung cấp thêm các toán tử nhập/xuất như ,

  doc26p sptk36 11-03-2011 62 19   Download

 • Chương 9. Các dòng nhập/xuất và file Việc mở một file chưa có để đọc sẽ gây nên lỗi và làm dừng chương trình. Khi xảy ra lỗi mở file, giá trị trả lại của phương thức bad là một số khác 0. Do vậy có thể sử dụng phương thức này để kiểm tra một file đã có trên đĩa hay chưa.

  pdf11p yukogaru 26-07-2010 65 7   Download

 • Đọc và ghi file text trong C++ Trong C++ việc đọc và ghi file thường dùng để đưa các bài toán ở dạng đầu vào và xuất ra kết quả. Điều này giúp cho người ta dễ dàng kiểm tra xem chương trình của...

  doc9p nhutretho 28-02-2013 105 24   Download

 • Bạn muốn biết khi nào một tiểu trình đã kết thúc. Sử dụng thuộc tính IsAlive hay phương thức Join của lớp Thread. Cách dễ nhất để kiểm tra một tiểu trình đã kết thúc hay chưa là kiểm tra thuộc tính Thread.IsAlive.

  pdf10p dauhutuongot 22-07-2010 94 12   Download

 • Phương thức Run tạo vòng lặp vô hạn để kiểm tra định kỳ thời gian hệ thống. Nếu thời gian thay đổi từ đối tượng Clock hiện hành, thì nó sẽ cảnh báo cho tất cả các subscriber và sau đó cập nhật lại những trạng thái của nó.

  pdf15p suadaunanh 21-07-2010 55 10   Download

 • Chương 9. Các dòng nhập/xuất và file Nhập/xuất với cin/cout Định dạng In ra máy in Làm việc với File Nhập/xuất nhị phân Trong C++ có sẵn một số lớp chuẩn chứa dữ liệu và các phương thức phục vụ cho các thao tác nhập/xuất dữ liệu của NSD, thường được gọi chung là stream (dòng). Trong số các lớp này, lớp có tên ios là lớp cơ sở, chứa các thuộc tính để định dạng việc nhập/xuất và kiểm tra lỗi.

  pdf4p yukogaru 26-07-2010 55 8   Download

 • Tạo các ứng dụng .NET bằng C# C# có thể dùng để tạo các ứng dụng console: các ứng dụng thuần văn bản chạy trên DOS window. Hầu như bạn chỉ tạo các ứng dụng console khi cần kiểm tra các thư viện lớp, hoặc cho các tiến trình daemon Unix/Linux.

  pdf4p sieukidvn 15-08-2010 50 4   Download

 • Tóm tắt : Trong chương này chúng ta đã kiểm tra một số tính năng của C# để viết mã và các lớp dễ dàng hơn, cho phép chúng có nhiều cú pháp trực quan hơn. Chúng ta thấy được cách mà C# quản lý bộ nhớ của nó. Nó sẽ rất có lợi khi bạn viết các chương trình lớn

  pdf1p sieukidvn 15-08-2010 54 3   Download

 • I. Định nghĩa CSDL và bảng dữ liệu (3 điểm) a. Sử dụng lệnh tạo cơ sử dữ liệu và tạo bảng trong SQL server thực hiện việc tạo cơ sở dữ liệu QLNS như mô tả trên. (1đ) b. Tạo các ràng buộc sau đây: ( 1đ) - Phí 1 ngày trong bảng PHICONGTAC phải =0 và số ngày đi trên bảng DOTCONGTAC phải 0. - Nhân viên phải đạt tuổi tối thiểu là 18. c. HSSV tự xác định dữ liệu và thực hiện nhập ( dùng lệnh) vào mỗi bảng ít nhất 4 dòng. ( 1đ)...

  doc4p nnh0206 25-09-2013 39 2   Download

 • Tiếng Anh (Chữ Nôm: 㗂英, tiếng Anh: English, Tiếng Việt: Anh Cát Lợi) là một thứ tiếng thuộc nhánh miền Tây của nhóm ngôn ngữ German trong hệ Ấn-Âu), đã du nhập vào Anh qua các thứ tiếng của nhiều dân xâm chiếm vào thế kỷ thứ 6.

  pdf428p hamlet1310 04-11-2011 1163 593   Download

 • Framework chứa đựng hàng nghìn lớp mà bạn có thể sử dụng trong ứng dụng củamình. Ví dụ một vài lớp của .Net Framework-Lớp File: cho phép bạn tạo file, sửa, xoá hay kiểm tra sự tồn tại của file trên đĩa cứng…-Lớp Graphics: Cho phép bạn làm việc với nhiều kiểu của ảnh, bạn cũng có thể tạo racác ảnh từ các phương thức trên lớp này.-Lớp SmtpClient: Cho phép bạn gửi thư.Hiểu về Namespaces: hơn 13 nghìn lớp trong Netframework.

  pdf238p quanny 05-10-2009 1022 541   Download

 • Nhập 3 số a , b , c bất kì . Hãy kiểm tra xem ba số đó có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không ? Thông báo lên màn hình ‘ Thỏa mãn ‘, ‘ Không thỏa mãn trong từng trường hợp tương ứng .

  doc51p phanvinh3 14-04-2011 509 127   Download

 • . Để truyển tải một thông điệp khi giao tiếp trực tiếp hiệu quả, kênh nào sau đây chiếm vai trò quan trọng nhất? a. Nội dung thông điệp b. Giọng nói c. Hình ảnh và cử chỉ Đáp án: c. Theo như nghiên cứu về khả năng tiếp nhận thông tin của con người, hiệu quả của một thông điệp được truyền tải được quyết định bởi 55% là hình ảnh và cử chỉ, 38% là giọng nói và chỉ có 7% là nội dung của thông điệp....

  doc10p maxinminax 20-01-2013 172 108   Download

 • 6. Viết phương trình tính và hiển thị tổng tất cả các số có giá trị nằm trong khoảng ( 0 đến 24) do người dùng nhập vào thỏa mãn các yêu cầu sau:- Số lượng giá trị người dùng là không chính xác._ Người dùng có thể nhập vào số nguyên bất kỳ nằm ngoài khoảng giá trị trên, trong trường hợp đó chương trình xuất hiện thị cảnh báo cho người dùng.

  doc4p japanese 12-09-2009 384 80   Download

 • Trong C++ có sẵn một số lớp chuẩn chứa dữ liệu và các phương thức phục vụ cho các thao tác nhập/xuất dữ liệu của NSD, thường được gọi chung là Stream (dòng). Trong số các lớp này, lớp có tên ios là lớp cơ sở, chứa các thuộc tính để định dạng việc nhập/ xuất và kiểm tra lỗi.

  doc26p duongthikimsang 12-11-2010 161 75   Download

Đồng bộ tài khoản