intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề phân tích hướng đối tượng

Xem 1-20 trên 700 kết quả Đề phân tích hướng đối tượng
 • Đáp án đề thi Phân tích hướng đối tượng giúp sinh viên thảo khảo môn phân tích hướng đối tượng, có thêm bài tập ôn thi môn này, chúc các bạn thi tốt.

  pdf7p vuibk41 06-12-2013 297 42   Download

 • Cùng với phương pháp phát triển phần mềm hướng đối tượng, vấn đề về kiểm soát các thuộc tính chất lượng phần mềm đang được quan tâm nghiên cứu. Có rất nhiều các phép đo đánh giá chất lượng phần mềm nhưng chưa tồn tại một phương pháp chung mô tả cách sử dụng chúng trong quá trình phát triển phần mềm. Trong bài báo này các tác giả trình bày phương pháp kiểm soát các thuộc tính chất lượng phần mềm thông qua kỹ thuật phân tích ngược và chiến lược cải thiện các thuộc tính chất lượng.

  pdf11p uocvong07 14-10-2015 40 4   Download

 • Đề thi cuối kỳ môn Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng - ĐH Văn Lang, đề thi này có kết cấu gồm 2 phần với hình thức viết và trắc nghiệm, phần trắc nghiệm gồm 15 câu hỏi ứng với thang điểm 3, phần viết tự luận ứng với thang điểm 7. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi này nhé.

  pdf4p conchimnhai 02-07-2014 355 42   Download

 • Đề thi môn phân tích và thiết kế hướng đối tượng giúp sinh viên co thêm kênh thảo, để thi tốt hơn môn Phân tích và thiết kế hướng đối tượng. Chúc các bạn ôn thi tốt

  pdf4p vuibk41 06-12-2013 410 40   Download

 • Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng sử dụng UML với mục tiêu cung cấp một mô tả rõ ràng về các khái niệm nền tảng phát triển hệ thống hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 để nắm bắt một số vấn đề về phương pháp và phương pháp luận phát triển hệ thống hướng đối tượng; các khái niệm cơ bản về hướng đối tượng;...

  pdf87p codon_09 28-03-2016 207 38   Download

 • Phân tích hệ thống theo phương pháp hướng đối tượng (objectoriented analysis, OOA) là một kỹ thuật đặc tả nửa hình thức. Hiện nay cũng có khá nhiều kỹ thuật phân tích hướng đối tượng, nhưng về bản chất chúng tương đương nhau. Giống như các kỹ thuật nửa hình thức, phân tích hướng đối tượng cũng dùng các biểu tượng đồ họa để biểu diễn các đối tượng và các quá trình xử lý.

  doc38p meoluoik2 13-05-2011 153 33   Download

 • Giáo trình "Phân tích và thiết kế hướng đối tượng bằng UML: Thiết kế Class" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu mục đích của bước thiết kế Class và vị trí của công đoạn này trong qui trình, xác định bổ sung các class và quan hệ của chúng cần để hỗ trợ cho việc cài đặt các cơ chế kiến trúc đã chọn,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf131p thangnamvoiva20 20-09-2016 273 33   Download

 • Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 7 trình bày vấn đề thiết kế hướng đối tượng. Các nội dung được đề cập trong bài học này bao gồm: Vấn đề tồn tại trong hướng kiến trúc, khái niệm liên quan đến đối tượng, ngôn ngữ UML, phân tích hướng đối tượng, thiết kế hướng đối tượng, sử dụng mẫu thiết kế.

  pdf54p hoa_dai91 23-06-2014 78 15   Download

 • Viêc̣ choṇ mô hiǹ h naò để taọ lâp̣ co ́ an̉ h hươn̉ g sâu săć đêń cać h giaỉ quyêt́ vâń đê ̀ & cać h hiǹ h thaǹ h cać giaỉ phaṕ . Môĩ mô hiǹ h biêủ diêñ 1 hê ̣ thôń g vơí đô ̣ chiń h xać khać nhau. Mô hiǹ h tôt́ nhât́ phaỉ là mô hiǹ h phu ̀ hơp̣ vơí thê ́ giơí thưc̣ . Không mô hiǹ h naò là đâỳ đu.̉ Môĩ hệ thôń g câǹ đươc̣ tiêṕ câṇ thông qua tâp̣ mô hiǹ h gâǹ như đôc̣ lâp̣ nhau...

  doc10p cntt5055 15-04-2013 92 11   Download

 • Đề thi môn phân tích và thiết kế hướng đối tượng giúp sinh viên co thêm kênh thảo, để thi tốt hơn môn Phân tích và thiết kế hướng đối tượng. Chúc các bạn ôn thi tốt

  pdf3p vuibk41 06-12-2013 130 11   Download

 • Biểu đồ hoạt động là phương tiện để mô tả các luồng công việc trong phân tích thiết kế hướng đối tượng. Trong bài giảng này sẽ trình bày các nội dung liên quan đến biểu đồ hoạt động như: Biểu đồ hoạt động là gì? Điểm quyết định (phân nhánh), phân nhánh và kết nối, làn bơi (Swimlanes),... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p namthangtinhlang_03 23-11-2015 85 10   Download

 • cuốn sách phân tích thiết kế hướng đối tượng được biên soạn từ nội dung bài giảng của tác giả về chủ đề phát triển phần mềm hướng đối tượng băng uml cho một số lớp sinh viên đại học. phần 1 của cuốn sách gồm có 5 chương. chương mở đầu trình bày khái quát về mô hình và mô hình hóa; các bước xây dưng hệ thống phần mềm và tầm quan trọng của phương pháp hướng đối tượng. các chương tiếp theo giới thiệu kỹ thuật mô hình hóa; ngôn ngữ chuẩn công nghiệp uml, một công cụ hữu hiệu mô hình hóa hệ thống phần mềm. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf91p trieuiu123456 19-09-2018 120 8   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng - Bài 6 giới thiệu về biểu đồ lớp. Trong chương này trình bày các nội dung như: Biểu đồ lớp, đối chiếu và chỉnh sửa biểu đồ lớp dựa vào biểu đồ tương tác và trình tự và một số bài tập áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf7p namthangtinhlang_04 22-11-2015 37 5   Download

 • Đề cương môn học: Phân tích và thiết kế hướng đối tượng với mục tiêu trang bị cho sinh viên ngành CNTT những kiến thức cần thiết để sau này có thể tham gia vào quá trình phát triển phần mềm. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf4p betac123 25-03-2016 78 5   Download

 • Trong bài giảng này sẽ giới thiệu về biểu đồ thành phần và biểu đồ triển khai trong hướng đối tượng. Các nội dung chính được trình bày trong bài giảng gồm có: Biểu đồ thực thi, biểu đồ thành phần, biểu đồ triển khai,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf10p namthangtinhlang_03 23-11-2015 41 3   Download

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Giới thiệu môn họcgiúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

  pdf9p dien_vi08 18-11-2018 30 3   Download

 • Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chủ đề 3: Phân tích phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích hướng đối tượng, sơ đồ lớp ở mức phân tích, sơ đồ lớp và Khả năng tiến hóa của hệ thống, sơ đồ trạng thái.

  pdf84p dien_vi10 02-10-2018 20 1   Download

 • tài liệu đưa ra tất cả các vấn đề liên quan tới UML, giúp bạn làm chủ được ngôn ngữ có khả năng mô hình các tiến trình, các liên quan trong phân tích thiết kế hệ thống, đây là quấn sách dành cho bạn nêu bạn học công nghệ thông tin

  pdf50p kien2507 08-12-2010 360 183   Download

 • tài liệu đưa ra tất cả các vấn đề liên quan tới UML, giúp bạn làm chủ được ngôn ngữ có khả năng mô hình các tiến trình, các liên quan trong phân tích thiết kế hệ thống, đây là quấn sách dành cho bạn nêu bạn học công nghệ thông tin

  pdf50p kien2507 08-12-2010 208 104   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'xây dựng phần mềm hướng đối tượng', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc27p bluestar7589 11-05-2011 252 89   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đề phân tích hướng đối tượng
p_strCode=dephantichhuongdoituong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2