intTypePromotion=3

Địa bàn ưu đãi tndn

Xem 1-3 trên 3 kết quả Địa bàn ưu đãi tndn
  • Công văn 35/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc địa bàn ưu đãi TNDN

    pdf1p minetuyen 15-08-2009 39 1   Download

  • Tài liệu tham khảo Mẫu số: 03 – 4A/TNDN , Phụ lục (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm theo quy định tại Điều 34, Điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP

    pdf4p meomaythongminh 12-08-2010 480 28   Download

  • Đề tài phân tích thực trạng thi hành pháp luật cũng nhƣ một số bất cập còn tồn tại về ƣu đãi thuế TNDN nói chung và trên địa bàn thành phố Hải Dương nói riêng với mục tiêu cuối cùng là chỉ ra những thiếu sót về mặt luật pháp, những vướng mắc khi thi hành những quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp gây khó khăn cho đối tượng nộp thuế và cán bộ thu thuế của, từ đó đưa ra những kiến nghị và giải pháp nhằm cải thiện những thực trạng đã nêu.

    pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 27 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Địa bàn ưu đãi tndn
p_strCode=diabanuudaitndn

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản