intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Điều khiển file

Xem 1-20 trên 223 kết quả Điều khiển file
 • (NB) Giáo trình Lập trình trực quan nghề: Quản trị mạng máy tính hệ Cao đẳng được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về C#; Làm việc với Visual C#.Net; Chương trình C#; Nền tảng của C#; Các đối tượng điều khiển của C#; File và registry Operation; Truy xuất dữ liệu với ADO.NET; Xây dựng ứng dụng tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf172p trangxanh0906 27-12-2022 9 6   Download

 • Lecture Automatic control systems technology - Lesson 23: Nyquist stability criteria. After this presentation you will be able to: list the control stability criteria for a Nyquist Plot; construct a Nyquist plot using MATLAB; identify if a system is stable by plotting system response on a Nyquist plot; use MATLAB to generate system Bode, Error and Nyquist plots given the script file. Please refer to the content of document.

  pdf17p tieuvulinhhoa 22-09-2022 12 1   Download

 • Bài viết đề xuất chương trình điều khiển, thu thập và xử lý dữ liệu của các đại lượng điện được đo, kiểm tra bằng thiết bị đo công suất HIOKI 3334 AC/DC Power HiTester. Chương trình có một số tính năng nổi bật như hiển thị đồng thời nhiều kênh đo giá trị các đại lượng khác nhau và biểu diễn đồ thị mối quan hệ giữa các đại lượng, đặc biệt chương trình có khả năng lưu trữ dữ liệu đo dưới dạng file mềm phục vụ công tác thống kê, xử lý kết quả offline.

  pdf3p wangziyi_1307 26-04-2022 25 1   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C cung cấp cho sinh viên kiến thức và rèn luyện kỹ năng lập trình dựa trên ngôn ngữ lập trình C. Giáo trình được biên soạn thành 7 chương với những nội dung chính như sau: Những vấn đề cơ bản về ngôn ngữ lập trình C; cách thức xây dựng một chương trình dựa trên ngôn ngữ lập trình C; Các vấn đề về con trỏ, file và đồ họa trong C.

  pdf96p cucngoainhan7 08-02-2022 33 2   Download

 • (NB) Giáo trình Nguyên lý Hệ điều hành: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Điều khiển bộ nhớ; quản lý vùng nhớ phụ; quản lý vào ra; hệ thống quản lý file. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung phần 1 dưới đây.

  pdf65p hoathachthao090 10-02-2022 582 4   Download

 • Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 8 Quản lý nhập xuất và quản lý hệ thống files, cung cấp cho người học những kiến thức như: /O management; File System management. Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf156p hoaanhdao709 19-01-2022 43 1   Download

 • Giáo trình Lập trình C/C++ giúp người học tìm hiểu thế giới của ngôn ngữ C/C++ từ những khái niệm ban đầu cơ bản nhất. Giáo trình gồm có 12 chương với những nội dung cụ thể của từng chương như sau: Chương 1: ngôn ngữ lập trình & phương pháp lập trình; chương 2: làm quen lập trình c/c++ qua các ví dụ đơn giản; chương 3: các thành phần trong ngôn ngữ c/c++; chương 4: biểu thức; chương 5: nhập - xuất dữ liệu; chương 6: cấu trúc điều khiển; chương 7: vòng lặp; chương 8: hàm; chương 9: mảng và con trỏ; chương 10: chuỗi; chương 11: kiểu dữ liệu cấu trúc; chương 12: tập tin – file.

  pdf98p cucngoainhan3 11-11-2021 41 7   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là chế tạo thành công hệ thống mạng điều khiển và kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm hướng tới ứng dụng trong bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật trong quân đội. Hệ thống gồm các modul đo nhiệt độ, độ ẩm trong các thùng bảo quản (các slave), đồng thời điều khiển máy hút ẩm duy trì độ ẩm trong khoảng từ 45%-55%. Dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm được truyền về master được lưu trữ trong thẻ nhớ tại master. Khoảng cách tối đa giữa master và các slave là 1200m và có thể lớn hơn nếu sử dụng các bộ lặp.

  pdf108p tomjerry001 18-10-2021 31 2   Download

 • Bài giảng Matlab: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lập trình Matlab. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Các thủ tục; các hàm m-file; nhập, xuất dữ liệu; điều khiển luồng; vector hóa (vectorization); quản lý các biến input, output; tính giá trị hàm một cách gián tiếp; chú thích; gỡ lỗi; một số kinh nghiệm trong lập trình matlab.

  pdf112p lovebychance05 16-06-2021 38 6   Download

 • Bài thực hành số 3 bao gồm các bài tập về lập trình Matlab, giúp bạn đọc củng cố các kiến thức về các hàm m-file; nhập, xuất dữ liệu; điều khiển luồng; vector hóa (vectorization); quản lý các biến input, output; tính giá trị hàm một cách gián tiếp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p lovebychance05 16-06-2021 19 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook "Quản lý và duy trì hệ điều hành Microsoft Windows Server 2003" cung cấp cho người học những kiến thức về: Chia sẻ các tài nguyên hệ thống file, làm việc với máy in, quản lý các trình điều khiển thiết bị, quản lý lưu trữ dữ liệu trên đĩa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf196p lovebychance01 25-04-2021 32 3   Download

 • "Bài giảng Lập trình trang web động - Chương 2: PHP căn bản" cung cấp đến người học kiến thức về chú thích, hằng, biến trong PHP; các kiểu dữ liệu; các kiểu toán tử; cấu trúc điều khiển; hàm và cách sử dụng hàm trong PHP; phạm vi biến; làm việc với file trong PHP.

  pdf74p kethamoi11 02-04-2021 27 2   Download

 • Sau khi hoàn thành chương này, chúng ta sẽ có thể: Trình bày được bản chất cũng như sự khác nhau giữa các câu lệnh điều kiện, vòng lặp; vận dụng được các câu lệnh điều kiện và vòng lặp vào bài toán thực tế; vận dụng được cách chèn file bằng câu lệnh include hoặc require trong php; xây dựng được các hàm tự tạo và ứng dụng trong các bài toán cụ thể; biết cách tạo mảng và truy xuất các phần tử của mảng; vận dụng được các hàm sắp xếp trong mảng khi mảng được đánh chỉ mục tuần tự hoặc không tuần tự.

  pdf45p tradaviahe18 20-03-2021 24 0   Download

 • "Bài giảng Quản lý online redo log files" giúp người học hiểu được mục đích của online redo log file; cấu trúc của online redo log file; điều khiển các log switch và các checkpoint; tạo mới và duy trì các online redo log file; lấy các thông tin về online redo log file.

  pdf18p kethamoi10 27-01-2021 26 0   Download

 • (NB) Giáo trình Nguyên lý Hệ điều hành gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về hệ điều hành, điều khiển dữ liệu, điều khiển bộ nhớ, quản lý vùng nhớ phụ, quản lý vào ra, hệ thống quản lý file;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf144p cuahuynhde999 02-06-2020 109 7   Download

 • Mục tiêu của đồ án là Tạo mã khóa ngẫu nhiên để cung cấp cho khách hàng; Gửi cho khách hàng qua email và điện thoại; Kết nối wi-fi cho hệ thống và đưa dữ liệu lên Server; Điều khiển mở khóa bằng mã khóa đã tạo hoặc bằng vân tay; Giám sát điều khiển thông qua webapp; Có thể xuất dữ liệu thành các file.excel để quản lý

  pdf164p phongtitriet999 07-05-2020 69 7   Download

 • Giáo trình Mixing - mastering toàn tập từ A-Z gồm có 5 chương với những nội dung sau: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Nuendo, mixing, mastering, xuất file và lưu project, các effects hỗ trợ khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf81p nanhankhuoctai1 06-05-2020 178 20   Download

 • Tài liệu hướng dẫn cách mở thẻ Developer trong Excel giúp bạn tăng tốc trong quá trình xử lý trên Excel, giúp lập các báo cáo tự động, điều khiển các chương trình khác như Word, Power Point, Outlook… giúp biến file Excel của bạn trở thành 1 phần mềm chuyên nghiệp hơn. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.

  doc6p hanhgiang2009 17-12-2019 83 4   Download

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 2) - Bài 1: Form và các điều khiển cơ sở trình bày các nội dung chính sau: Các điều khiển cơ sở, đọc giá trị từ điều khiển form,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

  pdf11p vitunis2711 11-12-2019 18 1   Download

 • Mục tiêu chính của đề tài là tìm hiểu về hệ thống chatbots và ứng dụng của chatbots cho đời sống, cụ thể qua việc xây dựng hệ thống trên nền tảng của Dialogflow và ngôn ngữ Python cũng như ý tưởng về mô hình tương tác giữa người với máy thông qua hệ thống chatbots tự động để điều khiển các thiết bị điện. Nghiên cứu webhook trong Dialogflow để kết nối với Pycharm và lấy dữ liệu file json của Dialogflow đưa vào Webhook. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf70p xylitollimemint 08-11-2019 675 61   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Điều khiển file
p_strCode=dieukhienfile

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2