Điều kiện môi trường

Xem 1-20 trên 5324 kết quả Điều kiện môi trường
 • Chương 3: Các phương pháp dùng trong đánh giá tác động môi trường Phương pháp đánh giá danh mục các điều kiện môi trường: đây là phương pháp được sử dụng khá rộng rãi nó có vai trò rất lớn để làm rõ các tác động xảy ra.

  pdf17p songsongcuoc 04-06-2011 184 105   Download

 • Nội dung báo cáo mô tả tóm tắt dự án, điều kiện môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội khu vực thực hiện dự án, đánh giá tác động môi trường, biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, chương trình quản lý và giám sát môi trường, tham vấn ý kiến cộng đồng.

  pdf216p roongkloi10 11-08-2017 15 6   Download

 • Nội dung báo cáo trình bày mô tả tóm tắt về dự án, điều kiện môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội khu vực thực hiện dự án, đánh giá tác động môi trường, biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, chương trình quản lý và giám sát môi trường, tham vấn ý kiến cộng đồng, kết luận, kiên nghị và cam kết.

  pdf221p roongkloi10 11-08-2017 6 4   Download

 • Bài giảng Điểm khác biệt trong việc quản trị trong điều kiện môi trường năng động phức tạp, ổn định đơn giản nêu khái niệm môi trường. Môi trường được hiểu là các yếu tố lực lượng, các thể chế tồn tại bên ngoài của tổ chức mà nhà quản trị khó hoặc không kiểm soát được nhưng chúng lại ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả hoạt động của tổ chức.

  pdf7p sms_12 08-05-2014 33 2   Download

 • Bài thuyết trình Đa dạng di truyền, khả năng kết hợp riêng và ưu thế lai ở ngô nhiệt đới dưới điều kiện môi trương bất thuận và không bất thuận được thực hiện nhằm ước lượng ưu thế lai và khả năng kết hợp riêng ( SCA) của ngô nhiệt đới.

  ppt42p hailamhaison 06-08-2016 20 2   Download

 • Bài giảng "Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường (P13)" cung cấp cho người học các kiến thức về điều kiện môi trường bao gồm: Muối khoáng, các chất khí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt5p bautroibinhyen13 10-01-2017 13 2   Download

 • Bài viết Hiện trạng môi trường một số vùng ven biển ở Hải Phòng của tiến sĩ Lê Xuân Sinh giới thiệu về thành phố ven biển Hải Phòng, phân tích các chỉ số về môi trường ở đầm nuôi trồng thủy sản và khu vực cửa sông Bạch Đằng (huyện Cát Hải), từ đó đưa ra kết luận chung về sự thay đổi của các điều kiện môi trường ở Hải Phòng.

  pdf4p roongkloi10 11-08-2017 5 1   Download

 • Các yếu tố của môi trường được coi là điều kiện quan trọng ảnh hưởng tới sự bùng nổ của bệnh, tại sao lại như vậy? Ta đã biết rằng đa phần các tác nhân gây bệnh ở ĐVTS là sinh vật như virus, vi khuẩn, nấm và ký sinh trùng. Sự tồn tại và phát triển của các sinh vật này phụ thuộc rất lớn vào điều kiện môi trường, khí hậu.

  ppt27p huchigo 08-09-2010 384 203   Download

 • Dân số học là khoa học về dân số, nghiên cứu các chỉ tiêu dân số và các điều kiện môi trường ảnh hưởng lên chúng. Hiện nay người ta quan tâm đặc biệt tới dân số học loài người, vì sự gia tăng quá nhanh dẫn tới sựbùng nổ dân số như hiện nay

  doc43p tiendat_1592 31-10-2011 515 198   Download

 • Ngành nuôi trồng thuỷ sản là một ngành có quá trình sản xuất mang tính đặc thù riêng biệt. Trong suốt quá trình nuôi luôn phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ điều kiện môi trường, ngoại cảnh và tác động của con người.

  pdf3p womanhood911_03 13-10-2009 551 186   Download

 • Chương 2: Trình tự thực hiện đánh giá tác động môi trường Đánh giá tác động môi trường là một việc rất quan trọng có ích, có ý nghĩa thực tế đối với hoạt động kinh tế xã hội của một quốc gia, một khu vực. Mặt khác, công tác đánh giá tác động môi trường lại là một quá trình tổng hợp và phân tích

  pdf20p songsongcuoc 04-06-2011 260 112   Download

 • Chương 4: Mẫu đề cương ĐTM và một số ĐTM ở Việt Nam Mẫu đề cương đánh giá tác động môi trường Đề cương ĐTM là khung chugn cho tất cả các việc sẽ làm trong đợt đánh giá. Mỗi quốc gia, mỗi một tổ chức có thể có mẫu đề cương đánh giá tác động môi trường riêng

  pdf19p songsongcuoc 04-06-2011 267 109   Download

 • Mặc dù trong ao có mầm bệnh, nhưng điều kiện môi trường tốt (nằm trong ngưỡng thích hợp, ổn định) bệnh tật sẽ ít xảy ra. Ngược lại, nếu môi trường không tốt và có nhiều biến động, vượt ra ngoài ngưỡng thích hợp thì sức khoẻ của tôm sẽ suy yếu, mầm bệnh có nhiều cơ hội để xâm nhập và phát triển, dịch bệnh sẽ xảy ra.

  pdf2p womanhood911_02 14-10-2009 340 93   Download

 • Phân tích môi trường bên ngoài nhằm để ước lượng những cơ hội và nguy cơ để từ đó có những hành động chiến lược tranh thủ cơ hội và giảm thiểu nguy cơ. Cơ hội kinh doanh là những điều kiện môi trường bên ngoài có lợi cho công ty.

  ppt46p nhocwonbin08 14-10-2013 380 85   Download

 • CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG I. Phương pháp danh mục các điều kiện môi trường. Phương pháp danh mục các điều kiện môi trường hoặc gọi tắt là phương pháp danh mục (Checklist method) được sử dụng rất phổ biến từ trước những năm 1970 cho tới nay. Nguyên tắc của phương pháp này là liệt kê thành danh mục tất cả những nhân tố môi trường liên quan đến hoạt động phát triển được đem ra đánh giá.

  pdf34p thachthaoxanh 28-08-2011 166 81   Download

 • Mời các bạn tham khảo Giáo trình Đánh giá tác động môi trường trình bày về các chỉ thị - chỉ số môi trường và lập kế hoạch ĐTM, trình tự thực hiện đánh giá tác động môi trường, các phương pháp dùng trong ĐTM, mẫu đề cương ĐTM và một số ĐTM ở Việt Nam.

  pdf165p coc_xanh 17-01-2013 153 71   Download

 • Bài thuyết trình "Đánh giá tác động môi trường - Dự án tổ hợp bauxit Tân Rai" trình bày những nội dung: Mô tả dự án, điều kiện môi trường tự nhiên và kinh tế, xã hội khu vực thực hiện dự án, đánh giá tác động môi trường, các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường, các chương trình quản lí và giám sát môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài thuyết trình để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  ppt33p doan_nhi 28-11-2015 187 71   Download

 • Chương 1: Các chỉ thị, chỉ số môi trường và lập kế hoạch cho ĐTM Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người có ảnh hưởng tới đời sống sản xuất, sự tồn tại, sự phát triển của con người và thiên nhiên

  pdf19p songsongcuoc 04-06-2011 99 42   Download

 • Cuốn sách "Cải thiện môi trường ở trong điều kiện khí hậu Việt Nam" có cấu trúc gồm 2 phần cung cấp cho người đọc các kiến thức: Vai trò của khí hậu với môi trường ở, các biện pháp cải thiện điều kiện môi trường ở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf138p la_la123 05-04-2013 101 42   Download

 • Môi trường sống có ảnh hưởng. mạnh đến việc hình thành nếp sống, thói quen của con 'người. Sinh viên các trường đại học khu vực miền núi phía Bắc đã sống trong điều kiện môi trường kinh tế - xã hội có tính ổn định trong một thời gian dài. Mặt khác, sau khi ra trường phần lớn trong số họ sẽ làm việc trong môi trường họ đã sống và đang có sự biến đổi lớn về kinh tế - xã hội. Do đó, việc nghiên cứu về môi trường văn hoá - giáo đục của khu...

  pdf10p sonyt707 29-09-2010 111 38   Download

Đồng bộ tài khoản