intTypePromotion=1
ADSENSE

Định dạng bài luận văn

Xem 1-20 trên 751 kết quả Định dạng bài luận văn
 • Đề tài "Phát triển năng lực giải thích của học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam từ 1930 đến 1945 ở trường trung học phổ thông" hướng tới mục tiêu xác định các nguyên tắc, biện pháp phát triển năng lực giải thích của học sinh trong dạy học lịch sử Việt nam từ 1930 đến 1945 ở các trường trung học phổ thông nhằm góp phần nâng cao hiệu quả bài học lịch sử, thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo tinh thần nghị quyết 29 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam.

  pdf178p bakerboys10 07-09-2022 3 1   Download

 • Đề tài "Phát triển năng lực đánh giá của học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1930 ở trường trung học phổ thông" nghiên cứu nhằm xác định các nguyên tắc, biện pháp, để phát triển năng lực đánh giá của HS trong dạy học lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1930 ở trường THPT, góp phần nâng cao hiệu quả bài học lịch sử ở trường THPT nhằm thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo tinh thần nghị quyết 29 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam.

  pdf126p bakerboys10 07-09-2022 4 1   Download

 • Mục đích của luận văn "Bài toán đặt chỉnh và một số ứng dụng" là nghiên cứu các dạng đặt chỉnh của bài toán tối ưu như đặt chỉnh Tykhonov, đặt chỉnh Levitin - Polyak, đặt chỉnh mạnh, tính ổn định nghiệm của bài toán tối ưu và một khái niệm đặt chỉnh mở rộng.

  pdf45p bakerboys10 07-09-2022 2 1   Download

 • Giáo án môn Vật lí lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 17 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh mô tả được bằng ví dụ thực tiễn và biểu diễn được bằng hình vẽ: trọng lực, lực căng của dây; phát biểu được định nghĩa của trọng lực, trọng lượng; viết và vận dụng được hệ thức giữa trọng lượng và khối lượng; tiến hành được thí nghiệm xác định trọng tâm của tấm phẳng, qua đó rút ra được kết luận về trọng tâm của vật có hình dạng đối xứng;...

  doc10p manhitieulinh 29-08-2022 8 1   Download

 • Đề tài "Nghiệm viscosity đối với bài toán điều khiển tối ưu" nghiên cứu mô tả cách tiếp cận bài toán điều khiển, tập trung chú ý tính nửa lõm và kì dị của nghiệm; điều khiển tối ưu có ứng dụng rộng rãi, đa dạng và đưa ra cách giải quyết toàn vẹn bài toán mà chọn một vài bài toán mẫu và phát biểu định lý trong trường hợp đó.

  pdf81p unforgottennight02 20-08-2022 16 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu "Một số dạng toán về đa thức qua các kỳ thi Olympic" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày các nội dung: Xác định và tồn tại đa thức, ước lượng đa thức, một số dạng toán liên quan đến đa thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf77p bakerboys08 15-07-2022 10 5   Download

 • Bài viết Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh theo định hướng phát triển năng lực ở trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên làm rõ quy trình trong sử dụng phương pháp thảo luận nhóm vào dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh để thấy rằng, vấn đề nghiên cứu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi mà các trường đại học đang đặt ra yêu cầu cấp bách trong tư duy đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực.

  pdf10p vichristinelagarde 11-07-2022 10 0   Download

 • Bài viết Vai trò của việc sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên làm rõ vai trò của việc sử dụng thảo luận nhóm trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên để thấy rằng, vấn đề nghiên cứu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi mà các trường đại học đang đặt ra yêu cầu cấp bách trong tư duy đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực.

  pdf8p vichristinelagarde 11-07-2022 8 0   Download

 • Bài viết Những giá trị đặc sắc trong tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” của C.Mác và Ph.Ăngghen phân tích những giá trị đặc sắc trong tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”. Tác phẩm đã phác họa bức tranh toàn diện, sâu sắc về chủ nghĩa tư bản; phát hiện và luận chứng thuyết phục về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; khẳng định tư tưởng về giải phóng con người mang giá trị nhân văn cao đẹp.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 23 2   Download

 • Bài viết "Một số vấn đề phương pháp luận nghiên cứu gia đình" phân tích tổng quan các công trình nghiên cứu của các tác giả Việt Nam về vấn đề phương pháp luận nghiên cứu gia đình. Một số công trình và tác giả được nhắc đển như Gia đình và những vấn đề gia đình hiện đại - Trần Thị Kim Xuyến, Nghiên cứu xã hội học - Chung Á và Nguyễn Đình Tấn, Xung quanh vấn đề xã hội học gia đình -  Vũ Tuấn Huy,... Để hiểu rõ vấn đề này, mời các bạn tham khảo chi tiết.

  pdf9p thenthen19 09-06-2022 9 1   Download

 • Bài viết đề xuất quy trình thiết kế nghiên cứu trường hợp trong dạy học Sinh học nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. Vận dụng quy trình đó xây dựng các dạng nghiên cứu trường hợp trong dạy học Sinh học.

  pdf12p vipatriciawoertz 02-06-2022 15 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin "Ứng dụng LBP-CNN cho bài toán nhận diện cảm xúc mặt người" được hoàn thành với các nội dung chính như các phương pháp phát hiện khuôn mặt người; mạng nơ-ron tích chập; Xác định vị trí khuôn mặt; mô hình CNN với đặc trưng LBP;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf54p bobietbo 01-06-2022 32 6   Download

 • Cuốn sách cung cấp các dạng bài thường xuất hiện trong đề thi THPT Quốc gia. Ngoài ra sách còn có các phương pháp làm văn để em không còn bị bỡ ngỡ trước các dạng bài khó trong cấu trúc đề thi. Sách còn đưa ra được hệ thống các đề minh họa và phần đề tổng hợp chuẩn định hướng cấu trúc đề thi của Bộ GD&ĐT, giúp em làm quen với cấu trúc đề thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf111p bakerboys04 16-05-2022 16 1   Download

 • Bằng những phương pháp nghiên cứu thường quy, bài báo xác định các cơ sở lý luận về các yếu tố và nhóm yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thể dục thể thao (TDTT) quần chúng khu vực nông thôn mới Việt Nam. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở để đánh giá thực trạng, đề xuất mô hình chính sách, giải pháp nhằm phát triển TDTT quần chúng, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, phục vụ công cuộc xây dựng hiện đại khóa khu vực nông thôn mới của Đảng và Nhà nước ở Việt Nam.

  pdf6p viellenkullman 17-05-2022 20 1   Download

 • Bài viết trình bày về vấn đề đổi mới trong quản trị đại học. Tác giả khẳng định Quản trị đại học là vấn đề quan trọng, đồng thời thể hiện quan điểm của mình về vấn đề này, trong đó tập trung vào 1 số khía cạnh như: khái niệm của Quản trị đại học; vai trò và nhiệm vụ của Hội đồng trường; quan hệ của Hội đồng trường với Hiệu trưởng và Đảng ủy. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 05-05-2022 16 2   Download

 • Bài viết tập trung vào các vấn đề: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng môi trường giáo dục vì trường học hạnh phúc; xác định các tiêu chí cốt lõi của môi trường giáo dục vì trường học hạnh phúc gồm an toàn, bình đẳng, tôn trọng. Từ đó đưa ra các biện pháp cơ bản để xây dựng môi trường giáo dục vì trường học hạnh phúc. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p atarumoroboshi 05-05-2022 35 3   Download

 • Gia đình có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự tồn tại và phát triển của xã hội. Tuy nhiên trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh những thành quả kinh tế thị trường mang lại thì nhiều khó khăn, bất trắc đang gây ra sự bất ổn cho gia đình và xã hội. Bài viết này trên cơ sở nêu ra lý luận của Ăngghen về vấn đề gia đình đi đến phân tích sự vận dụng của Đảng ta trong công cuộc đổi mới.

  pdf5p viginnirometty 04-05-2022 21 1   Download

 • Bằng các phương pháp định lượng và định tính cũng như chuyên ngành và liên ngành từ các số liệu thống kê của các cơ quan chức năng và báo chí, tham luận chỉ ra rằng giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào cả về chất lượng lẫn số lượng. Bài viết trình bày một số kết quả và hạn chế của giáo dục nghề nghiệp Việt Nam trong những năm vừa qua.

  pdf18p vithales 20-04-2022 23 1   Download

 • Trên cơ sở những luận cứ thực tiễn, bài viết phản ánh những nghịch lý, bất cập đang là rào cản kìm hãm sự phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) ở Việt Nam. Nhóm tác giả bài viết đã sử dụng phương pháp thu thập thông tin, phân tích, so sánh và suy luận để chứng minh làm rõ những luận cứ, đồng thời xác định nguyên nhân của những nghịch lý, bất cập và các vấn đề liên quan.

  pdf9p viplato 05-04-2022 13 1   Download

 • Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Bắc Ninh được chia sẻ nhằm giúp học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức, đồng thời nó cũng giúp học sinh làm quen với cách ra đề và làm bài thi dạng tự luận. Mời các bạn cùng tham khảo ôn tập. Chúc các bạn thi tốt!

  pdf3p xiaogui_2005 01-04-2022 23 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Định dạng bài luận văn
p_strCode=dinhdangbailuanvan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2