intTypePromotion=1
ADSENSE

Định hướng xã hội

Xem 1-20 trên 8183 kết quả Định hướng xã hội
 • Bài viết "Những tư tưởng cơ bản của Chủ nghĩa Mac - Lênin về con người và ý nghĩa hiện thời của chúng" trình bày 10 tư tưởng cơ bản về con người, giải phóng con người, con người và xã hội, khẳng định các tư tưởng đó vẫn còn nguyên giá trị, đóng vai trò là cơ sở lý luận khoa học, định hướng cho các hoạt động chính trị xã hội, văn hóa và tư tưởng... Mời bạn tham khảo.

  pdf13p ngoccthanh 29-06-2022 12 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế học lao động - Chương 2: Cung lao động trên thị trường lao động. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: lý thuyết về quyết định làm việc của người lao động; các nhân tố ảnh hưởng đến cung lao động trong nền kinh tế; ứng dụng chính sách;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p hidetoshidekisugi 15-06-2022 3 1   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu "Nghiên cứu các nhân tố tác động đến quyết định mua hàng trên facebook của người tiêu dùng tại thành phố Đà Nẵng" nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng facebook của người tiêu dùng thành phố Đà Nẵng. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ 277 người tiêu dùng. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi qui bội và kiểm định sự khác biệt về quyết định mua sắm của người tiêu dùng trên mạng xã hội Facebook ở TP Đà Nẵng được thể hiện.

  pdf10p runordie2 06-06-2022 4 0   Download

 • Toàn cầu hóa đã mang lại những thay đổi nhanh chóng cho cuộc sống chúng ta, cùng với đó là những thách thức và cơ hội mang tính toàn cầu. Giáo dục đại học định hướng công dân toàn cầu ở Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như là một cách tiếp cận cơ bản để giải quyết các thách thức quy mô toàn cầu đang gia tăng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Giáo dục đại học định hướng công dân toàn cầu ở Việt Nam" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 0 0   Download

 • Trong tiến trình phát triển lịch sử thế giới, bất cứ chế độ xã hội nào cũng đều quan tâm đặc biệt đến sự phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc mình. Thực tế lịch sử cho thấy, muốn xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững thì một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu là phải đi liền với giải quyết các vấn đề xã hội. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội là một trong những chủ trương, giải pháp lớn nhằm phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước ta.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 3 0   Download

 • Trượt đốt sống (TĐS) là là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đau thắt lưng, bệnh ảnh hưởng lớn tới đời sống và kinh tế của người bệnh, đồng thời là gánh nặng cho xã hội. Bài viết trình bày đánh giá kết quả phẫu thuật (PT) của người bệnh trượt đốt sống (TĐS) được phẫu thuật bằng phương pháp PLIF/TLIF có hỗ trợ O-arm.

  pdf4p vianapatricia 28-06-2022 5 1   Download

 • Thực tế cho thấy, đa số các vụ việc tham nhũng đều được truyền thông đại chúng “vạch mặt”; nếu không có các phương tiện truyền thông thì nhiều vụ tham nhũng sẽ “chìm xuồng”. Trong xã hội hiện đại thì truyền thông đại chúng càng được khẳng định vị thế “tiên phong” trong phòng chống tham nhũng. Bài viết "Vai trò của truyền thông đại chúng trong phòng, chống tham nhũng" phân tích một cách khái lược về vai trò của truyền thông đại chúng trong phòng chống tham nhũng.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 5 0   Download

 • Cùng với quá trình đổi mới đất nước, cơ cấu xã hội - giai cấp ở Việt Nam cũng có những biến đổi hết sức mạnh mẽ theo hướng: vai trò, vị trí của các giai cấp và tầng lớp ngày càng được khẳng định rõ hơn trong cơ cấu xã hội; chuyển từ cơ cấu xã hội - giai cấp thuần tuý “hai giai một tầng” sang cơ cấu xã hội - giai cấp với nhiều tầng lớp, giai cấp khác nhau và nội bộ cơ cấu của các giai cấp, tầng lớp cũng có sự biến đổi rất mạnh mẽ. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội - giai cấp ở Việt Nam hiện nay" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf6p runordie2 06-06-2022 1 0   Download

 • Đối với sinh viên trường Đại học Công đoàn, là nhóm xã hội trẻ được giáo dục, đào tạo về tri thức, sự hiểu biết đời sống xã hội là lối sống văn hóa, văn minh, biểu hiện về văn hóa “thần tượng” của họ như thế nào? Kết quả bài viết "Văn hóa “thần tượng” trong sinh viên Trường Đại học Công đoàn hiện nay" này phần nào cho thấy chân dung xã hội những “thần tượng” của họ và những tác động nhất định của “thần tượng” đến đời sống cá nhân của sinh viên.

  pdf6p runordie2 06-06-2022 1 0   Download

 • Bài viết "Một kiểu ngôn ngữ hot trend của giới trẻ hiện nay" tập hợp những cách dùng ngôn ngữ hot trend của giới trẻ trên mạng internet, phân tích những đặc điểm về ngôn ngữ và văn hóa; từ đó góp phần khẳng định bức tranh đa dạng của cảnh huống ngôn ngữ ở Việt Nam và gián tiếp có những biện pháp phù hợp để bảo vệ, phát triển, hiện đại hóa tiếng Việt.

  pdf6p thanhthanh191 21-06-2022 4 0   Download

 • Tài liệu "Quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam: Tóm tắt phân tích ban đầu về tiến trình và tác động" được thực hiện nhằm thúc đẩy các cuộc tranh luận bằng cách đưa ra các thông tin về việc thực hiện quản lý rừng cộng đồng và các tác động của nó về mặt môi trường, kinh tế và xã hội theo cảm nhận của những người hưởng lợi. Dựa trên phân tích này, các rào cản để thực hiện hiệu quả quản lý rừng cộng đồng được xác định và góp phần nâng cao nhận thức về việc giao đất giao rừng phù hợp cho mô hình quản lý rừng cộng đồng.

  pdf13p thanhthanh191 23-06-2022 2 0   Download

 • Bài viết Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo của các hộ dân tộc thiểu số tại chỗ ở tỉnh Đắk Nông được nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo của các hộ dân tộc thiểu số tại chỗ ở tỉnh Đắk Nông. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic và dữ liệu thu thập từ 178 hộ dân tộc thiểu số tại chỗ gồm hộ nghèo và hộ không nghèo.

  pdf10p vianapatricia 22-06-2022 4 0   Download

 • Đề tài "Bước đầu đánh giá hiệu quả của các dự án 327, ảnh hưởng của nó đến việc sử dụng đất và kinh tế - Xã hội tại khu vực vùng dự án Lâm trường Quy Nhơn tỉnh Bình Định" tiến hành đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động của dự án 327 trên địa bàn lâm trường Quy Nhơn; đánh giá ảnh hưởng của dự án 327 đến việc quản lý sử dụng đất, đến dự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường sinh thái trên địa bàn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf119p bakerboys05 23-06-2022 1 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phân hạng đất trồng quế (Cinnamomum Casia - BL) trên địa bàn huyện An Lão - tỉnh Bình Định" là xác định các nhân tố về đất ảnh hưởng đến sinh trưởng của Quế trong khu vực nghiên cứu, trên cơ sở đó lập bảng phân hạng đất và xây dựng bản đồ phân hạng đất trồng Quế trên địa bàn huyện An Lão; từ kết quả phân hạng đất vùng nghiên cứu và hiệu quả kinh tế, xã hội khuyến nghị mở rộng vùng trồng Quế ở An Lão và những nơi có điều kiện tự nhiên tương đồng.

  pdf92p bakerboys05 23-06-2022 3 0   Download

 • Đề tài "Bước đầu nghiên cứu về lâm nghiệp xã hội và đánh giá mô hình lâm nghiệp xã hội tại Buôn Gia Wầm - Đắk Lắk" nghiên cứu tình hình thực hiện một số chính sách kinh tế có liên quan trực tiếp với phát triển LNXH tại khu vực Buôn Gia Wầm; ảnh hưởng của mô hình LNXH đối với phát triển kinh tế hộ gia đình; ảnh hưởng của mô hình LNXH đối với phát triển cộng đồng; hiệu quả của các phương thức canh tác trong mô hình LNXH,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf112p bakerboys05 23-06-2022 3 0   Download

 • Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Đề án của Chính phủ căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật giáo dục số 38/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 44/2009/QH12. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p britaikridanik 22-06-2022 7 1   Download

 • Bài viết "Bình đẳng giới trong thu nhập lao động của người Việt Nam" được thực hiện nhằm đánh giá mức độ bình đẳng giới trong thu nhập tiền lương của người lao động Việt Nam. Nghiên cứu này dùng phương pháp tách biệt Oaxaca để do lường sự bất bình đẳng về thu nhập, dựa trên mẫu chọn lọc từ bộ số liệu điều tra khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2014.

  pdf15p thanhthanh191 20-06-2022 6 0   Download

 • Cuốn sách "Hướng dẫn giảng dạy Thực hành tâm lý học đường (cấp Tiểu học)" được biên soạn trên cơ sở khoa học của Tâm lý học lứa tuổi - sư phạm và Tâm lý học xã hội nhằm giúp học sinh tiểu học nâng cao hiểu biết về bản thân, hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ xã hội, từ đó tăng cảm xúc tích cực, khả năng đưa ra quyết định trong các tình huống mà học sinh gặp phải ở mỗi cấp học.

  pdf54p thanhthanh191 20-06-2022 11 0   Download

 • Mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (Phụ lục 7) ban hành kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Mẫu giấy này nhằm xác nhận số ngày nghỉ việc của người lao động để chăm con ốm hoặc để điều trị ngoại trú do ốm đau, thai sản, làm căn cứ tính trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội.

  doc4p thenthen19 15-06-2022 4 1   Download

 • Bài viết Một số quan điểm về kinh tế của Đảng trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền trình bày các nội dung: Vạch trần chính sách bóc lột của thực dân Pháp trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam và Đông Dương; Mục tiêu đấu tranh kinh tế; Định hướng phát triển kinh tế trong xã hội tương lai.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 5 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1299 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Định hướng xã hội
p_strCode=dinhhuongxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2