intTypePromotion=1
ADSENSE

Độc lập dân tộc

Xem 1-20 trên 1045 kết quả Độc lập dân tộc
 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "399 câu hỏi - đáp về lịch sử văn hóa Việt Nam (Tập 1)" bao gồm các câu hỏi liên quan đến các chủ đề như: Văn hóa Việt Nam thời Pháp thuộc (1858-1945) và văn hóa Việt Nam giai đoạn độc lập (1945 đến nay), các dân tộc Việt Nam, các danh nhân văn hóa Việt Nam nổi tiếng thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf283p runordie8 05-09-2022 4 0   Download

 • "Tìm hiểu về con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh" là tài liệu theo dạng hồi ký ghi lại hành trình tìm đường cứu nước và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ năm 1911 với 30 năm bôn ba, gian khổ ở nước ngoài đến năm 1946, giành được độc lập và tự do cho dân tộc. Tài liệu được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1 dưới đây!

  pdf165p lacvuchi 09-09-2022 7 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 6 sách Chân trời sáng tạo: Bài 18 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nắm được những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân ta trước thế kỉ X; giải thích được nguyên nhân của các cuộc khởi nghĩa; trình bày được những diễn biến chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p manhitieulinh 29-08-2022 7 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 6 sách Chân trời sáng tạo: Bài 19 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nắm được những sự kiện dẫn đến bước ngoặt trong công cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc vào thế kỉ X; trình bày được những nét chính về các cuộc vận động giành quyền tự chủ của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của họ Khúc và họ Dương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p manhitieulinh 29-08-2022 7 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 6 sách Kết nối tri thức: Bài ôn tập cuối học kì 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức về các cuộc đấu tranh giành độc lập trước thế kỉ X; Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt; Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X; Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X; Vương quốc Phù Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p gianghavan18 18-08-2022 8 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu văn hóa cổ Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đấu tranh xây dựng nhà nước độc lập tự chủ khảo cổ học lịch sử; Các nền văn hóa dân tộc phía Nam trước lúa hòa đồng cùng văn hóa dân tộc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf187p vimaryamnawaz 04-08-2022 5 1   Download

 • Tiểu luận Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam "Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Liên hệ với việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay" được thực hiện với mục tiêu nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức được công lao to lớn của Chủ tịch nước Hồ Chí Minh, Người cha già dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã dùng cả cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc và ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân và nâng cao nhận thức của cá nhân về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong thời kỳ mới.

  doc35p 0917913133 21-08-2022 16 4   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Lễ hội Tết Độc Lập của người Mông ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La" là nghiên cứu toàn diện quy trình, hoạt động của lễ hội tết Độc Lập để thấy được những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc huyện Mộc Châu, từ đó đề xuất một số giải pháp để phát triển lễ hội Tết Độc Lập.

  pdf166p unforgottennight01 11-08-2022 2 0   Download

 • Phần 2 của tài liệu "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 38)" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc các tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh như: Lối cai trị của người Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Xuđăng; Thư gửi Ủy ban Trung ương Thiếu nhi Liên Xô; Đường Kách Mệnh (trích); Nhật ký trong tù; Tuyên ngôn độc lập; Cách mạng tiên cách tâm; Cảnh rừng Pác Bó;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf386p colinhthu 12-08-2022 5 3   Download

 • Tập 14 của bộ Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen bao gồm những tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng Bảy 1857 đến tháng Mười một 1860. Vào thời kỳ này, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới lần thứ nhất đã bùng nổ cao trào đấu tranh cách mạng mới của giai cấp vô sản và phong trào chống phong kiến, chống áp bức giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước ở một số quốc gia châu Âu đã dâng lên mạnh mẽ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf733p vuhuyennhi 02-08-2022 1 1   Download

 • Tài liệu "Nghiên cứu bối cảnh sự nghiệp của Lê Hoàn" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tư liệu nghiên cứu Lê Hoàn; Vai trò của thái hậu Dương Vân Nga; Sự nghiệp chống ngoại xâm bảo vệ nền độc lập dân tộc; Lê Hoàn và chiến thắng Bạch Đằng năm 981;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf236p vimelindagates 18-07-2022 4 1   Download

 • Môn học Giáo dục chính trị có ý nghĩa quan trọng hàng đầu giúp cho mỗi người học hiểu biết được nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sự ra đời của Đảng và những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; nội dung chủ yếu đường lối cách mạng của Đảng; góp phần bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, niềm tin vào Đảng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn.

  doc137p dongcoxanh25 12-07-2022 16 3   Download

 • "Giáo án lớp 5: Tuần 20 năm học 2021-2022" với các bài học như: tính chu vi hình tròn, tính đường kính của hình tròn khi biết chu vi của hình tròn đó; tập đọc Thái sư Trần Thủ Độ; ôn tập Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945- 1954); em yêu quê hương (tiết 2); châu Á (tiếp theo); diện tích hình tròn;... Mời các bạn cùng tham khảo giáo án để nắm chi tiết nội dung các bài học.

  doc46p dangkhactan 07-07-2022 8 0   Download

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf41p hidetoshidekisugi 16-06-2022 37 5   Download

 • Tư tưởng độc lập, tự chủ là tư duy nổi bật, nhất quán trong toàn bộ hoạt động chính trị của Hồ Chí Minh. Giữ vững độc lập, tự chủ vừa là đường lối, vừa là nguyên tắc bất biến để bảo vệ tốt nhất lợi ích quốc gia, dân tộc. Đó chính là kết tinh của sự nghiệp đối ngoại thời đại Hồ Chí Minh. Cùng tham khảo bài viết "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập, tự chủ trong đối ngoại, đoàn kết quốc tế của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 10 1   Download

 • Khác với các nhà trí thức tư sản phương Tây và nhiều nhà cách mạng trên thế giới đến với chủ nghĩa Mác-Lênin Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác lênin là để tìm kim chỉ nam cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc, tức là từ nhu cầu của thực tiễn cách mạng Việt Nam, Người tiếp thu chủ nghĩa Mác lênin theo phương pháp nhận thức mácxit. Người vận dụng sáng tạo lập trường, quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác-Lênin để hoạch định đường lối, chủ trương, giải pháp và những đối sách phù hợp cho cách mạng Việt Nam.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 9 0   Download

 • Mẫu Đơn xin vào Đoàn là mẫu đơn được sử dụng dành cho các bạn học sinh lập ra gửi lên phòng Tổng phụ trách nhà trường để xin vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nội dung mẫu đơn cần trình bày rõ các thông tin của người làm đơn như: ngày tháng năm sinh, lớp học, quê quán, dân tộc.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 7 1   Download

 • Mẫu Đơn xin hợp đồng giảng dạy là biểu mẫu được cá nhân giáo viên lập ra và gửi đến ban giám hiệu nhà trường để xin được dạy hợp đồng. Nội dung trong mẫu đơn cần trình bày ngắn gọn, khoa học, thể hiện đầy đủ các thông tin cá nhân của người làm đơn về: họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, nơi ở hiện nay, dân tộc, tôn giáo, trình độ chuyên môn, chuyên ngành, nơi đào tạo, năm tốt nghiệp.

  doc6p thenthenn 23-06-2022 14 1   Download

 • Cuốn sách Lịch sử Dân tộc Chàm này được sưu tầm, đối chiếu và tổng hợp từ các tài liệu về những sự kiện lịch sử dân tộc Chàm để phổ biến đến người đọc, để người đọc hiểu biết thêm về lịch sử của một dân tộc đã từng huy hoàng trong quá khứ. Nội dung cuốn sách được biên soạn thành 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 5 chương, trình bày các nội dung sau: Champa và dân tộc Chàm, người Chăm lập quốc, từ triều đại Pânduranga đến triều đại Indrapura, Vương quốc Chàm từ đầu thế kỷ 11 đến giữa thế kỷ 12, Vương quốc Chàm từ cuối thế kỷ 12 đến cuối thế kỷ 13. Mời các bạn cùng đón đọc.

  pdf84p runordie1 06-06-2022 4 1   Download

 • Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 7 tập hợp những văn kiện của Đảng từ đầu năm 1940 đến 2-9- 1945, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Tập này phản ánh một cách sinh động đường lối, chủ trương, phương pháp cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương trong thời kỳ Đảng lãnh đạo toàn dân chuẩn bị và tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf247p britaikridanik 25-06-2022 47 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Độc lập dân tộc
p_strCode=doclapdantoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2