intTypePromotion=1
ADSENSE

Đổi mới tư duy giáo dục

Xem 1-20 trên 282 kết quả Đổi mới tư duy giáo dục
 • Bàn về đổi mới tư duy giáo dục của đất nước hiện nay Bài viết này bàn về nội dung đổi mới tư duy giáo dục bao gồm một phạm vi rất rộng nhưng chủ yếu tập trung vào các vấn đề: Đổi mới tư duy về các quan niệm cơ bản liên quan đến con đường, tiến tới xác định chiến lược giáo dục, đổi mới về hệ thống giáo dục và hệ thống quản lý giáo dục và hệ thống quản lý giáo dục, đổi mới cơ chế giáo dục và cơ chế quản lý giáo dục, tích...

  pdf3p butmauvang 30-08-2013 160 15   Download

 • Câu hỏi ôn tập môn Lịch sử đảng dùng để tham khảo: Đại hội VI của Đảng phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960-1985: -Phạm sai lầm trong việc xác định mục tiêu và bước đi về xây dựng cơ sở vật chất -kỹ thuật .Đẩy mạnh công nhiệp hóa khi chưa có đủ tiền đè cần thiết ,mặt khác chậm đổi mới cơ chế quản lý kinh tế.

  doc4p songthuc 11-04-2010 2554 382   Download

 • Nhìn lại chặng đường nước ta sau 20 năm đổi mới có những bước tiến bộ vượt bậc. Từ một nền kinh tế tập trung bao cấp đã trở thành một nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng XHCN với rất nhiều thành tựu rực rỡ .Các ngành nghề phát triển nhanh chóng ,đa dạng ,năng động.Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt về nhiều mặt như kinh tế , giáo dục ,y tế …

  doc16p mathworld 08-10-2011 1268 275   Download

 • Phần mở đầu Xu hướng hiện nay ở các nước trên thế giới đều tiến tới áp dụng cơ chế kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường, đòi hỏi phải có được cho mình một đường lối kinh doanh hay nói đúng hơn là phải có một kế hoạch- chiến lược đúng đắn của riêng mình. Vì vậy, đổi mới tư duy kế hoạch trong doanh nghiệp là yêu cầu tất yếu hiện nay trong mọi doanh nghiệp, bởi kế hoạch hoá nằm trong...

  pdf17p quanvokiem 09-03-2010 135 30   Download

 • Tài liệu “Giáo dục đại học - Quan điểm và giải pháp” bao gồm các bài tham luận tuyển chọn từ các hội thảo quốc gia hay quốc tế của tác giả. Tác giả đã trình bày các quan điểm và giải pháp về giáo dục đại học cho giai đoạn 1995-2010 với mục đích đóng góp làm Tài liệu tham khảo cho các giảng viên, các nhà quản lý đại học và các học viên thuộc các chuyên ngành giáo dục và quản lý giáo dục. Sau đây, mời các bạn cùng đón đọc phần 1 của Tài liệu.

  pdf146p nganga_00 28-08-2015 84 28   Download

 • Những xu hướng phát triển giáo dục liên hệ với thực trạng giáo dục Việt Nam; đổi mới tư duy giáo dục là nhân tố quan trọng để cải cách quản lý giáo dục; cải cách giáo dục là yêu cầu tất yếu – năm bài học từ thực tiễn cải cách giáo dục ở nước ta và các nước khác;… là những nội dung chính mà bài viết "Về cải cách công tác quản lý giáo dục" hướng đến trình bày.

  pdf6p vinhbinh2013 07-06-2016 62 10   Download

 • Bài viết này trình bày một đường lối để xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới ở Việt Nam sau năm 2015. Theo đường lối này, trước hết cần giải quyết những vấn đề chung, bao gồm triết lí giáo dục, tách bạch chức năng của chương trình học với sách giáo khoa, đổi mới tư duy về giáo dục phổ thông,... Mời bạn đọc cùng tham khảo để nắm bắt nhwuxng nội dung chi tiết.

  pdf12p nganga_01 04-09-2015 61 7   Download

 • Hai mươi lăm năm đổi mới, giáo dục và đào tạo nước nhà từng bước phát triển vững chắc, làm nền tảng cho việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Triết lý giáo dục thời kỳ đổi mới" dưới đây.

  doc7p hoabinhbbb 25-12-2015 43 7   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ sự lãnh đạo của Đảng bộ Hưng Yên trong việc phát triển giáo dục - đào tạo của địa phương từ năm 1997 đến năm 2006, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm và đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm đưa sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh phát triển cao hơn trong thời kỳ mới.

  pdf49p truongtien_04 10-03-2018 25 1   Download

 • Năng lực đạt được không chỉ thể hiện qua các hoạt động dạy học mà còn qua các hoạt động học tập. Nhìn chung, để đáp ứng được yêu cầu phát triển và phát huy tối đa được tiềm năng và sự sáng tạo của sinh viên trong việc cải cách giáo dục toàn diện, giáo viên phải có khả năng chuyển đổi từ việc lấy giáo viên là trung tâm sang lấy học sinh là trung tâm và tập trung vào các kỹ năng hòa nhập, khả năng giải quyết vấn đề, và tiếp thu kiến thức.

  pdf5p quaymax3 05-09-2018 18 0   Download

 • Mỗi hệ thống đều có cái huyệt, chỉ khi bấm huyệt hệ thống mới vận động và phát triển. Vậy huyệt của giáo dục Việt Nam hiện nay là gì? Vấn đề này được giải quyết bắt đầu từ sự nghiên cứu bản chất quá trình giáo dục “Cấu trúc quản lý thuộc tính…”, nghiên cứu thực trạng giáo dục Việt Nam hiện nay, từ đó phát hiện những vấn đề không hợp quy luật, nêu lên những mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu: a. Xã hội đã vận hành theo cơ chế thị trường, nhưng nhà trường còn bao cấp. b. Mâu thuẫn giữa mục đích giáo dục và công tác kiểm tra đánh giá.

  pdf11p vichoji2711 04-05-2020 1 0   Download

 • Một số vấn đề đổi mới tư duy quản lý giáo dục ngang tầm yêu cầu phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam

  pdf8p banhbeonhantom 29-07-2013 50 7   Download

 • Bài viết phân tích nhu cầu đổi mới tư duy và hình thành triết lý giáo dục mới trong xã hội hiện đại. Phân tích các đặc trưng của các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0. Vai trò và sứ mạng của các trường cao đẳng kỹ thuật trong sự nghiệp đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế - công nghệ trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

  pdf4p vihercules2711 26-03-2019 19 3   Download

 • Giáo dục phẩm chất, nhân cách, tư tưởng, đạo đức, lối sống,... là nhiệm vụ quan trọng đối với quá trình giáo dục toàn diện học sinh, phát huy những chuẩn mực, phẩm chất đạo đức thế hệ trẻ Việt Nam, góp phần tích cực vào mục đích xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước thời kì hội nhập quốc tế.

  pdf6p danhvi95 05-12-2018 26 1   Download

 • Nước ta đang trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập với cộng đồng quốc tế. Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước, đổi mới nền giáo dục là trọng tâm của sự phát triển. Nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế là con người. Công cuộc đổi mới này đòi hỏi nhà trường phải tạo ra những con người lao động năng động, sáng tạo làm chủ đất nước, tạo nguồn nhân lực cho một xã hội phát triển....

  pdf169p quang3009 26-04-2011 667 218   Download

 • Công tác quản lý giáo dục còn kém hiệu quả. Tư duy giáo dục chậm đổi mới. Nguồn lực và nhân lực còn thiếu. Việc đầu tư cho giáo dục chưa tương xứng với mong muốn về yêu cầu chất lượng. Xuất phát từ những thực trạng cơ sở vật chất chưa đáp ứng tốt cho các hoạt động giáo dục của nhà trường. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “ Thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục bằng giải pháp huy động các nguồn lực tham gia công tác giáo dục”.

  pdf12p thivuhuong 20-05-2014 1015 153   Download

 • Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã và đang thu được nhiều thành tựu quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH. Trong tình hình đó, đòi hỏi Đảng, Nhà nước và mọi cán bộ, đảng viên phải đổi mới tư duy, nâng cao trình độ lý luận chính trị của mình lên một tầm cao mới. Đặc biệt, người cán bộ...

  pdf81p vascaravietnam 16-08-2012 370 145   Download

 • Học sinh học cách tư duy trong những lớp học tư duy, nơi mà học sinh hăng hái tham gia vào những vấn đề quan trọng bằng cách xem xét nhiều khía cạnh, phát triển ý tưởng được đưa ra và truyền đạt một cách hiệu quả ý tưởng của mình cho người khác. Việc tạo ra loại môi trường như vậy là thử thách lớn nhất mà giáo viên phải đối mặt, nhưng dạy học trong một bầu không khí như vậy không chỉ rất bổ ích mà còn rất thú vị đối cả giáo viên và học sinh....

  pdf4p banhtalong 15-07-2010 224 94   Download

 • Như chúng ta biết, Đại hội Đảng lần thứ VI đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện trong đó có đổi mới tư duy lý luận, đề ra nhiệm vụ khắc phục sự chậm trễ của khoa học xã hội trong đó có triết học. Qua hơn 5 năm thực hiện đổi mới chúng ta đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng, trong đó có đổi mới tư duy lý luận. Tuy nhiên chiều sâu và tầm cỡ của công cuộc đổi mới cũng như tính khó khăn, phức tạp của những vấn đề...

  pdf7p phuonghoangnho 22-04-2010 242 76   Download

 • Đổi mới quản lý nhà trường theo hướng vận dụng tiếp cận “Quản lý chất lượng tổng thể” là một cách đổi mới tư duy quản lý giáo dục, một cách làm khá mới mẻ. Đây là cách thức để đạt mục đích nâng cao chất lượng và là cách quản lý hiệu nghiệm để đạt chất lượng giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm về hướng vận dụng tiếp cận của “Quản lý chất lượng tổng thể”.

  ppt14p ful1122 25-10-2013 306 57   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đổi mới tư duy giáo dục
p_strCode=doimoituduygiaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2