Đời sống tôn giáo

Xem 1-20 trên 634 kết quả Đời sống tôn giáo
 • Luận án khảo sát, làm rõ thực trạng, biểu hiện của đời sống tôn giáo của Công giáo trong truyền thông mạng Công giáo ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất những kiến nghị nhằm phát huy vai trò của truyền thông mạng đối với đời sống tôn giáo của Công giáo và trong việc tuyên truyền chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p khanhnie 03-01-2017 27 7   Download

 • Trên cơ sở phân tích những thành tựu và một số vấn đề tồn tại trong nhận thức và hành động về “vấn đề tôn giáo - tộc người”, “vấn đề đất đai và tài sản có nguồn gốc tôn giáo”, “vấn đề quan hệ tôn giáo - chính trị”, “vấn đề pháp nhân tôn giáo”, tác giả bài viết này cho rằng, việc xây dựng và hoàn thiện luật pháp tôn giáo - nhìn từ đời sống tôn giáo Việt Nam hiện nay cần quan tâm hơn nữa đến mục đích tối cao là phục vụ con người.

  pdf9p bautroibinhyen16 16-02-2017 8 4   Download

 • Có thể nói, tác động của đầu tư nước ngoài đối với đời sống xã hội và đời sống tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phản ánh khá rõ nét tình hình chung của vấn đề này trên phạm vi cả nước hiện nay. Do vậy, những vấn đề được nêu trong bài viết này là cơ sở quan trọng để góp phần nghiên cứu, hoạch định chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước cho phù hợp với điều kiện của đất nước trong giai đoạn mới.

  pdf5p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 24 3   Download

 • Bài viết Tái cấu hình đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay: Những thách thức về mặt pháo lí trình bày nội dung về: "Sự phục hồi tôn giáo" ở Việt Nam hiện nay; Sự hình thành "thị trường tôn giáo và tác động của nó; "Tái cấu hình tôn giáo: nét đặc sắc của sự biến chuyển đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf8p hokhaikyky 16-04-2018 7 0   Download

 • Bài viết Tái cấu hình đời sống tôn giáo ở việt nam hiện nay: Những thách thức về mặt pháp lí trình bày nội dung về: Những thách thức về pháp lí; kết luận,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p hokhaikyky 16-04-2018 5 0   Download

 • Bài viết Nhận diện các xu hướng biến đổi trong đời sống tôn giáo ở Tây Nguyên hiện nay trình bày nội nung về: Nhận diện 5 xu hương biến đổi trong đời sống tôn giáo Tây Nguyên thời gian qua, bao gồm xu hướng phai nhạt dần tâm thứ đa thần - vạn vật hữu linh và giản tiện hoác các lễ thức truyền thống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p hokhaikyky 17-04-2018 6 0   Download

 • Bài viết Những biến chuyển trong đời sống tôn giáo của người mông tin lành di cư ở tỉnh Đăk Lăk trình bày phân tích những thay đổi trong niềm tin tôn giáo của người Mông đối với “Tin Lành Vàng Trứ” trước khi di cư đến Tây Nguyên, những thay đổi trong các nghi lễ tôn giáo và những thay đổi trong cộng đồng tôn giáo, làm rõ những thay đổi trong đời sống tôn giáo của người Mông Tin Lành ở Đăk Lăk,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p hokhaikyky 17-04-2018 2 0   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Ẩm thực chay trong du lịch hành hương, tôn giáo và bảo vệ sức khỏe - SVTH: Võ Thanh Bình trình bày về những lợi ích và sự quan trọng của ẩm thực chay trong đời sống tôn giáo, trong hoạt động du lịch và cả trong việc bảo vệ sức khỏe con người.

  pdf21p namhoang39 04-10-2014 89 30   Download

 • Bài viết được trình bày theo quan điểm diễn giải từ ý nghĩa của hành vi đến quan niệm của cộng đồng về hành vi đó, để tìm ra ý nghĩa báo hiếu trong sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng, qua đó đưa ra một số nhận định bước đầu về giá trị của hành vi báo hiếu trong đời sống tôn giáo của người Khmer Nam Bộ.

  pdf8p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 27 5   Download

 • Các hiện tượng tôn giáo mới sau khi ra đời có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều mặt của đời sống xã hội, thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu. Trên cơ sở lý thuyết đa dạng tôn giáo và tác động của đa dạng tôn giáo tới đời sống tôn giáo thế giới, bài viết lý giải sự hình thành và phát triển của hiện tượng tôn giáo mới tại Việt Nam.

  pdf10p bautroibinhyen16 10-02-2017 16 4   Download

 • Ngay những năm đầu Công nguyên, đất nước Chùa Tháp đã chịu ảnh hưởng khá sâu sắc bởi văn hóa Ấn Độ. Phật giáo Đại thừa và Bà La Môn giáo là hai tôn giáo thống lĩnh đời sống chính trị - văn hóa của người Khmer. Tuy nhiên, từ thế kỷ XIII, tình hình đã khác. Phật giáo Nguyên thủy bằng cách riêng của mình, đã thay thế hai tôn giáo này và đóng vai trò quốc giáo ở Campuchia từ đó cho đến nay.

  pdf7p bautroibinhyen16 16-02-2017 12 2   Download

 • Các xu hướng này đang tác động sâu sắc đến đời sống tôn giáo. Bức tranh tôn giáo không còn đơn điệu như những thế kỷ trước. Sự nở rộ của các hiện tượng tôn giáo mới, sự phân ly các tôn giáo truyền thống, quá trình toàn cầu hóa tôn giáo đang dẫn đến sự đadạng trong đời sống tôn giáo, từ đó hình thành bức tranh sinh động và phức tạp của đời sống tôn giáo đương đại.

  pdf7p duaheocuctan 30-03-2018 1 1   Download

 • Bài viết Chính sách tôn giáo và nhà nước pháp quyền trình bày: Toàn cảnh đời sống tôn giáo Việt Nam hiện nay, làm rõ những vấn đề đặt ra trong mối quan hệ giữa nhà nước và các giáo hội/tổ chức tôn giáo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p hokhaikyky 17-04-2018 2 0   Download

 • Trong lịch sử khẩn hoang, Nam Bộ được xem là vùng đất mới của người Việt, đầy thách thức với người đi khai hoang, vì là vùng đất hoang vu. Khai phá đất Nam Bộ là quá trình lao động vất vả và lâu dài của nhiều thế hệ nối tiếp nhau.

  pdf349p rose_12 03-12-2012 125 64   Download

 • Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp: Ẩm thực chay trong du lịch hành hương, tôn giáo và bảo vệ sức khỏe do Võ Thanh Bình thực hiện trình bày về những lợi ích và sự quan trọng của ẩm thực chay trong đời sống tôn giáo, trong hoạt động du lịch và trong việc bảo vệ sức khỏe con người.

  pdf21p hoa_hong91 24-04-2014 75 19   Download

 • Dựa trên kết quả cuộc khảo sát về Nhu cầu hưởng thụ văn hóa được thực hiện tại Hà Nội năm 2010-2011, bài viết phân tích một số hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng của người dân hiện nay như lễ chùa, thờ cúng tại nhà và tham gia các hoạt động lễ hội. Bài viết cho thấy những giá trị truyền thống tốt đẹp trong đời sống tinh thần nói chung và trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng vẫn được duy trì và tương đối đồng thuận.

  pdf14p nganga_08 12-10-2015 32 9   Download

 • Đa Sĩ nổi tiếng bởi có nghề rèn truyền thống, làng còn lưu giữ được nhiều loại hình tôn giáo, tín ngưỡng từ tôn giáo như: Phật giáo, Đạo giáo… đến những tín ngưỡng dân gian như “cúng cháo”, thờ cúng Tổ nghề,... Nghiên cứu làng nghề cổ truyền này giúp chúng ta hiểu được sức sống mãnh liệt của tôn giáo, tín ngưỡng trong sự phát triển sôi động của nền kinh tế - xã hội hiện nay.

  pdf9p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 49 6   Download

 • Bài viết đề cập tới các vấn đề không gian thiêng và đời sống tôn giáo, những đặc điểm của “không gian thiêng” Thăng Long - Hà Nội, tôn giáo - Tín ngưỡng ở khu phố cổ Hà Nội - Vòng xoáy của không gian tâm linh. Mời các bạn tham khảo.

  pdf18p doibatcong123 10-05-2016 8 4   Download

 • Bài viết "Không ngừng hoàn thiện luật pháp về tôn giáo nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của người dân" chia sẻ bài phát biểu về đời sống tôn giáo Việt Nam trong hệ thống pháp luật đương đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt thông tin chi tiết.

  pdf5p vuive78 05-12-2015 21 3   Download

 • Bài viết này trên cơ sở trình bày khái quát các xu thế tôn giáo trên thế giới dưới tác động của toàn cầu hóa, sẽ tập trung làm rõ một số điểm đáng chú ý của đời sống tôn giáo ở Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đó là: Sự đa dạng tôn giáo, việc xuất hiện nhiều hiện tượng tôn giáo mới, sự tranh giành ảnh hưởng của các tôn giáo, việc các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo tạo ra xung đột và điểm nóng.

  pdf9p bautroibinhyen16 16-02-2017 7 3   Download

Đồng bộ tài khoản