intTypePromotion=1
ADSENSE

Đời sống tôn giáo

Xem 1-20 trên 689 kết quả Đời sống tôn giáo
 • Luận án khảo sát, làm rõ thực trạng, biểu hiện của đời sống tôn giáo của Công giáo trong truyền thông mạng Công giáo ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất những kiến nghị nhằm phát huy vai trò của truyền thông mạng đối với đời sống tôn giáo của Công giáo và trong việc tuyên truyền chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p khanhnie 03-01-2017 79 13   Download

 • Trên cơ sở phân tích những thành tựu và một số vấn đề tồn tại trong nhận thức và hành động về “vấn đề tôn giáo - tộc người”, “vấn đề đất đai và tài sản có nguồn gốc tôn giáo”, “vấn đề quan hệ tôn giáo - chính trị”, “vấn đề pháp nhân tôn giáo”, tác giả bài viết này cho rằng, việc xây dựng và hoàn thiện luật pháp tôn giáo - nhìn từ đời sống tôn giáo Việt Nam hiện nay cần quan tâm hơn nữa đến mục đích tối cao là phục vụ con người.

  pdf9p bautroibinhyen16 16-02-2017 39 5   Download

 • Có thể nói, tác động của đầu tư nước ngoài đối với đời sống xã hội và đời sống tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phản ánh khá rõ nét tình hình chung của vấn đề này trên phạm vi cả nước hiện nay. Do vậy, những vấn đề được nêu trong bài viết này là cơ sở quan trọng để góp phần nghiên cứu, hoạch định chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước cho phù hợp với điều kiện của đất nước trong giai đoạn mới.

  pdf5p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 43 3   Download

 • Bài viết tập trung luận giải vấn đề có tính lí luận, đó là sự phát triển từ đa dạng tôn giáo đến đa dạng niềm tin tôn giáo ở Việt Nam đồng thời chỉ rõ những biểu hiện của sự đa dạng đó trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

  pdf7p vihercules2711 28-03-2019 32 2   Download

 • Bài viết Tái cấu hình đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay: Những thách thức về mặt pháo lí trình bày nội dung về: "Sự phục hồi tôn giáo" ở Việt Nam hiện nay; Sự hình thành "thị trường tôn giáo và tác động của nó; "Tái cấu hình tôn giáo: nét đặc sắc của sự biến chuyển đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf8p hokhaikyky 16-04-2018 41 0   Download

 • Bài viết Tái cấu hình đời sống tôn giáo ở việt nam hiện nay: Những thách thức về mặt pháp lí trình bày nội dung về: Những thách thức về pháp lí; kết luận,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p hokhaikyky 16-04-2018 31 0   Download

 • Bài viết Nhận diện các xu hướng biến đổi trong đời sống tôn giáo ở Tây Nguyên hiện nay trình bày nội nung về: Nhận diện 5 xu hương biến đổi trong đời sống tôn giáo Tây Nguyên thời gian qua, bao gồm xu hướng phai nhạt dần tâm thứ đa thần - vạn vật hữu linh và giản tiện hoác các lễ thức truyền thống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p hokhaikyky 17-04-2018 52 1   Download

 • Bài viết Những biến chuyển trong đời sống tôn giáo của người mông tin lành di cư ở tỉnh Đăk Lăk trình bày phân tích những thay đổi trong niềm tin tôn giáo của người Mông đối với “Tin Lành Vàng Trứ” trước khi di cư đến Tây Nguyên, những thay đổi trong các nghi lễ tôn giáo và những thay đổi trong cộng đồng tôn giáo, làm rõ những thay đổi trong đời sống tôn giáo của người Mông Tin Lành ở Đăk Lăk,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p hokhaikyky 17-04-2018 34 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm phân tích, làm rõ xu hướng biến đổi của tôn giáo và những tác động của nó đến đời sống tôn giáo ở Việt Nam, luận án đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm phát huy những tác động tích cực đồng thời hạn chế những tác động tiêu cực của xu hướng biến đổi tôn giáo đến đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay nhằm góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển bền vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  doc204p phongtitriet000 08-08-2019 36 6   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm làm rõ một số xu hướng biến đổi của tôn giáo và những tác động của chúng đến đời sống tôn giáo ở Việt Nam, luận án đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm phát huy những tác động tích cực đồng thời hạn chế những tác động tiêu cực của những xu hướng biến đổi tôn giáo đến đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển bền vững xã hội.

  doc28p phongtitriet000 08-08-2019 17 0   Download

 • Luận án nghiên cứu, làm rõ quá trình hình thành, đặc điểm, thực trạng cộng đồng người Mông theo Tin Lành ở Đắc Lắc hiện nay, đồng thời chỉ ra xu hướng chuyển biến trong đời sống tôn giáo của người Mông theo Tin Lành và đề xuất một số khuyến nghị.

  pdf27p phongtitriet000 08-08-2019 8 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Ẩm thực chay trong du lịch hành hương, tôn giáo và bảo vệ sức khỏe - SVTH: Võ Thanh Bình trình bày về những lợi ích và sự quan trọng của ẩm thực chay trong đời sống tôn giáo, trong hoạt động du lịch và cả trong việc bảo vệ sức khỏe con người.

  pdf21p namhoang39 04-10-2014 164 38   Download

 • Bài viết được trình bày theo quan điểm diễn giải từ ý nghĩa của hành vi đến quan niệm của cộng đồng về hành vi đó, để tìm ra ý nghĩa báo hiếu trong sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng, qua đó đưa ra một số nhận định bước đầu về giá trị của hành vi báo hiếu trong đời sống tôn giáo của người Khmer Nam Bộ.

  pdf8p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 45 6   Download

 • Các hiện tượng tôn giáo mới sau khi ra đời có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều mặt của đời sống xã hội, thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu. Trên cơ sở lý thuyết đa dạng tôn giáo và tác động của đa dạng tôn giáo tới đời sống tôn giáo thế giới, bài viết lý giải sự hình thành và phát triển của hiện tượng tôn giáo mới tại Việt Nam.

  pdf10p bautroibinhyen16 10-02-2017 61 5   Download

 • Các xu hướng này đang tác động sâu sắc đến đời sống tôn giáo. Bức tranh tôn giáo không còn đơn điệu như những thế kỷ trước. Sự nở rộ của các hiện tượng tôn giáo mới, sự phân ly các tôn giáo truyền thống, quá trình toàn cầu hóa tôn giáo đang dẫn đến sự đadạng trong đời sống tôn giáo, từ đó hình thành bức tranh sinh động và phức tạp của đời sống tôn giáo đương đại.

  pdf7p duaheocuctan 30-03-2018 118 5   Download

 • Ngay những năm đầu Công nguyên, đất nước Chùa Tháp đã chịu ảnh hưởng khá sâu sắc bởi văn hóa Ấn Độ. Phật giáo Đại thừa và Bà La Môn giáo là hai tôn giáo thống lĩnh đời sống chính trị - văn hóa của người Khmer. Tuy nhiên, từ thế kỷ XIII, tình hình đã khác. Phật giáo Nguyên thủy bằng cách riêng của mình, đã thay thế hai tôn giáo này và đóng vai trò quốc giáo ở Campuchia từ đó cho đến nay.

  pdf7p bautroibinhyen16 16-02-2017 75 2   Download

 • Bài viết Chính sách tôn giáo và nhà nước pháp quyền trình bày: Toàn cảnh đời sống tôn giáo Việt Nam hiện nay, làm rõ những vấn đề đặt ra trong mối quan hệ giữa nhà nước và các giáo hội/tổ chức tôn giáo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p hokhaikyky 17-04-2018 31 0   Download

 • Trong mối quan hệ giữa Nhà nước với tôn giáo, đối thoại giữa hai thực thể này nhằm đáp ứng yêu cầu tôn trọng và bảo hộ các nhu cầu tôn giáo của người dân, ở chiều ngược lại, người sở hữu niềm tin tôn giáo cũng sẽ có nhận thức đầy đủ và khách quan về quan điểm của nhà nước đối với tôn giáo. Bài viết này đề cập các hình thức tổ chức đối thoại giữa nhà nước với tôn giáo ở cấp độ một đơn vị hành chính ở Việt Nam - Thành phố Cần Thơ.

  pdf6p vicross2711 27-06-2019 19 0   Download

 • Trong lịch sử khẩn hoang, Nam Bộ được xem là vùng đất mới của người Việt, đầy thách thức với người đi khai hoang, vì là vùng đất hoang vu. Khai phá đất Nam Bộ là quá trình lao động vất vả và lâu dài của nhiều thế hệ nối tiếp nhau. Các lưu dân như người Việt là chủ yếu và sau đó là người Khmer, Hoa, Chăm cùng cư dân bản địa như S’tiêng, Châuro đã đổ mồ hôi, xương máu khai phá vùng Nam Bộ và biến nó trở thành một trong những vùng trù phú của đất nước như ngày nay....

  pdf349p rose_12 03-12-2012 181 72   Download

 • Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp: Ẩm thực chay trong du lịch hành hương, tôn giáo và bảo vệ sức khỏe do Võ Thanh Bình thực hiện trình bày về những lợi ích và sự quan trọng của ẩm thực chay trong đời sống tôn giáo, trong hoạt động du lịch và trong việc bảo vệ sức khỏe con người.

  pdf21p hoa_hong91 24-04-2014 102 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword= Đời sống tôn giáo
p_strCode=doisongtongiao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2