intTypePromotion=1
ADSENSE

Đối tượng lao động

Xem 1-20 trên 1879 kết quả Đối tượng lao động
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook Người H’Mông (Việt Nam - Các dân tộc anh em) giới thiệu đến bạn đọc những khía cạnh đời sống tinh thần của người H'Mông. Phần này cũng giới thiệu thêm một số phong tục của dân tộc H'Mông như: Cây ngô với đời sống người HMông trên vùng cao núi đá, trang phục, tục Háy Pù trong cư dân HMông, tục ăn ước (Nào Xổng) của người Mèo ở Lào Cai, hiện tượng xưng vua ở cộng đồng HMông. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf85p runordie8 05-09-2022 2 1   Download

 • "Giáo trình Thống kê đầu tư và xây dựng" phần 1 trình bày những vấn đề chung của thống kê đầu tư và xây dựng cơ bản; Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của thống kê đầu tư và xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf350p viastonmartin 08-09-2022 5 2   Download

 • Bài viết Một số yếu tố liên quan với mất cơ ở bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi trình bày việc tìm hiểu một số yếu tố liên quan với mất cơ ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 cao tuổi. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi.

  pdf6p vibugatti 29-08-2022 9 1   Download

 • Bài viết Mối liên quan giữa ngã và sử dụng nhiều thuốc ở người bệnh cao tuổi trình bày đánh giá mối liên quan giữa ngã và sử dụng nhiều thuốc ở người bệnh cao tuổi tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Đối tượng và phương pháp: Mô tả cắt ngang trên 435 bệnh nhân ≥ 60 tuổi khám và điều trị tại ngoại trú tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Sử dụng nhiều thuốc được định nghĩa là dùng đồng thời từ năm thuốc trở lên.

  pdf6p vibentley 29-08-2022 9 1   Download

 • Bài viết trình bày mô tả thực trạng loét áp lực ở người bệnh cao tuổi điều trị nội trú tại Bệnh viện Lão khoa Trung Ương. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 250 người bệnh cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) đang điều trị tại các khoa Lâm sàng của Bệnh viện Lão khoa Trung ương từ tháng 11/2020 đến tháng 8/2021.

  pdf7p vimaryamnawaz 04-08-2022 3 0   Download

 • Bài viết Nghiên cứu một số kích thước bàn tay, kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình trình bày xác định một số kích thước bàn tay, kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, cắt ngang trên 620 sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình từ 8/2021 - 03/2022.

  pdf13p viangelamerkel 18-07-2022 8 3   Download

 • Giáo trình Thống kê doanh nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn nhằm giúp học viên trình bày và phân tích được đối tượng nghiên cứu của thống kê; trình bày được nội dung thống kê kết quả sản xuất kinh doanh, thống kê nguyên liệu vật liệu, tài sản cố định, lao động tiền lương, giá thành và tình hình tài chính trong doanh nghiệp sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf90p hayatogokudera 18-07-2022 32 6   Download

 • Bài viết "Nghèo đa chiều của hộ gia đình di cư: Minh họa qua cuộc khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2014 và 2016" được thực hiện nhằm bổ sung sự thiếu hụt trong tính toán cho đối tượng di cư tại 63 tỉnh/thành phố của Việt Nam. Nghiên cứu này chỉ tập trung vào nơi đi (nơi xuất cư) mà không xét tới nơi đến (nơi nhận cư/nhập cư) vì hạn chế của số liệu và cũng chỉ tập trung vào di cư nội địa (di cư trong nước).

  pdf20p ngoccthanh 30-06-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Quan hệ lao động - Chương 0: Giới thiệu học phần Quan hệ lao động. Chương này cung cấp cho học viên những thông tin về: đối tượng nghiên cứu, mục tiêu học phần, tài liệu tham khảo, nội dung học phần, phương pháp nghiên cứu, phương pháp đánh giá học phần Quan hệ lao động trình độ đại học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p hidetoshidekisugi 16-06-2022 9 2   Download

 • Bài giảng Quan hệ lao động - Chương 5: Hình thức tương tác trong quan hệ lao động. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và đặc điểm của hình thức tương tác trong quan hệ lao động; đối thoại xã hội; tranh chấp lao động và đình công;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p hidetoshidekisugi 16-06-2022 7 2   Download

 • Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 1: Những vấn đề lí luận chung về luật lao động và an sinh xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: luật lao động, đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của luật lao động; luật an sinh xã hội, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p hidetoshidekisugi 16-06-2022 19 1   Download

 • Điều tra mô tả cắt ngang trên 226 đối tượng là nam nữ di cư lao động tại khu công nghiệp Samsung, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh năm 2020 nhằm mô tả kiến thức và hành vi tình dục an toàn và một số yếu tố liên quan. Chọn mẫu theo phương pháp thuận tiện, sử dụng bộ công cụ tự điền khuyết danh để thu thập số liệu.

  pdf5p visusanwojcicki 28-06-2022 6 2   Download

 • Bài giảng Quan hệ lao động - Chương 0: Giới thiệu học phần. Chương này cung cấp cho học viên những thông tin về: đối tượng nghiên cứu, mục tiêu học phần, tài liệu tham khảo, nội dung học phần, phương pháp nghiên cứu, phương pháp đánh giá học phần Quan hệ lao động trình độ Thạc sĩ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p hidetoshidekisugi 16-06-2022 4 1   Download

 • Trong bài viết "Sự phản kháng trong lao động và thái độ của người lao động đối với cải cách công đoàn ở Trung Quốc", tác giả rút ra những lập luận và kết luận từ cuộc khảo sát mười năm về kinh nghiệm của người lao động về tranh chấp, cùng với mục đích cải cách công đoàn, bài viết này thảo luận về sự tương tác giữa sự phản kháng lao động và tiềm năng thay đổi thể chế trong lĩnh vực quan hệ lao động ở Trung Quốc.

  pdf12p runordie2 06-06-2022 8 0   Download

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về lao động - Chương 0: Giới thiệu học phần. Chương này trình bày về điều kiện học phần; mục tiêu của học phần; chuẩn đầu ra của học phần; đối tượng nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; mô tả vắn tắt nội dung học phần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p hidetoshidekisugi 16-06-2022 10 2   Download

 • Bài giảng Tâm lý học lao động - Chương 0: Mở đầu. Chương này giới thiệu đến học viên sơ lược về đối tượng, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu của học phần Tâm lý học lao động; phương pháp đánh giá học phần; các đề tài thảo luận trong học phần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p hidetoshidekisugi 16-06-2022 9 1   Download

 • Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 0: Mở đầu. Chương này giới thiệu sơ lược về điều kiện học phần; mục tiêu của học phần; chuẩn đầu ra của học phần; đối tượng nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; mô tả vắn tắt nội dung học phần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p hidetoshidekisugi 16-06-2022 8 1   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội bao gồm các quan điểm về lao động và việc làm, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân, chính sách đối với người có công, mối quan hệ giữa chính sách xã hội với kinh tế, văn hóa và thực hiện sự công bằng xã hội.

  pdf8p runordie2 06-06-2022 6 0   Download

 • Mẫu Đơn đề nghị xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn để trả lương ngừng việc nêu rõ các thông tin về người sử dụng lao động, kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lao động, đề nghị. Mời bạn tham khảo và tải về tại đây.

  doc4p thenthenn 23-06-2022 8 1   Download

 • Giáo trình Khoa học quản lý đại cương (Dùng cho hệ cử nhân chính trị) gồm có 12 chương, với các nội dung chính như: Đối tượng và phương pháp môn Khoa học quản lý; khái lược về lịch sử tư tưởng quản lý; chức năng của quản lý; vận dụng quy luật trong quản lý và các nguyên tắc quản lý;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf109p dongcoxanh25 22-06-2022 19 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Đối tượng lao động
p_strCode=doituonglaodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2