intTypePromotion=1
ADSENSE

Đơn giá bồi thường

Xem 1-20 trên 338 kết quả Đơn giá bồi thường
 • Tham khảo tài liệu 'thẩm định đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p suunyy 23-11-2010 98 3   Download

 • BẢNG GIÁ SỐ 1 ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY HÀNG NĂM VÀ VẬT NUÔI TRÊN ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC (kèm theo Quy định ban hành tại Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh Bắc Giang)

  pdf7p meoconanca 28-02-2011 136 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

  pdf6p inoneyear2 24-03-2010 243 18   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH "BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, THUỶ SẢN VÀ ĐÀO, ĐẮP AO NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN; ĐƠN GIÁ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ Ở; ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG DI CHUYỂN MỘ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG"

  pdf21p bachqua 19-04-2013 78 12   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MẬT ĐỘ VÀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, HOA MÀU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

  pdf14p inoneyear2 22-03-2010 154 10   Download

 • Quyết định số 177/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  pdf9p lawbds2 06-11-2009 181 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BẢN QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2011/QĐ-UBND NGÀY 20/4/2011 CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf6p oggianoel 09-01-2013 62 6   Download

 • Quyết định 27/2013/QĐ-UBND về Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf13p buitubt 05-03-2014 51 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG VỀ NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐẤT, CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI VÀ CÁC TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

  pdf27p mungtetmoi 21-01-2013 48 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐÃ BAN HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2011/QĐ-UBND NGÀY 12/8/2011 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf3p mungtetmoi 21-01-2013 56 4   Download

 • Quyết định số: 12/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;...

  pdf4p cuonghuyen0628 13-11-2015 153 4   Download

 • ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ SINH HOẠT CỦA HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN (Kèm theo Quyết định số: 1336/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh)

  pdf17p skkndayhoc 23-09-2011 103 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC VÀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf14p thanlorax 16-04-2013 51 1   Download

 • Quyết định số 16/2013/QĐ - UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về ban hành đơn giá bồi thường đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

  pdf39p tuyetroimuahe123 13-03-2014 25 1   Download

 • Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND ban hành bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  doc12p daovanmanh_123 03-03-2018 49 1   Download

 • Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ban hành quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

  doc19p thiennga_12 19-03-2018 44 1   Download

 • Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

  doc17p mattroibecon_06 07-04-2018 30 1   Download

 • Quyết định số: 01/2014/QĐ-UBND ban hành đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

  pdf21p connhangheo91 28-06-2014 31 0   Download

 • Quyết định số: 42/2014/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi và các tài sản khác gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 39 0   Download

 • Quyết định số: 3644/2011/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây, hoa màu trên đất trong bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Đất đai năm 2003;... Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf36p ngochuyen2345 23-10-2015 58 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đơn giá bồi thường
p_strCode=dongiaboithuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2