intTypePromotion=1
ADSENSE

Dự án sản xuất giấy

Xem 1-20 trên 144 kết quả Dự án sản xuất giấy
 • Mẫu Đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mở rộng là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mở rộng. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cơ sở sản xuất kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, nội dung đề nghị. Mời bạn tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mở rộng tại đây.

  doc2p thenthen19 15-06-2022 5 2   Download

 • Bài viết xin đề cập đến một số vấn đề đang cần được làm rõ và điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện mới của đất nước. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi kiến nghị Ban soạn thảo cần bổ sung vào Dự thảo các quy định hướng dẫn về chế độ sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với loại hình bất động sản mới như căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú, nhà phố thương mại nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng đang phát triển sôi động ở nước ta.

  pdf10p huyetthienthan 23-11-2021 13 0   Download

 • Tập huấn An toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế gồm các nội dung sau: Thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm, nhóm sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; Trích Luật An toàn thực phẩm; Trích Nghị định số 15/2018/NĐ-CP;...

  pdf27p ganuongmuoimatong 10-08-2021 25 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá được thực trạng sử dụng đất của các doanh nghiệp đầu tư bất động sản sau khi được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tìm ra được những khó khăn và vướng mắc và nguyên nhân của vướng mắc trong việc quản lý và sử dụng đất của các doanh nghiệp đầu tư bất động sản. Đề xuất được một số giải pháp quản lý hiệu quả về sử dụng đất sau khi được cấp giấy chứng nhận của các doanh nghiệp đầu tư bất động sản.

  pdf135p chienluocnga 01-07-2021 14 4   Download

 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu 5b) được ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc1p ocmo999 01-03-2021 5 1   Download

 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu 5c) giúp các bạn biết được trình tự thực hiện để được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc1p ocmo999 01-03-2021 11 1   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo mẫu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu 5d) dưới đây, nhằm giúp các bạn biết được trình tự thực hiện để được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc1p ocmo999 01-03-2021 10 0   Download

 • Tài liệu “Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu 1b)” mà TaiLieu.VN muốn gửi đến các bạn là mẫu đơn xin được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cơ sở kinh doanh, loại hình kinh doanh, phạm vi kinh doanh,... Mời bạn đọc cùng tham khảo!

  doc3p ocmo999 01-03-2021 15 1   Download

 • TaiLieu.VN xin giới thiệu đến các bạn “Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu 1a)”. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của Cơ sở sản xuất, ngành nghề sản xuất, công suất thiết kế,.. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc1p ocmo999 01-03-2021 23 0   Download

 • Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm (Mẫu 3b) được ban hành theo Thông tư số 58/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

  doc6p ocmo999 01-03-2021 11 1   Download

 • Mẫu Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu 5a) giúp các bạn biết được trình tự thực hiện để được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc1p ocmo999 01-03-2021 20 1   Download

 • Tiểu luận gồm 4 chương với các nội dung: tổng quan về dự án đầu tư; tính toán chi phí và lợi nhuận; tính các chỉ tiêu của dự án; phân tích các chỉ tiêu kinh tế xã hội.

  doc56p thanhnguyen25495 27-02-2021 100 20   Download

 • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm bao gồm thủ tục công bố sản phẩm; thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu…

  pdf59p 24031988 09-01-2021 24 2   Download

 • Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu sự phát triển hệ thống canh tác cây rau tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn cho thấy: (i) Thường xuyên có thảm thực vật che phủ tầng đất canh tác, tận dụng phụ phẩm và phân hữu cơ đưa vào hệ đồng ruộng; (ii) Hình thành được các HTX tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển; (iii) Đảm bảo đủ điều kiện sản xuất rau an toàn và đã được cấp giấy chứng nhận; (iv) Hiệu quả kinh tế của hệ thống canh tác cây rau gia tăng 2,54 - 7,45 lần so sánh với công thức luân canh truyền thống.

  pdf5p vitokyo2711 03-09-2020 30 1   Download

 • Quyết định 06/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh ngoài các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  doc15p solacduy999 22-04-2020 3 0   Download

 • Quyết định này quy định phân cấp cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Quy định cơ quan thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

  doc4p manhinh999 20-04-2020 18 0   Download

 • Thông tư này hướng dẫn: Nguyên tắc, quy định Thực hành sản xuất tốt (Good Manufacturing Practice - sau đây gọi tắt là GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe và việc áp dụng GMP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe trong nước. Các chứng nhận tương đương với Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu GMP đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu.

  doc99p yilinglaozu 10-01-2020 26 0   Download

 • Nội dung chính của tài liệu này gồm có: Giới thiệu tóm tắt dự án sản xuất giấy và bột giấy; thu thập số liệu, khảo sát và đánh giá điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội tại khu vực dự án sản xuất giấy và bột giấy; đánh giá tác động của dự án sản xuất giấy và bột giấy tới môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội; các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án sản xuất giấy và bột giấy đến môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội; chương trình quản lý và quan trắc, giám sát môi trường; tham vấn ý kiến cộng đồng; giới thiệu cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường...

  pdf135p kexauxi9 02-12-2019 79 6   Download

 • Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  doc6p anphongduong999 03-12-2019 7 0   Download

 • Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phân công, phân cấp cơ quan quản lý đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

  doc8p anphongduong999 03-12-2019 7 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Dự án sản xuất giấy
p_strCode=duansanxuatgiay

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2