Dự báo kinh tế và kinh doanh

Xem 1-20 trên 2103 kết quả Dự báo kinh tế và kinh doanh
 • Dự báo nhu cầu : Dự kiến, đánh giá nhu cầu trong tương lai của các sản phẩm, giúp Dn xác định được chủng loại, số lượng sản phẩm cần sản xuất và hoạchự báo nhu cầu : Dự kiến, đánh giá nhu cầu trong tương lai của các sản phẩm, giúp Dn xác định được chủng loại, số lượng sản phẩm cần sản xuất và hoạch

  pdf21p insert_12 17-08-2013 140 28   Download

 • Công trình dự thi: Chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nhằm trình bày toàn cầu hóa và lợi thế, thách thức của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, thực trạng phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf71p pink_12 26-05-2014 36 10   Download

 • Dự án đòi hỏi xem xét lại các nhiệt đới ở Việt Nam, đặc biệt là Thông caribeae và xây dựng thêm các khảo nghiệm sử dụng vật liệu đã được cải thiện tính di truyền, gồm cả giống thông lai.

  pdf18p tam_xuan 06-03-2012 51 4   Download

 • Đề cương chi tiết học phần Toán kinh tế - Đại học Nẵng với mục tiêu trang bị cho sinh viên ngành quản trị kinh doanh những kiến thức cơ bản về các phương pháp lựa chọn tối ưu trong tổ chức quản lý sản xuất – kinh doanh. Nội dung bao gồm: Một số kiến thức liên quan; quy hoạch tuyến tính; bài toán vận tải; Bài toán tối ưu trên mạng; mô hình kinh tế và mô hình toán kinh tế; lý thuyết phục vụ đám đông; lý thuyết quản lý dự trữ.

  pdf4p thangmuabuon123 10-03-2016 49 4   Download

 • Các yếu tố trong mỗi hoạt động sản xuất kinh doanh luôn có mối liên hệ mật thiết với nhau. Xác định tính chất chặt chẽ của các mối liên hệ giữa các yếu tố và sử dụng các số liệu đã biết để dự báo sẽ giúp nhà quản lý rất nhiều trong việc hoạch định các kế hoạch sản xuất kinh doanh hiện tại cũng như trong tương lai. Ý nghĩa của dự báo kinh tế Dự báo là phán đoán những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai trên cơ sở phân tích khoa...

  pdf44p phamhain813 26-12-2010 633 235   Download

 • Mục tiêu chính của tác giả là muốn giới thiệu đến bạn đọc dưới dạng "hướng dẫn thực hành" trên phần mềm Eviews và Crystal Ball một số phương pháp dự báo cơ bản có thể vận dụng tức thời cho công tác dự báo các biến quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như doanh số và chi phí hoạt động. và các chỉ báo kinh tế chủ yếu của nền kinh tế như GDP, lãi suất, chỉ số giá chứng khoán, giá vàng, giá dầu, tỷ giá hối đoái và nhiều chỉ số quan...

  pdf101p home_12 12-08-2013 278 126   Download

 • Trong xu thế toàn cầu hoá, kinh tế thế giới bước vào thế kỉ 21, chủ động tham gia hội nhập có kết quả và nhanh chóng nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế là vấn đề đang được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm ; trong dự thảo báo cáo chính trị Đại Hội IX của Đảng đã chỉ rõ : “ chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế và nâng cao rõ rệt...

  pdf17p thannong1311 14-09-2012 54 12   Download

 • Như một phần của dự án CARD 032/05VIE, phát triển bền vững và hiệu quả kinh tế cho rừng trồng các loài Keo cung cấp gỗ xẻ, một khóa đào tạo về cải thiện giống cho rừng trồng các loài Keo và các biện pháp kỹ thuật lâm sinh được thực hiện từ ngày 11 tới ngày 15 tháng 6 năm 2007, tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Mục tiêu chính là đào tạo các cán bộ nghiên cứu trẻ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (FSIV) và các tỉnh về những nguyên...

  pdf18p tam_xuan 06-03-2012 56 10   Download

 • Tài liệu hướng dẫn cho khoá học 2. Nội dung đánh giá năng lực của cán bộ FSIV trong việc thiết kế, thực hiện và quản lý nguồn giống và các kỹ thuật lâm sinh cho rừng trồng cung cấp gỗ xẻ bền vững và ứng dụng và giải thích mô hình kinh tế gỗ xẻ keo. 3. Đánh giá năng lực của học viên trong việc ứng dụng kỹ thuật mới và xây dựng trên lập địa của họ.

  pdf7p tam_xuan 06-03-2012 47 8   Download

 • Bài giảng Dự báo trong kinh doanh và kinh tế - Bài 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1 giúp người đọc cài đặt, khởi động và biết được các menu chính trong cửa sổ Eviews, cách mở một tập tin làm việc, nhập dữ liệu, trình bày và chỉnh sửa dữ liệu, vẽ đồ thị, thống kê mô tả dữ liệu, chọn mẫu nghiên cứu, mở rộng workfile nhập dữ liệu mới, tạo các biến mới, xây dựng hàm kinh tế lượng, kiểm định giả thiết.

  pdf29p bienyeulan 18-04-2014 165 53   Download

 • Bản Kế hoạch Kinh doanh là gì? Giá trị lớn nhất mà bản kế hoạch kinh doanh của bạn tạo ra là nó phác ra được một bức tranh trong đó đánh giá tất cả sự vững mạnh kinh tế của doanh nghiệp của bạn bao gồm việc mô tả và phân tích các viễn cảnh tương lai kinh doanh của bạn. Lập kế hoạch kinh doanh là một bước quan trọng mà bất cứ một nhà doanh nghiệp cẩn trọng nào cũng cần tiến hành cho dù quy mô của doanh nghiệp ở mức độ nào.

  pdf159p yeumala 07-04-2012 175 44   Download

 • Báo cáo năng lực hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Quảng Ninh 2013 đánh giá thực trạng hội nhập của các nền kinh tế Quảng Ninh với phần còn lại của thế giới trong đó đặc biệt là hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu thông qua một thang đo lường chung được xây dựng là “Chỉ số hội nhập kinh tế cấp địa phương”.

  pdf156p ngochan112013 20-04-2015 89 24   Download

 • Bài giảng Dự báo nhằm trình bày các nội dung chính: có 2 nhóm phương pháp dự báo đó là dự báo kinh tế lượng và dự báo chuỗi thời gian, ngoài ra còn có dự báo theo mô hình nhân quả...Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf10p acc_12 01-04-2014 104 18   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học quản lý - Chương 2.2: Dự báo trong kinh doanh" trình bày các quy trình dự báo, khảo sát dữ liệu và lựa chọn mô hình bao gồm: Quy trình dự báo, khảo sát dữ liệu chuỗi thời gian, khảo sát dữ liệu bằng phân tích tự tương quan, lựa chọn mô hình dự báo, ôn tập thống kê cơ bản.

  pdf25p bautroibinhyen11 03-01-2017 62 8   Download

 • Với sự tăng trưởng và phát triển nhanh của nền kinh tế ở Việt Nam, việc sử dụng quá mức và quản lý không tốt tài nguyên tự nhiên đang là mối nguy hiểm cho sự phát triển bền vững. Mức độ hiểu biết, kiến thức cũng như việc vận dụng các nguyên lý của kinh tế và quản lý tài nguyên đang bị hạn chế ở nền nông nghiệp của Việt Nam. Dự án có mục tiêu chính là nâng cao năng lực cho một loạt các cơ quan ở Việt Nam (các ĐH, MARD, hệ thống khuyến nông)...

  pdf35p tam_xuan 06-03-2012 53 7   Download

 • Dự báo E (RM) và M là phức tạp hơn nữa vì các lớp an ninh bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường khác nhau. Lợi nhuận dài hạn trái phiếu, ví dụ, được thúc đẩy chủ yếu bởi những thay đổi trong cơ cấu hạn của lãi suất, trong khi trả trên vốn chủ sở hữu cũng phụ thuộc vào những thay đổi trong môi trường kinh tế rộng lớn hơn,

  pdf36p banhbeo9 20-11-2011 42 4   Download

 • Với sự tăng trưởng và phát triển nhanh của nền kinh tế ở Việt Nam, việc sử dụng quá mức và quản lý không tốt tài nguyên tự nhiên đang là mối nguy hiểm cho sự phát triển bền vững. Mức độ hiểu biết, kiến thức cũng như việc vận dụng các nguyên lý của kinh tế và quản lý tài nguyên đang bị hạn chế ở nền nông nghiệp của Việt Nam. Dự án có mục tiêu chính là nâng cao năng lực cho một loạt các cơ quan ở Việt Nam (các ĐH, MARD, hệ thống khuyến nông)...

  pdf16p tam_xuan 06-03-2012 52 4   Download

 • Dự báo E (RM) và M là phức tạp hơn nữa vì các lớp an ninh bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường khác nhau. Lợi nhuận dài hạn trái phiếu, ví dụ, được thúc đẩy chủ yếu bởi những thay đổi trong cơ cấu hạn của lãi suất, trong khi trả trên vốn chủ sở hữu cũng phụ thuộc vào những thay đổi trong môi trường kinh tế rộng lớn hơn,

  pdf355p transang3 29-09-2012 42 4   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học quản lý - Chương 2.1: Dự báo trong kinh doanh" cung cấp cho người học một số kiến thức cơ bản về dự báo trong kinh doanh và kinh tế bao gồm: Lịch sử phát triển của dự báo, nhu cầu dự báo, dự báo trong kinh doanh ngày nay, phân loại dự báo, lựa chọn phương pháp dự báo,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf13p bautroibinhyen11 03-01-2017 24 4   Download

 • Nước ta đang nằm trong thời kỳ quá độ từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, cho nên vấn đề hội nhập vào khu vực cũng như thế giới còn gặp nhiều khó khăn và thách thức lớn đòi hỏi phải có sự vận hành một cách đồng bộ trong tất cả các ngành lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Nhưng thực tế đã chững minh rằng có rất nhiều doanh nghiệp mặc dù dư nguồn vốn về kinh doanh, có...

  pdf40p nhattruong 16-07-2009 666 342   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Dự báo kinh tế và kinh doanh
p_strCode=dubaokinhtevakinhdoanh

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản