Dữ liệu trên model

Xem 1-20 trên 73 kết quả Dữ liệu trên model
 • Codeigniter Framework: Tương tác cơ sở dữ liệu trên model .Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu qua về quy trình làm việc trên view của codeigniter framework. Tiếp tục ở bài này, chúng ta sẽ cùng phân tích và tìm hiểu thêm về quy trình tương tác cơ sở dữ liệu trên model như thế nào. Để từ đó vận dụng tốt chúng trong quá trình viết các ứng dụng sau này. Vậy trước hết, ta tìm hiểu xem model là gì ?. Và tại sao phải sử dụng model?.

  pdf11p yeutinh98 21-09-2012 108 30   Download

 • Zend Framework: Tương tác cơ sở dữ liệu với Zend_Db_Table .Kết thúc bài vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu về quy trình làm việc trên view và cơ bản về layout trong zend framework. Tiếp tục ở bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về quy trình tương tác cơ sở dữ liệu trên model như thế nào. Zend Framework cho ta nhiều phương pháp để tương tác với cơ sở dữ liệu. Và một trong những lớp tương tác với model mà tôi lựa chọn ở đây chính là lớp Zend_Db_Table.

  pdf12p yeutinh98 21-09-2012 87 28   Download

 • Mô hình dữ liệu (Data Model) là cách ký. hiệu để mô tả dữ liệu hay thông tin. Nói chung, nó gồm có ba phần: Cấu trúc của dữ liệu (Structure of the data). Các thao tác trên dữ liệu (Operations on data). Các ràng buộc (Constraints)

  ppt21p nguyenngocyen2729 28-08-2013 67 12   Download

 • Mô hình dữ liệu quan hệ (Ralational Data Model) - gọi tắt là mô hình quan hệ, do EF.Codd đề xuất năm 1970. Nền tảng lý thuyết của nó là khái niệm lý thuyết tập hợp trên các quan hệ, tức là tập của các bộ giá trị. Mô hình dữ liệu quan hệ là mô hình được nghiên cứu nhiều nhất, và thực tiễn đã cho thấy rằng nó có cơ sở lý thuyết vững chắc nhất. Mô hình dữ liệu này cùng với mô hình thức thể kết hợp đang được sử dụng rộng rãi trong việc phân...

  ppt34p quynhngasp 30-03-2010 930 233   Download

 • CakePHP Framework: Thao tác trên cơ sở dữ liệu .Ở bài trước, chúng ta đã có dịp đề cập về thao tác cài đặt và tìm hiểu các quy tắc cơ bản trong CakePHP Framework. Trong bài này, chúng tôi tiếp tục hưỡng dẫn các bạn thao tác với mô hình cơ sở dữ liệu. Từ đó, chúng ta có thể tiến tới viết ứng dụng thực tế trên nền CakePHP Framework. Để dễ dàng cho việc tương tác với cơ sở dữ liệu (CSDL). Trước tiên chúng ta cần cấu hình theo đường dẫn app/config/database.

  pdf16p yeutinh98 21-09-2012 116 36   Download

 • Bài giảng "Bảo mật cơ sở dữ liệu - Chương 4: Role based access control models (Điều khiển truy cập dựa trên vai trò)" trình bày các nội dung: Role-Based Access control, các tiêu chuẩn RBAC do NIST đề xuất, core RBAC, operations, permissions assignment, the role hierarchy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf115p thangnamvoiva20 20-09-2016 20 8   Download

 • Đánh giá những tác động của sự thay đổi lưu vực trong tương lai thậm chí còn khó khăn hơn so với đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi đã diễn ra. Trong trường hợp thứ hai, một số dữ liệu, mặc dù bất tĩnh, có sẵn. Trong trường hợp dữ liệu có sẵn tại trang web, một số biện pháp tác động của thay đổi là có thể, với độ chính xác của hiệu ứng phụ thuộc hoặc số lượng và chất lượng của dữ liệu.

  pdf39p bengoan369 14-12-2011 21 5   Download

 • Mô hình hóa cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng kỹ thuật đồ họa để biểu diễn các đối tượng và quan hệ giữa các đối tượng trong thế giới thực mà con người có thể hiểu một cách dễ dàng. Trong chương này sẽ giới thiệu đến người học mô hình thực thể kết hợp, đây là một mô hình dựa trên thế giới thực trong đó bao gồm một tập các đối tượng gọi là thực thể và mối quan hệ giữa các thực thực thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt46p kiepnaybinhyen_02 25-12-2015 23 3   Download

 • Mô hình CSDL là phương thức biểu diễn các dữ liệu, giúp cho việc tổ chức các dữ liệu thuận tiện cho việc thiết kế, lưu trữ, xử lý Mô hình CSDL dùng mô hình toán học để mô tả CSDL dựa trên các tập hợp và phép toán Các mô hình CSDL phổ biến: Mô hình phân lớp (hierarchical model) Mô hình mạng (network model) Mô hình quan hệ (relational model) Mô hình thực thể-liên kết (entity-relationship model) Mô hình hướng đối tượng (object model) Mô hình XML – bán cấu trúc (semi-stru...

  pdf21p 2661686 07-09-2012 102 25   Download

 • Vì dữ liệu trong kho dữ liệu rất lớn và không có những thao tác như sửa đổi hay tạo mới nên nó được tối ưu cho việc phân tích và báo cáo. Các thao tác với dữ liệu của kho dữ liệu dựa trên cơ sở là Mô hình dữ liệu đa chiều ( multidimensional data model), được mô hình vào đối tượng gọi là data cube. Data cube là nơi trung tâm của vấn đề cần phân tích, nó bao gồm một hay nhiều tập dữ kiện (fact) và các dữ kiện được tạo ra từ nhiều chiều...

  pdf8p artemis10 08-10-2011 64 24   Download

 • Kỹ thuật để thu nhận các nguồn dữ liệu DTM Trong chương 2, các chiến lược lấy mẫu đã được thảo luận, về việc lựa chọn các điểm trên bề mặt địa hình (hoặc tái tạo âm thanh stereo mô hình). Trong chương này, các kỹ thuật được sử dụng để đo lường thực tế của các vị trí lựa chọn được trình bày.

  pdf33p chimungdauhoi 18-12-2011 46 8   Download

 • Thế hệ của mạng lưới tam giác không thường xuyên Trong Chương 4, địa hình kỹ thuật số mô hình bề mặt đã được thảo luận. Nó đã được chỉ ra rằng phương pháp tiếp cận mô hình dựa trên lưới điện và hình tam giác được sử dụng rộng rãi hơn cách tiếp cận dựa trên điểm. Đối với mô hình dựa trên lưới, một mạng lưới cần được hình thành thông qua một suy-to-lưới ngẫu nhiên, nếu các dữ liệu ban đầu không ở dạng lưới.

  pdf28p chimungdauhoi 18-12-2011 32 7   Download

 • Phân tích tần số Theo bất tĩnh Điều kiện sử dụng đất Nhiều thiết kế thủy văn được dựa trên các ước tính cường độ lũ lụt liên quan với thời gian quay trở lại quy định. Lũ tần số phân tích dựa trên dữ liệu thu thập bởi các thiết bị cảm dòng có thể được sử dụng để xác định những biên độ lũ lụt.

  pdf60p bengoan369 14-12-2011 34 5   Download

 • và đánh giá các mô hình dữ liệu mà không cần phải tham khảo lại cho khách hàng. Vì những lý do mô tả ở trên, một đặc điểm kỹ thuật toàn diện như vậy là không thực tế, nhưng có những lý do tốt để có ít nhất một số văn bản yêu cầu. Cụ thể: 1. Có yêu cầu, thường cao cấp hướng kinh doanh và luật lệ sẽ ảnh hưởng đến thiết kế của mô hình dữ liệu khái niệm,

  pdf56p myngoc6 07-10-2011 24 4   Download

 • Dữ liệu độc lập của các kỷ lục lũ có thể cho thấy một kỷ lục lũ có thể không được văn phòng phẩm. Biết rằng những thay đổi về độ che phủ đất đã xảy ra trong thời gian kỷ lục sẽ đòi hỏi phải đánh giá tác động của sự thay đổi độ che phủ đất trên các đỉnh núi trong kỷ lục. Thử nghiệm giả thuyết thống kê là phương pháp cơ bản để phân tích lũ lụt kỷ lục không đồng nhất.

  pdf37p bengoan369 14-12-2011 28 4   Download

 • In this paper, we propose a new approach to overcome the limitations of the approach that is based on hedge algebra structure for building fuzzy object-oriented databases model. Some operators fuzzy object-oriented relation algebra are proposed corresponding with the model. Finally,we propose a method of fuzzy object-oriented query processing flexibly.

  pdf13p binhminhmuatrenngondoithonggio 09-06-2017 4 2   Download

 • Vấn đề đặt ra trong bài báo là xây dựng một mô hình (model) cơ bản và trên cơ sở đó có thể xây dựng lên một hệ thống DAQ&C phức tạp. Để xây dựng model cơ bản này, trước hết chúng ta xem xét những khái niệm đặt ra bởi.

  pdf7p loki1234 24-05-2018 2 0   Download

 • Đại số quan hệ dùng phổ biến trong lí thuyết cơ sở dữ liệu quan hệ là một bộ các toán tử và các quy tắc tương ứng có thể được sử dụng để thao tác trên các toán học (relation) và tạo ra kết quả là một quan hệ khác. Trước đây, đại số quan hệ ít được quan tâm cho đến khi Edgar F. Codd đưa ra mô hình dữ liệu quan hệ (relational model) vào năm 1970. Từ đó đến nay, đại số quan hệ được xem là nền tảng cho các ngôn ngữ truy vấn cơ...

  ppt20p tet0202 19-02-2013 116 54   Download

 • CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ MÔ HÌNH HÓA DỮ LIỆU (DATABASES AND DATA MODELLING) Tóm tắt: Chương này trình bày lý do của việc thiết kế CSDL cho Hệ thống thông tin quản lý của một tổ chức, so sánh sự tiếp cận dựa trên tập tin truyền thống để giải quyết các vấn đề của hệ thống thông tin với sự tiếp cận dựa trên Cơ sở dữ liệu hiện đại, và đề ra các bước công việc của việc phân tích, mô hình hóa và thiết kế có tính hệ thống để thực hiện các giải pháp csdl cho...

  pdf7p thachthaoxanh 28-08-2011 125 31   Download

 • ĐẠI DIỆN CỦA MẶT DIGITAL địa hình Con người sống trên Trái đất và tìm hiểu để đối phó với địa hình của nó.

  pdf25p chimungdauhoi 18-12-2011 32 10   Download

Đồng bộ tài khoản