intTypePromotion=1
ADSENSE

Dự luật công nghệ thông tin

Xem 1-20 trên 406 kết quả Dự luật công nghệ thông tin
 • Dự thảo Nghị quyết Bộ Chính trị về Công nghệ thông tin là bản dự thảo về sự phát triển của ngành Công nghệ thông tin Việt Nam trong giai đoạn những ứng dụng của Công nghệ thông tin ngày càng nhiều và ảnh hưởng đến nhiều vấn đề trong xã hội. Nội dung bản dự thảo sẽ đưa ra những đề xuất về: Tình hình và nguyên nhân, Quan điểm và mục tiêu, Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

  pdf10p saga07 09-04-2014 61 1   Download

 • Nghị định này quy định quản lý các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sau đây: Dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước; các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước.

  doc43p kexauxi9 03-12-2019 17 1   Download

 • Thông báo số 46/TB-STTTT về việc hướng dẫn nội dung lập dự án ứng dụng đầu tư, thiết kế cơ sở của các dự án công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông; nội dung hoạt động, hạng mục công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước thành phố Hồ Chí Minh do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf11p baoliem 17-10-2009 421 120   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 112/2001/qđ-ub về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về nghiên cứukhoa học và các dự án công nghệ thông tin cho sở khoa học-công nghệ và môi trường năm 2001 do ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành', văn bản luật, công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p quanglinh 23-10-2009 78 1   Download

 • Nghị định số 64/2007/NĐ-CP về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước do Chính Phủ ban hành. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 ngày 6 năm 2006; Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông.

  pdf23p phithanhvan 23-10-2009 526 228   Download

 • Đảm bảo cho cán bộ thư viện/người tham dự ra những quyết định thông minh khi xem xét ứng dụng ICT vào thư viện. Các vấn đề thể chế và luật pháp do tác động của việc ứng dụng ICT là gì? Các vấn đề mỹ học và đạo đức của việc ứng dụng ICT là gì? Các nhân tố kinh tế, chính trị, xã hội cần phải xem xét khi ứng dụng ICT là gì? Các vấn đề an ninh cơ bản cần quan tâm khi sử dụng máy tính/truy cập Internet là gì? Các vấn đề công nghệ cần giải quyết khi...

  ppt7p hoangyen999 04-05-2013 84 7   Download

 • Quyết định số 209/2005/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh phí và danh mục các dự án công nghệ thông tin cho sử dụng nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2005 cho Sở Bưu chính, Viễn thông do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf9p phithanhvan 23-10-2009 100 5   Download

 • Quyết định số 60/2001/QĐ-UB về việc thành lập Ban quản lý dự án công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf4p quanglinh 23-10-2009 62 4   Download

 • Luận án đưa ra một cách tiếp cận khác so với các nghiên cứu hiện tại; thay vì phân tích một hệ thống hướng sự kiện tổng quát, luận án tập trung vào sử dụng Event-B để mô hình hóa các hệ thống hướng sự hiện đặc trưng như các hệ thống cơ sở dữ liệu, các hệ thống cảm ngữ cảnh; đồng thời, đề xuất các phương pháp hiệu không chỉ mô hình hóa các hành vi được biểu diễn bằng các luật If-Then mà còn hình thức hóa các tính chất quan trọng bằng các thành phần Event-B. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p lovivivi000 22-12-2016 30 4   Download

 • Đề tài luận văn tập trung thực hiện các mục tiêu sau: Hiểu được các kỹ thuật khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức cơ bản. Tập trung vào hai kỹ thuật là khai phá luật kết hợp và cây quyết định. Hiểu các quy chế, quy định, thông tư hướng dẫn về triển khai thực hiện đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ, các văn bản liên quan đến việc quy định cố vấn học tập, hệ thống dữ liệu đào tạo chính quy tại trường Kinh tế Quốc dân.

  pdf23p hanh_tv27 06-04-2019 30 4   Download

 • Quyết định số 112/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về nghiên cứukhoa học và các dự án công nghệ thông tin cho Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường năm 2001 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p manhquynh 10-10-2009 77 3   Download

 • Quyết định số 18/2003/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về nghiên cứu khoa học và các dự án công nghệ thông tin cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p manhquynh 10-10-2009 89 3   Download

 • Quyết định số 159/2006/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch kinh phí các dự án công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách tập trung của thành phố năm 2006 cho Sở Bưu chính, Viễn thông do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p phithanhvan 23-10-2009 59 2   Download

 • Thông tư 171/2013/TT-BTC hướng dẫn công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định 61/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  doc6p tichtutite 17-06-2014 72 2   Download

 • Nghị định 154/2013/NĐ-CP quy định về khu công nghệ thông tin tập trung. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung cụ thể trong nghị định này.

  doc17p tichtutite 17-06-2014 48 2   Download

 • Quyết định số 1837/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý các Dự án Công nghệ thông tin và Viễn thông Hà Nội trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf2p baoliem 17-10-2009 75 1   Download

 • Quyết định số 101/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch danh mục các dự án Công nghệ thông tin sử dụng nguồn ngân sách tập trung của thành phố năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p quyenlinh 23-10-2009 83 1   Download

 • Quyết định 47/2013/QĐ-UBND Quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ công, viên chức làm công tác chuyên môn công nghệ thông tin, viễn thông tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội.

  doc5p tienthanhcong7892 24-05-2014 50 1   Download

 • Quyết định 2607/QĐ-BTC năm 2013 sửa đổi quy định tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính kèm theo Quyết định 1895/QĐ-BTC.

  doc15p tienthanhcong7892 24-05-2014 49 1   Download

 • Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

  doc86p tichtutite 17-06-2014 61 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Dự luật công nghệ thông tin
p_strCode=duluatcongnghethongtin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2