intTypePromotion=1
ADSENSE

Dự thảo hiến pháp

Xem 1-20 trên 676 kết quả Dự thảo hiến pháp
 • Nghị quyết về việc thành lập Uỷ ban dự thảo Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội ban hành

  pdf3p lawbmhc2 24-11-2009 86 8   Download

 • Truyền thông đại chúng (TTĐC) có vai trò quan trọng trong quy trình hiến pháp: tích cực thông tin, phản ánh ý kiến của các tầng lớp nhân dân về quy trình hiến pháp; là cầu nối để người dân tham gia xây dựng dự thảo hiến pháp; tiếp nhận ý kiến của nhân dân; giáo dục, tuyên truyền cho nhân dân về quy trình hiến pháp.

  pdf6p duaheocuctan 30-03-2018 37 1   Download

 • Nội dung tài liệu bao gồm những kiến nghị mang tính chất quan điểm về tinh thần chung của Hiến pháp, kiến nghị cụ thể về nội dung của Dự thảo, tại các điều 27 và điều 39, phụ lục 1048 ý kiến của cộng đồng (Trang 8) và danh sách 2510 chữ ký ủng hộ việc đảm bảo quyền của người LGBT (Trang 72) trong Dự thảo Hiến pháp với tư cách là con người và công dân của Việt Nam.

  pdf125p roongkloi10 11-08-2017 30 5   Download

 • Ngày 26 tháng Bảy, sau gần hai tháng thảo luận căng thẳng, cuối cùng, Hội nghị cũng đạt được thỏa thuận tại các điểm chính yếu nhất. Cùng ngày, các đại biểu bầu ra Ủy ban chi tiết để xây dựng bản dự thảo Hiến pháp trên cơ sở những điều đã được thống nhất, bao gồm 5 người: Nathaniel Gorham; John Rutledge, Chủ tịch Ủy ban này; Edmund Randolph; James Wilson và Oliver Ellsworth. Sau 10 ngày nghỉ họp để Ủy ban này soạn thảo, ngày 6 tháng Tám, bản phác thảo đầu tiên đã được đệ trình...

  pdf22p duagangdamsua 25-05-2011 47 2   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ có nội dung rất phong phú: dân chủ trong quan hệ quốc tế, trong quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và xã hội; dân chủ trong xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, xây dựng các đoàn thể nhân dân; dân chủ trong việc thực hiện quyền con người, quyền công dân và giải quyết mối quan hệ giữa cá nhân, cộng đồng và xã hội. Cùng tìm hiểu thêm về tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh thông qua bài viết sau đây.

  pdf8p nganga_05 27-09-2015 48 2   Download

 • Dự thảo Luật kinh doanh bất động sản, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10. Luật này quy định về kinh doanh bất động sản.

  pdf21p daisyshop 01-08-2010 407 191   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong Hiến pháp 1946 Yếu tố này cũng có ảnh hưởng khá lớn đến hành vi pháp luật và hành vi đạo đức của mỗi cá nhân. Sống trong điều kiện vật chất thiếu thốn dễ làm nảy sinh những hành vi tiêu cực, “đói ăn vụng, túng làm liều” là vì thế. Ngược lại, kiếm tiền một cách quá dễ dàng, điều kiện vật chất đầy đủ đến mức quá dư thừa cũng dễ làm con người ta ý thức không đúng...

  pdf6p bravetocxu 26-04-2013 103 25   Download

 • Vai trò của hiến pháp đối với việc phát huy dân chủ, bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân Sự phân tích trên đây cho thấy trong đời sống cộng đồng, để bảo đảm một cách hài hoà các lợi ích thì hành vi của con người cần phải được điều chỉnh. “Điều chỉnh” theo nghĩa của từ là sửa đổi, sắp xếp lại ít nhiều cho đúng hơn, cân đối hơn, phù hợp hơn.(

  pdf4p bravetocxu 26-04-2013 122 14   Download

 • Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật hiến pháp đảm bảo điều kiện cho việc pháp điển hoá: Pháp điển hoá là một quá trình; các quy phạm pháp luật được pháp điển hoá khi đã được kiểm nghiệm. Việc xây dựng các quy phạm pháp luật hình sự trong các luật là bước chuẩn bị cho việc hệ thống hoá và tiếp theo là pháp điển hoá sau này khi có đủ điều kiện.

  pdf6p duongphuongtim 23-04-2013 77 12   Download

 • Mô–đun hóa, phân cấp quản trị, bảo mật nhiều lớp không phải là vấn đề kỹ thuật mà đó là các nguyên tắc quản lý. Tôi dùng hình ảnh và các ví dụ của tin học để dễ dàng làm nổi bật những ưu điểm của các nguyên tắc này, và từ đó phân tích việc vận dụng các nguyên tắc này vào việc soạn thảo, sửa đổi Hiến pháp ở Việt Nam sắp tới. Một tiến bộ của con người qua việc xây dựng các website cũng như các hệ điều hành là việc mô–đun hóa và phân...

  pdf7p bach_nhat 27-02-2012 51 11   Download

 • Chính thể nước Việt Nam qua bốn bản Hiến pháp. “Công dân có quyền phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng; có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lí người có hành vi tham nhũng”. Để công dân yên tâm tham gia tích cực vào quá trình đấu tranh chống lại tội phạm mà người thực hiện là người có chức vụ quyền hạn có thể gây sức ép, nguy hiểm cho họ,...

  pdf8p duongphuongtim 23-04-2013 42 7   Download

 • Xây dựng Luật An toàn vệ sinh lao động góp phần triển khai Hiến pháp năm 2013 nhằm thực hiện các quyền cơ bản của con người nêu lên thực trạng pháp luật về ATVSLĐ; những nội dung chủ yếu cần thể hiện trong Dự thảo Luật ATVSLĐ; một số vấn đề đang tiếp tục làm rõ và nghiên cứu để hoàn chỉnh dự thảo đáp ứng yêu cầu thực thi.

  doc6p thienwru 04-07-2016 51 7   Download

 • Một số ý kiến về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Đây chỉ là một ví dụ, còn nhiều loại việc khác mà toà hành chính trong thời gian này bị đặt trong tình trạng “tiến thoái, lưỡng nan” do việc quy định đóng về thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính. Nhìn chung, trong khoa học luật hành chính, quyết định hành chính thể hiện hai tính chất: tính hợp pháp và tính hợp lí nhưng trong cả hai trường hợp trên, quyền khiếu nại, khiếu kiện chỉ được thực hiện trên cơ sở tính hợp pháp.(...

  pdf5p duongphuongtim 23-04-2013 50 5   Download

 • Những điểm mới trong tổ chức bộ máy nhà nước qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 Sự phân tích trên đây cho thấy trong đời sống cộng đồng, để bảo đảm một cách hài hoà các lợi ích thì hành vi của con người cần phải được điều chỉnh. “Điều chỉnh” theo nghĩa của từ là sửa đổi, sắp xếp lại ít nhiều cho đúng hơn, cân đối hơn, phù hợp hơn.(3) Như vậy, điều chỉnh hành vi con người là hướng dẫn cách xử sự cho chủ thể, làm thay đổi hành...

  pdf6p bravetocxu 26-04-2013 49 5   Download

 • Giải thích hiến pháp - vấn đề cần được chú trọng Về việc xây dựng pháp luật, cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật riêng biệt nhằm bảo vệ người làm chứng cũng như người tố giác tội phạm. Việc bảo vệ người làm chứng cũng chính là bảo đảm các quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp.

  pdf3p duongphuongtim 23-04-2013 52 4   Download

 • Nhân dân góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Ý nghĩa, mục đích của việc thực hiện quyền khiếu kiện trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư So với khiếu nại, thẩm quyền giải quyết khiếu kiện là thẩm quyền của toà hành chính toà án nhân dân – chủ thể độc lập tương đối với cả hai bên: Người khởi kiện (cá nhân, tổ chức) và người bị kiện (cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước)....

  pdf4p duongphuongtim 23-04-2013 72 4   Download

 • Bàn về thủ tục rút gọn trong hoạt động tố tụng của các cơ quan tư pháp nhằm góp phần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

  pdf6p duongphuongtim 23-04-2013 59 4   Download

 • Quyền lực nhà nước và việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 Sự giới hạn về mặt câu chữ khiến cho nhiều toà hành chính địa phương không khỏi “lúng túng” khi đứng trước một quyết định hành chính, hành vi hành chính mà “không được liệt kê” trong 22 loại việc theo Pháp lệnh. Ví dụ: Nếu căn cứ theo Luật đất đai năm 2003 (khoản 3 Điều 39),

  pdf8p duongphuongtim 23-04-2013 39 6   Download

 • Tìm hiểu chế độ quản lý kinh tế trong Hiến pháp Việt Nam “Cơ quan điều tra quyết định về việc không ghi những thông tin về cá nhân của người làm chứng, quyết định phải được viện kiểm sát phê chuẩn. Trong trường hợp này, việc lấy lời khai người làm chứng phải có mặt kiểm sát viên”.

  pdf8p duongphuongtim 23-04-2013 45 3   Download

 • Góp phần xây dựng luận cứ cho việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 Điều này cũng phù hợp với Điều 30 Luật khiếu nại, tố cáo vì đây là quyết định cá biệt, có xác định đối tượng cụ thể, có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể. Tuy nhiên, khi xem xét 22 loại việc thuộc Điều 11 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996 được sửa đổi, bổ sung năm 1998 và 2006 thì không thấy...

  pdf8p duongphuongtim 23-04-2013 31 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Dự thảo hiến pháp
p_strCode=duthaohienphap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản