intTypePromotion=1
ADSENSE

Dự toán thu chi bhxh

Xem 1-9 trên 9 kết quả Dự toán thu chi bhxh
 • Tham khảo tài liệu 'mẫu chi tiết dự toán thu, chi bhxh bắt buộc', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p voigiay 04-11-2011 95 12   Download

 • Quyết định 153/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi năm 2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  doc1p tonynguyen 14-08-2009 98 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu chi tiết dự toán thu, chi bhxh tự nguyện', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p voigiay 04-11-2011 94 6   Download

 • Quyết định số 2468/2019/QĐ-BHXH ban hành "Quy trình lập, phân bổ và giao dự toán thu, chi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hằng năm và lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm”.

  doc13p cotithanh999 05-05-2020 3 0   Download

 • Loại tài khoản 6 dùng để phản ánh các khoản chi của các hoạt động trong đơn vị, như chi BHXH; chi cho hoạt động chuyên môn và quản lý bộ máy của đơn vị; chi phí thực hiện các chương trình, dự án, đề tài; chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; chi phí thanh lý, nhượng bán vật tư, tài sản cố định...

  doc33p catbui 07-05-2009 329 147   Download

 • Những mẫu sổ kế toán đầy đủ và phản ánh chi tiết cụ thể cho chế độ kế toán bảo hiểm xã hội.Hệ thống tài khoản kế toán của các đơn vị BHXH được xây dựng theo nguyên tắc dựa vào bản chất và nội dung hoạt động của đơn vị BHXH có vận dụng nguyên tắc phân loại và mã hóa của hệ...

  doc29p catbui 07-05-2009 1434 614   Download

 • Theo dõi tình hình lao động và tính tiền lương phải trả cho cán bộ quản lý, nhân viên phân xưởng, công nhân trực tiếp sản xuất và tính các khoản trích nộp theo lương như BHXH, BHYT, KPCĐ. Chỉ đạo công tác hạch toán của các nhân viên kế toán trong phòng. Kế toán vật tư: có nhiệm vụ theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho và sự biến động của vật tư trong kho để cung cấp các số liệu kịp thời cho việc dự trữ vật tư, đảm bảo cho hoạt động sản xuất được tiến...

  pdf10p lavie8 27-07-2011 59 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết toán chế độ thai sản đối với trường hợp chỉ có người cha đóng bhxh bắt buộc, mà sau khi sinh con, người mẹ bị chết, người cha được hưởng trợ cấp đến khi con đủ 4 tháng tuổi', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p meobunngu 17-01-2011 99 5   Download

 • Theo dõi kết qủa đóng BHXH trên từng đơn vị, từng người lao động trong từng tháng. Trên cơ sở đó thực hiện 3 chế độ BHXH là: ốm đau, thai sản và nghỉ dưỡng sức. - Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và người tham gia BHXH trên địa bàn nộp đầy đủ, kịp thời ghi sổ xác nhận số thu BHXH cho người lao động - Tổ chức thực hiện việc chi trả lương và trợ cấp cho các đối tượng hưởng BHXH đảm bảo an toàn, đầy đủ, đúng hạn. - Thường xuyên...

  pdf10p ttcao2 01-08-2011 71 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
816 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Dự toán thu chi bhxh
p_strCode=dutoanthuchibhxh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2