Dung dịch koh

Xem 1-20 trên 57 kết quả Dung dịch koh
 • Thiết kế hệ thống cô đặc hai nồi xuôi chiều thiết bị cô đặc ống tuần hoàn ngoài dùng cho cô đặc dung dịch KOH với năng suất 11000 kg/h , chiều cao ống gia nhiệt h =2m . Các số liệu ban đầu : - Nồng độ đầu của dung dịch là 8% - Nồng độ cuối là : 30 % - Áp suất hơi đốt nồi 1 là : 4,1 at - Áp suất hơi ngưng tụ là : 0,2 at

  doc66p vutheduong_2105 28-03-2013 488 151   Download

 • Đồ án môn học quá trình thiết bị: Thiết kế hệ thống cô đặc hai nồi xuôi chiều thiết bị cô đặc ống tuần hoàn ngoài dùng cho cô đặc dung dịch KOH với năng suất 11000 kg/h , chiều cao ống gia nhiệt h =2m .

  doc66p hoadaubachkhoa1 13-03-2014 137 55   Download

 • In this paper, nickel oxide thin films on the titanium substrate were prepared by the sol-gel dipcoating technique with the precursors NiSO4.7H2O and acetic acid. The obtained thin films have a good adhesion to the substrate. The electrochemical behaviors of the NiOxHy thin films were investigated in KOH 1 M solution by the voltammetry technique. The effect of addition of platinum, heating temperature and the dip coating number on the electrochemical behavior was also investigated. The thin films have high electrochemical properties at 270o C and at third dip coating.

  pdf5p uocvong03 24-09-2015 22 3   Download

 • PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ Câu 1: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây? A. Zn, Al2O3, Al. B. Mg, K, Na. C. Mg, Al2O3, Al. D. Fe, Al2O3, Mg. Câu 2: Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là A. dung dịch Ba(OH)2. B. CaO. C. dung dịch NaOH. D. nước brom. Câu 3: Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa một cation sau đây: NH4+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+ (nồng độ khoảng 0,1M). Dùng dung dịch NaOH cho lần lượt...

  pdf4p paradise3 12-12-2011 208 19   Download

 • Chuyên đề ôn thi đại học "CO2 hoặc SO2 tác dụng với dung dịch kiềm" trình bày về việc tác dụng với NaOH và KOH, tác dụng với dung dịch CA(OH)2 hoặc BA(OH)2, tác dụng với hỗn hợp dung dịch kiềm,... Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

  pdf12p ngominhtuanvp 25-01-2016 32 8   Download

 • Chế tạo màng mỏng oxit niken bằng phương pháp sol-gel trên nền titan kim loại và một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất điện hóa của màng trong dung dịch KOH 1M

  pdf5p muananghe 05-08-2013 40 4   Download

 • 5 đề thi thử ĐH năm 2009 và đáp án FeS + H2SO4  Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Hệ số cân bằng tối giản của của H2SO4 là A. 4. B. 12. C. 10. D. 8. 3. Sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phương trình hóa học sau: N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k) ; H = 92 kJ. Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch về phía tạo ra amoniac nhiều hơn nếu A. giảm áp suất chung và nhiệt độ của hệ. B. giảm nồng độ của khí nitơ và khí hiđro. C. tăng nhiệt độ của hệ. D.......

  doc26p thaonguyen 17-04-2009 5153 2168   Download

 • 1 Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm 1/ Lý thuyết - Dung dịch kiềm: NaOH, KOH, LiOH - Khi sục hoặc hấp thụ khí CO2 vào dung dịch kiềm có thể xảy ra 1 trong 2 phương trình phản ứng sau: CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (1) CO2 + NaOH → NaHCO3 (2 - Phụ thuộc vào số mol của CO2 và NaOH tham gia phản ứng có thể xảy ra pư (1) hoặc pư (2) hoặc cả 2 pư CO2 dư -

  pdf8p paradise3 12-12-2011 1557 217   Download

 • . Bài tập : Có 200 ml dung dịch A gồm : NaOH 1M và KOH 0,5 M. Sục V lit khí CO2 ở đktc với các trường hợp V1 = 2,24 lit, V2 = 8,96 lit, V3 = 4,48 lit. Thu được dung dịch B, cô cạn B thu được m gam chất rắn khan. Tính m trong các trường hợp ? Hướng dẫn giải Đối với bài này nếu dùng phương trình phân tử sẽ gặp nhiều khó khăn lập hệ rất dài dòng. Vì vậy khi gặp dạng này ta nên giải theo phương trình ion. TH1 :...

  pdf3p nkt_bibo42 03-02-2012 317 58   Download

 • Kính hiển vi điện tử quét (Scanning Electron Microscope- SEM) Là một loại kính hiển vi điện tử có thể tạo ra ảnh với độ phân giải cao của bề mặt mẫu vật bằng cách sử dụng một chùm điện tử hẹp quét trên bề mặt mẫu.

  ppt12p nguyenphonghoak7 08-11-2012 129 44   Download

 • Tinh thể bắt màu đỏ. Bào tử tách rời có vòng màu đỏ 1.10. Nhuộm vi khuẩn kháng acid Vật liệu, hoá chất: Dung dịch A: Dung dịch Fuchsin kiềm bão hoà trong nước ( 10%) 10 ml Dung dịch acid carbolic 5% trong nước 100 ml Trộn đều 2 dung dịch với nhau. Dung dịch B: Etanol 95% 100 ml HCl đặc 3 ml Dung dịch C: Dung dịch Xanh metylen bão hoà trong etanol ( 2%) 30 ml Dung dịch KOH 0,01%

  pdf6p heoxinhkute6 26-11-2010 50 11   Download

 • TiO2 kích thước cỡ nano bao gồm pha anatase và rutile được tổng hợp bằng cách phân hủy tinh quặng ilmenite Huế trong dung dịch KOH, sau đó dung dịch bùn thu được cho phản ứng với H2C2O4 theo cơ chế đề nghị bởi Liu (Int. J. Miner. Proces. 2006; 81; 79–84) cũng như Nayl và Aly (Hydrometallurgy 2009; 97; 86-93).

  pdf6p phalinh16 17-08-2011 40 7   Download

 • Các graphit biến đổi KOH (GK) được sử dụng làm chất hấp phụ để loại bỏ hiệu quả ion amoni từ dung dịch nước. Hình ảnh kính hiển vi quét vi điện tử (SEM) của GK cho thấy một cấu trúc bề mặt có độ xốp rất cao của chất hấp phụ. Sự hấp thụ tài sản cho ion ammonium của GK được điều tra bằng phương pháp lô.

  pdf6p thicrom3006 31-03-2018 1 0   Download

 • Câu 1: Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là A. 3. B. 6. C. 4. D. 5. Câu 2: Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là A. CH2=CH-CH2-COO-CH3. B. CH2=CH-COO-CH2-CH3. C. CH3 -COO-CH=CH-CH3. D. CH3-CH2-COO-CH=CH2....

  doc3p gooddream 19-10-2010 448 271   Download

 • Vấn đề hóa chất trong thực phẩm là mối quan tâm của rất nhiều người trong chúng ta. Dù ăn ở nhà hay ăn ở tiệm chúng ta cũng không thể nào tránh khỏi được hóa chất...Hầu như hóa chất hiện diện khắp mọi nơi, mọi chỗ. Ăn một tô phở, ăn một gói mì, uống một lon coca, thậm chí nhai một thỏi chewing gum, chúng ta cũng đã vô tình nuốt vào người một số chất hóa học nào đó.

  doc57p minhchinh_xemphim 30-05-2013 322 127   Download

 • H2O , SO2 , Br2 , H2CO3 ,C2H6 , Ca(HCO3)2 , H2SO4 , NaClO , Mg(OH)2 , CuSO4 , C6H6 , C2H5OH , CH3COOH , C6H12O6 , CaO , CH3COONa . Những chất nào là chất điện li. Cho các chất : HCl, HClO4, HNO3, H2SO4, H2CO3, H2S, CH3COOH, HClO, HF, H2SO3, HNO2, HI, NaOH, Bi(OH)3, KOH, Sr(OH)2, RbOH, Ba(OH)2, NaCl, Na3PO4, NaHCO3, CaCl2, KHSO4, KClO3, CuSO4, Mg(OH)2, CH3COONa

  doc7p whitehouse555 12-08-2012 323 118   Download

 • Cho 100 ml dung dịch KOH 1,5M vào 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được hỗn hợp gồm các chất là A. KH2PO4 và K3PO4. B. KH2PO4 và K2HPO4. C. KH2PO4 và H3PO4. D. K3PO4 và KOH. Câu 2. (ĐH - KB – 2009) Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất?

  doc3p hung018996 31-07-2012 265 95   Download

 • Ngày nay, công nghiệp sản xuất hóa chất là một ngành công nghiệp quan trọng ảnh hưởng đến nhiều ngành khác. Một trong những sản phẩm được quan tâm sản xuất khá nhiều là Kali hydroxyt (KOH) do khả năng sử dụng rộng rãi của nó. Trong qui trình sản xuất KOH, quá trình cô đặc thường được sử dụng để thu được dung dịch KOH có nồng độ cao, thỏa mãn nhu cầu sử dụng đa dạng và tiết kiệm chi phí vận chuyển, tồn trữ. ...

  pdf51p beembank123 17-06-2013 156 64   Download

 • Trong ngành luyện kim nói chung, luyện kim bằng phương pháp điện phân chiếm 1 vai trò hết sức quan trọng. Tuyệt đại đa số các kim loại khi luyện hoăc tinh luyện đều cần thiết dùng phương pháp điện phân. Luyện kim loại kiềm và kiềm thổ hầu như phải dùng phương pháp điện phân, vì các kim loại này có hoạt tính lớn nên khó hoàn nguyên bằng con đường hỏa luyện.

  doc27p quanghuong1980h 06-07-2012 146 52   Download

 • Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C3H6O2 là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 4. Cho 8,8 gam este đơn chức tác dụng với 100 ml dung dịch KOH 1M thu được 9,8 gam muối khan. Xác định tên của este? A. CH3COOC2H5 B. C2H5COOCH3 C. HCOOC3H7 D. C3H7COOH

  doc3p hung018996 31-07-2012 129 37   Download

Đồng bộ tài khoản