intTypePromotion=3
ADSENSE

Dung tích của nguồn nước

Xem 1-20 trên 581 kết quả Dung tích của nguồn nước
 • Thời gian gần đây, các quy chuẩn nhà nước của Việt Nam về nước thải đã có sự chuyển biến theo hướng từng bước kiểm soát cả về lượng và chất của nước thải khi xả ra môi trường. Cụ thể, các quy chuẩn mới ra đời như QCVN 08:2008 (áp dụng cho nước mặt), QCVN 24:2009 (áp dụng cho nước thải công nghiệp) đã đưa ra những quy định chi tiết hơn về mặt quản lý chất lượng nước, với các hệ số điều chỉnh xả nước thải xét theo lưu lượng thải và theo lưu lượng hay dung...

  pdf5p voixanh12 24-10-2012 159 21   Download

 • Bài viết này giới thiệu kết quả nghiên cứu về thực trạng xâm nhập mặn (XNM) và các quy luật xuất hiện nước ngọt ở vùng BĐCM, từ đó xây dụng sơ đồ đánh giá tiềm năng khai thác tài nguyên nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho vùng BĐCM. Tại cửa sông Hậu, mặc dù trong vùng chịu tác động bởi XNM nhưng nước ngọt vẫn xuất hiện. Khả năng khai thác nguồn nước ngọt tùy thuộc vào vị trí khai thác và khả năng tích trữ nguồn nước.

  pdf7p hanh_tv24 29-03-2019 16 1   Download

 • Mục tiêu của giáo trình Quy hoạch và bảo vệ nguồn nước là giới thiệu những khái niệm cơ bản về quy hoạch và quản lý nguồn nước, các phương pháp phân tích kinh tế kỹ thuật, phương pháp phân tích hệ thống trong quy hoạch và quản lý nguồn nước. Nội dung của giáo trình được trình bày theo hướng tiếp cận những phương pháp nghiên cứu hiện đại trên thế giới về quy hoạch và quản lý nguồn nước. Phụ lục kèm theo giáo trình này là các ví dụ và nghiên cứu điển hình về các bài toàn quy hoạch hệ thống hồ chứa lợi dụng tổng hợp, quy hoạch phòng lũ, các bài toàn quản lý khai thác hệ thống nguồn nước.

  pdf180p 123968574 20-06-2012 242 114   Download

 • 1. Các khái niệm và nội dung cơ bản về quy hoạch và quản lý nguồn nước 2. Đặc điểm Tài nguyên nước và vấn đề quy hoạch quản lý nguồn nước của Việt Nam 3. Phân tích kinh tế trong quy hoạch và phát triển nguồn nước 4. Kỹ thuật phân tích hệ thống ứng dụng trong quy hoạch và quản lý nguồn nước 5. Áp dụng phương pháp tối ưu hoá trong quy hoạch và quản lý nguồn nước 6. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quy hoạch quản lý nguồn nước...

  pdf20p zues01 09-06-2011 180 49   Download

 • Mục tiêu của Giáo trình là giới thiệu những khái niệm cơ bản về quy hoạch và quản lý nguồn nước, các phương pháp phân tích kinh tế kỹ thuật, phương pháp phân tích hệ thống trong quy hoạch và quản lý nguồn nước. Nội dung của giáo trình được trình bày theo hướng tiếp cận những phương pháp nghiên cứu hiện đại trên thế giới về quy hoạch và quản lý nguồn nước.

  pdf0p zues01 09-06-2011 142 40   Download

 • Mục đích của giáo trình "Phân tích và quản lý nguồn nước ngầm" là cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan về qui luật vận động và truyền tải vật chất của nước dưới đất, thủy lực giếng và cách xác định các thông số, ứng dụng mô hình toán nước ngầm, kỹ thuật phân tích, đánh giá về trữ lượng cũng như chất lượng nước ngầm và việc áp dụng chúng trong thực tế với các thông tin cập nhật nhất liên quan đến vấn đề phát triển và quản lý nước ngầm. Mời các bạn tham khảo.

  pdf124p thangnamvoiva25 20-10-2016 88 30   Download

 • Dung tích hiệu dụng của hồ HC3 và kinh phí xây dựng tương ứng Tổng dung tích hiệu dụng hồ HC1+HC2 (triệu m3) Kinh phí xây dựng cực tiểu hai hồ HC1+ HC2 min C2( V2 ) (tỷ đồng) Dung tích hiệu dụng hồ HC3: V3 (triệu m3) Kinh phí xây dựng hồ HC3: C2(V3) (tỷ đồng) Tổng kinh phí xây dựng 3 hồ (tỷ đồng)

  pdf20p zues01 09-06-2011 73 18   Download

 • Hiện nay vấn đề ô nhiễm nước bởi kim loại nặng (KLN) độc hại đang được các nhà khoa học trên thế giới cũng như trong nước quan tâm. Nước bề mặt và nước ngầm là một hệ phức tạp bao gồm nhiều chất vô cơ và hữu cơ tồn tại ở nhiều trạng thái khác nhau. Trong đó, phải kể đến hàm lượng kim loại nặng độc hại đặc biệt là thủy ngân (Hg).

  pdf7p lalala05 30-11-2015 155 19   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Quy hoạch và quản lý nguồn nước", phần 2 trình bày các nội dung: Chương 5 - Kỹ thuật phân tích hệ thống ứng dụng trong quy hoạch và quản lý nguồn nước, Chương 6 - Hệ thống hỗ trợ ra quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf104p nhansinhaomong_02 07-10-2015 49 11   Download

 • Trong bài báo này tác giả giới thiệu phương pháp xác định dung tích bể điều tiết trước trạm bơm cấp 1 của hệ thống cấp nước lấy nước nguồn từ kênh thủy lợi để khắc phục những khó khăn của những vùng có nguồn nước không đảm bảo về trữ lượng và chất lượng. Do đặc thù hoạt động của hệ thống cấp nước là liên tục suốt ngày đêm, còn hệ thống tưới làm việc theo đợt tưới. Khoảng c ch giữa các đợt tưới kênh thủy lợi sẽ không làm việc. Kết quả nghiên cứu nhằm cung cấp tài liệu tham khảo cho các nhà quy hoạch, thiết kế và xây dựng hệ thống cấp nước.

  pdf6p namthangtinhlang_03 10-11-2015 83 6   Download

 • Bài viết Bàn về vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước cho tăng trưởng kinh tế và cơ chế kế hoạch cho nguồn vốn này phân tích vốn cho tăng trưởng của nền kinh tế; vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước với tăng trưởng GDP cùng một số nội dung khác.

  pdf4p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 44 4   Download

 • Nghiên cứu này nhằm mô tả thực trạng sử dụng nguồn nước và nhà tiêu hợp vệ sinh tại 4 xã thuộc huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên; đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành của phụ nữ 15- 49 tuổi có con dưới 5 tuổi về sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh; và phân tích nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe của cán bộ y tế qua phản hồi của đối tượng nghiên cứu.

  pdf5p thanos2 22-05-2018 61 5   Download

 • Trong bài viết này, từ góc độ tiếp cận triết học, tác giả tập trung phân tích một số vấn đề đặt ra từ thực trạng thực hiện vai trò của Nhà nước trong đảm bảo phân phối công bằng. Bài viết gồm ba nội dung chính: Thứ nhất, phân tích những yếu kém của Nhà nước trong đảm bảo phân phối công bằng như việc Nhà nước can thiệp bất hợp lý vào quan hệ phân phối, chưa thực hiện tốt nhiệm vụ hoạch định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách phân phối.

  pdf9p thiendiadaodien_6 12-02-2019 22 2   Download

 • Bài báo này phân tích các số liệu về sử dụng các nguồn nước và các loại nhà tiêu hộ gia đình (HGĐ) tại hệ thống CHILILAB để tìm hiểu thực trạng và khuynh hướng sử dụng các nguồn nước và nhà tiêu của các HGĐ tại địa bàn. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nguồn nước chính mà người dân tại CHILILAB sử dụng cho ăn uống và sinh hoạt là nước máy, nước giếng khoan, nước giếng khơi và nước mưa.

  pdf7p thanos2 22-05-2018 19 0   Download

 • Bài viết này sử dụng VRSAP để phân tích diễn biến nguồn nước trong mùa kiệt tại Bán đảo Cà Mau. Kết quả cho thấy diễn biến nguồn nước trong BĐCM khá phức tạp theo không gian và thời gian, mực nước trong nội đồng có xu hướng tăng lên đáng kể trong tương lai, mặn trong nội đồng không thay đổi đáng kể, trong khi đó lưu lượng trên sông Hậu chảy có xu hướng giảm ở đầu mùa kiệt, tăng ở giữa và cuối mùa do tác động của sử dụng nước phía thượng lưu và biến đổi khí hậu nước biển dâng.

  pdf7p vinobita2711 03-06-2019 23 0   Download

 • Sông Nghèn thuộc tỉnh Hà Tĩnh có chiều dài khoảng 60 km, diện tích lưu vực là 556km2 . Nguồn nước sông Nghèn đang chịu tác động của nguồn nước thải từ các hoạt động nuôi trồng thủy sản, sinh hoạt, dịch vụ, y tế, chăn nuôi và công nghiệp với các tác nhân ô nhiễm chính là TSS, BOD5, COD, TN, TP. Nội dung bài báo đã nhận diện những tác động tới môi trường nước sông Nghèn và từ đó tính toán tải lượng thải ô nhiễm của các nguồn nước thải.

  pdf8p vimariecurie2711 30-07-2019 22 1   Download

 • Mời các bạn cùng nhau tham khảo bộ sưu tập bài Nhà nước xã hội chủ nghĩa được thiết kế bởi nhiều giáo viên khác nhau để tích lũy kĩ năng biên soạn bài giảng. Mời các bạn cùng nhau tham khảo bộ sưu tập bài Nhà nước xã hội chủ nghĩa được thiết kế bởi nhiều giáo viên khác nhau để tích lũy kĩ năng biên soạn bài giảng. Được thiết kế trên chương trình powerpoint sinh động hấp dẫn với nội dung biên soạn theo sách giáo khoa sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được thời gian và có thêm ý tưởng cho bài giảng của mình hay hơn.

  ppt29p trongdung2222 02-04-2014 827 125   Download

 • Những điều trình bày cho thấy tài nguyên NKNN của nước ta phong phú về số lượng, đa dạng về kiểu loại và có giá trị sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. 1. Về mặt y học NKNN Việt Nam có tác dụng chữa trị được nhiều chứng bệnh: thần kinh, hô hấp, tiêu hóa, tim mạch, cơ khớp, da liễu, phụ khoa, chấn thương, bệnh nghề nghiệp.... Có thể sử dụng chúng với nhiều liệu pháp khác nhau: tắm ngâm, uống, xông, súc rửa... Các loại bùn khoáng tích tụ ở những nơi xuất lộ...

  pdf5p meoconlaoca 26-06-2011 120 26   Download

 • Dù việc điều tra nghiên cứu cũng như khai thác sử dụng NKNN ở nước ta đã có lịch sử khá dài, nhưng đến nay vẫn còn nhiều việc phải làm. Trong thời gian tới cần chú ý những nhiệm vụ sau đây: 1. Tiếp tục tiến hành công tác điều tra khu vực trong toàn quốc cũng như những vùng có triển vọng đã khoanh định. Trong điều tra cần đặc biệt chú ý khâu phân tích thành phần khí, phóng xạ, hữu cơ, vi nguyên tố của nước, gắn liền việc khảo sát các biểu hiện NKNN với...

  pdf4p meoconlaoca 26-06-2011 97 21   Download

 • Vùng Ô Môn-Xà No tương đối thấp và bằng phẳng, nằm trong vùng Tây sông Hậu, được hình thành do những hoạt động tân kiến tạo cùng với sự bồi tích phù sa sông Hậu và phù sa biển. Chế độ thủy văn, thủy lực của vùng rất phức tạp. Đây là vùng đất được khai khẩn tương đối sớm, hệ thống kênh rạch phát triển khá tốt phục vụ cho việc giao thông và tưới tiêu của vùng này. Tuy nhiên sự phát triển đó càng làm tăng thêm sự phức tạp của chế độ dòng chảy trong vùng...

  pdf28p tuyetmuadong2013 16-04-2013 66 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Dung tích của nguồn nước
p_strCode=dungtichcuanguonnuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản