intTypePromotion=1
ADSENSE

Đường lối CM của ĐCS VN

Xem 1-7 trên 7 kết quả Đường lối CM của ĐCS VN
 • Chương 3 Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975), có cấu trúc nội dung cần tìm hiểu được chia làm 2 phần: Phần 1 Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), phần 2 Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất tổ quốc (1954-1975).

  pdf80p luongmylm 25-03-2014 261 64   Download

 • Chương 2 Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945), có cấu trúc nội dung được chia làm 2 phần: Phần 1 Chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến năm 1939, phần 2 Chủ trương đấu tranh từ năm 1939 đến năm 1945.

  pdf67p luongmylm 25-03-2014 174 42   Download

 • Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, có cấu trúc nội dung được chia làm 2 phần: Phần 1 Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu, phần 2 Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn học.

  pdf17p luongmylm 25-03-2014 78 20   Download

 • Chương 1: Sự ra đời của ĐCS VN & cương lĩnh chính trị đầu tiên 1. Hội nghị thành lập đảng và cương lĩnh chính trị đầu tiên. 2. Ý nghĩa của sự ra đời ĐCS VN và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

  doc36p themoon123 22-09-2012 140 45   Download

 • Câu 1: Phân tích quá trình chuẩn bị về chính trị, tư tưởng về tổ chức cho sự thành lập ĐCSVN của lãnh tụ NAQ. Ý nghĩa của sự chuẩn bị đó. * Phân tích quá trình chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự thành lập ĐCSVN của lãnh tụ NAQ: - Tố cáo tội ác của TD Pháp Liên kết CM gpdt thuộc địa với CMVS ở các nước ĐQ: + Năm 1921 Người đã tham gia sáng lập hội liên hiệp thuộc địa Pháp + Năm 1922 xuất bản báo “ Người cùng khổ” do NAQ làm chủ nhiệm...

  doc26p minhngocyb 07-09-2011 348 159   Download

 • Sau CM tháng 8, Đảng đã hoạch định đường lối đối ngoại với các nội dung: Mục tiêu đối ngoại của VN: góp phần “đưa nước nhà đến sự độc lập hoàn toàn và vĩnh viễn. Nguyên tắc đối ngoại: nền ngoại giao VN lấy nguyên tắc hiến chương Đại Tây Dương làm nền tảng. (kiên trì chủ trương ngoại giao với các nước theo nguyên tắc “bình đẳng và tương trợ”)Phương châm đối ngoại: nền ngoại giao của nước VN mới quán triệt quan điểm độc lập, tự chủ, tự cường...

  ppt33p hl1994 30-03-2013 205 42   Download

 • Xác định tính chất của cách mạng vn là CMTS dân quyền và CMXHCN. Đây là 2 nhiệm vụ CM nối tiếp nhau ko có bức tường ngăn cách o Mục tiêu của CMVN là độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày o Khẳng định lực lượng lãnh đạo CMVN là ĐCS. Lấy CN mac-lê làm nền tảng o Khẳng định CMVN là 1 bộ phận khắng khít của CMTG, giai cấp VS VN phải đoàn kết với VSTG nhất là VS pháp o Xác hịnh vai trò và sưc mạnh giai cấp công nhân...

  doc8p thuhaui 02-12-2010 2115 310   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đường lối CM của ĐCS VN
p_strCode=duongloicmcuadcsvn

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2