intTypePromotion=3

Bài giảng Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam: Chương 3

Chia sẻ: Luong My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
232
lượt xem
63
download

Bài giảng Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam: Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975), có cấu trúc nội dung cần tìm hiểu được chia làm 2 phần: Phần 1 Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), phần 2 Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất tổ quốc (1954-1975).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam: Chương 3

 1. ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHƯƠNG III ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 – 1975)
 2. I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) a. Hoàn cảnh lịch sử nước ta sau Cách mạng Tháng Tám NHỮNG THUẬN LỢI SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM Quân Pháp cuốn cờ Nhân dân chào mừng tiếp quản thủ đô
 3. I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) a. Hoàn cảnh lịch sử nước ta sau Cách mạng Tháng Tám KHÓ KHĂN LỚN NHẤT SAU CÁCH MẠNG THẮNG TÁM GIẶC NGOÀI Quân Tưởng đến Hải Phòng 1945 Quân Pháp và quân Anh đến Sải Gòn 9/1945
 4. I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) a. Hoàn cảnh lịch sử nước ta sau Cách mạng Tháng Tám THÙ KINH TẾ GIẶC TÀI CHÍNH TRONG NGOÀI KIỆT QUỆ ● VIỆT QUỐC ● VIỆT CÁCH “Vận mệnh dân tộc như ngàn cân treo sợi tóc” ● ĐẠI VIỆT
 5. I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) b. Chủ trương “kháng chiến kiến quốc” của Đảng BÀI TRỪ CHỐNG NỘI PHẢN TD PHÁP GIỮ VỮNG XÂM LƯỢC CẢI THIỆN CHÍNH ĐỜI SỐNG QUYỀN Chỉ thị kháng chiến kiến quốc (25 - 11 – 1945)
 6. I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) c. Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm CỦNG CỐ CHÍNH QUYỀN MỚI Hồ Chí Minh Thông qua Hiến làm chủ tịch pháp mới 11 - 1946 Tổng tuyển cử bầu Quốc hội
 7. I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) c. Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm CỦNG CỐ CHÍNH QUYỀN MỚI
 8. I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) c. Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm CỦNG CỐ CÁC ĐOÀN THỂ QUẦN CHÚNG THÀNH LẬP MT LIÊN VIỆT THÀNH LẬP TỔNG THÀNH LĐLĐVN “Kết đoàn chúng ta LẬP HỘI THÀNH là sức mạnh” LIÊN HIỆP LẬP PNVN ĐẢNG XÃ HỘI VN
 9. I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) c. Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN XÂY DỰNG XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG LỰC LƯỢNG BỘ ĐỘI CÔNG AN CHÍNH QUY NHÂNH DÂN “Cuối năm 1946 quân đội quốc gia Việt Nam có 8 vạn”
 10. I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) c. Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm CHỦ TRƯƠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI “Nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì” (Hồ Chí Minh) Một lớp bình dân học vụ Phát động tăng gia sản xuất Quyên góp cho công quỹ Hũ gạo tiết kiệm
 11. I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) c. Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm
 12. I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) c. Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP Ở MIỀN NAM Kháng chiến Bến Tre
 13. I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) c. Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm HOÀ HOÃN VỚI TƯỞNG ĐỂ ĐÁNH PHÁP NHÂN NHƯỢNG HOA VIỆT THÂN THIỆN TRÁNH KHIÊU KHÍCH Quân Tưởng vào miền Bắc
 14. I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) c. Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm HOÀ VỚI PHÁP ĐỂ ĐUỔI TƯỞNG “Chúng ta cần hoà bình để xây dựng nươc nhà, cho nên chúng ta đã ép lòng mà nhân nhượng để giữ hoà bình” (Hồ Chí Minh) Ta và Pháp ký Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 Đại diện các nước ký hiệp định sơ bộ 6/3/1946
 15. I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) c. Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm TA ĐÃ NHÂN NHƯỢNG VỚI PHÁP Chỉ thị "Hòa để tiến“ ngày 9-3-1946. Phạm Văn Đồng tại hội nghị Phôngtennơbờlô
 16. I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) c. Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm PHIM BÁC HỒ ĐI THĂM PHÁP 1946 BÁC KÝ TẠM ƯỚC 14 - 9
 17. I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) c. Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm Ý nghĩa: bảo vệ được nền độc lập của đất nước, giữ vững chính quyền cách mạng, xây dựng được nền móng đầu tiên cho chế độ mới, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc kháng chiến tòan quốc. Nguyên nhân thắng lợi : Đảng đã đánh giá đúng tình hình, kịp thời đề ra chủ trương kháng chiến, kiến quốc đúng đắn, xây dựng khối đại đòan kết tòan dân, lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù Bài học kinh nghiệm: Phát huy sức mạnh đại đòan kết, dựa vào dân, triệt để lợi dụng mâu thuẫn trong nội bô kẻ thù, tận dụng khả năng hòa hõan để xây dựng lực lượng, củng cố chính quyền.
 18. I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954) a. Hòan cảnh lịch sử Pháp tấn công Hải Phòng 20 - 11 - 1946 Pháp gây chiến ở Hà Nội 17 - 12 - 1946
 19. I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954) a. Hòan cảnh lịch sử CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC BÙNG NỔ Lời kêu gọi toàn quốc Cảm tử quân Hà Nội khắng chiến 1946 của Hồ Chí Minh
 20. I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954) a. Hòan cảnh lịch sử Phim lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản