intTypePromotion=1

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 3 - ThS. Hoàng Trang

Chia sẻ: Dat Dat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:55

0
224
lượt xem
60
download

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 3 - ThS. Hoàng Trang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 3 do ThS. Hoàng Trang biên soạn. Bài giảng trình bày về đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975). Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 3 - ThS. Hoàng Trang

 1. Chương III ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN  CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ  ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC  (1945 – 1975) Th.S Hoàng Trang
 2. I. ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG  TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN  CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ  CAN THIỆP MỸ (1945 – 1954) 1. Chủ trương XD và bảo vệ chính quyền CM 1945-1946 a) Chủ trương bảo vệ chính quyền cách  mạng ) Hoàn c )  ảnh lịch sử THẾ GiỚI TRONG NƯỚC
 3. ) Chủ trương “kháng chiến, kiến quốc” của Đảng  Ngày 3/9/1945,trong phiên họp đầu tiên của  Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh  nêu: 6 việc cấp bách 3 nhiệm vụ lớn
 4. )  ủ trương “kháng chiến, kiến quốc” của  ) Ch Đảng   25/11/1945, BCHTƯĐ ra Chỉ thị “Kháng chiến,  kiến quốc”,  xác định:
 5. b. Chủ trương xây dựng chế độ mới ) Xây dựng chế độ mới Xây dựng cđộ mới Đtranh Xây xác lập Phát Xây dựng Xây vị trí Xây triển dựng Nhà dựng p.lý dựng Nhà đoàn kinh nước LLVT VH-GD nước thể tế ta
 6. ) Chống ngoại xâm:  Giai đoạn 1: 9/1945 – 3/1946:  Thực hiện chính sách hoà hoãn, nhân nhượng có  nguyên tắc với Tưởng ở miền Bắc.  Tổ chức kháng chiến chống thực dân Pháp ở  miền Nam.
 7.  Tổ chức kháng chiến chống thực dân Pháp ở  miền Nam. ĐỘNG VIÊN  LỰC LƯỢNG  TOÀN DÂN KHÁNG CHIẾN  CHỐNG PHÁP Kháng chiến ở Bến Tre
 8. ) Chống ngoại xâm:  Giai đoạn 2: 3/1946 – 12/1946: Hoà hoãn với thực dân Pháp.
 9. c) Thắng lợi và kinh nghiệm của việc thực hiện chủ trương kckq 45-46 Thắng lợi Kinh nghiệm
 10. a) Hoàn cảnh lịch  sử
 11. Là cuộc chiến vì chính nghĩa “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” Có sự chuẩn bị cần thiết về mọi  mặt Pháp có nhiều khó khăn về chính  trị, kinh tế, quân sự Lực lượng quân sự yếu hơn địch Bị bao vây bốn phía Chưa được thế giới công nhận và  giúp đỡ Pháp có vũ khí tối tân, có bề dày  kinh nghiệm trong chiến tranh xâm  lược
 12. b) Quá trình hình thành và nội dung đường lối  Các văn kiện 1. Lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến” –  Hồ Chí Minh (19/12/1946)  2. Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” – Ban  Thường vụ TW (22/12/1946) 3. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định  thắng lợi” ­  Trường Chinh, xuất bản năm  1947
 13. Đ ường l Đườ ng lốối kháng chi i kháng chiếến c n củủa Đ a Đảảng ng Lời kêu gọi  Chỉ thị toàn  Kháng chiến  toàn quốc  dân kháng  nhất định  kháng  chiến. thắng lợi. chiến.
 14. Mục đích kháng chiến “Đánh bọn thực dân phản động Pháp xâm lược  nhằm giành độc lập thống nhất đất nước” Tính chất kháng chiến Dân tộc giải phóng và dân chủ mới. Nhiệm vụ kháng chiến Kế tục sự nghiệp cách mạng tháng Tám, cuôc  kháng chiến này nhằm hoàn thành nhiệm vụ  GPDT, mở rộng và củng cố chế độ cộng hòa dân  chủ Việt Nam phát triển trên nền tảng dân chủ  mới.
 15. Toàn  Toàn  Tự lực  Lâu dài cánh  dân diện sinh Mỗi người  Đánh địch về  Chờ cơ hội để  Phải tự cấp, tự  mọi mặt: chính  chuyển hóa  túc về mọi mặt.  dân là một  trị, quân sự,  tương quan  Khi có điều  chiến sĩ, mỗi  làng xóm là  kinh tế, văn  l.lượng, từ chỗ ta  kiện ta sẽ tranh  hóa, ngoại  yếu hơn địch  thủ sự giúp đỡ  một pháo đài thành ta mạnh  của các nước  giao hơn địch  khác Phương châm kháng chiến
 16. c) Quá trình cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện đường lối kc 46 - 50 1946 –  Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía  Bắc vĩ tuyến 16 1947  Chiến dịch Việt Bắc Thu  1947 – Đông   Chiến dịch biên giới  1950 Thu – Đông 
 17. 3. Đường lối xd chế độ DCND đẩy mạnh kc thắng lợi 51 - 54 a) Cơ sở và nội dung đường lối b) Quá trình cụ thể hóa đg lối
 18. II. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN  CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1954 ­1975) 1. Giai đoạn 1954 ­1964  a). Bối cảnh lịch sử THUẬN LỢI KHÓ KHĂN
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2