Gdp bình quân

Xem 1-20 trên 173 kết quả Gdp bình quân
 • Bài viết Phân tích ảnh hưởng của tăng năng suất lao động đến biến động chỉ tiêu GDP bình quân đầu người của Việt Nam từ năm 2006 đến 2013 đi sâu phân tích biến động của chỉ tiêu GDP bình quân đầu người 10 năm gần đây, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm tăng mức đạt được GDP bình quân đầu người của VN trong những năm tiếp theo.

  pdf5p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 25 10   Download

 • Theo báo cáo của Bộ kế hoạch và Đầu tư, năm 2008 GDP trong nước sẽ tăng 8,5 - 9%, GDP bình quân đầu người sẽ đạt 960 USD. Dự báo nguồn vốn huy đồng đầu tư sẽ đạt con số 567,3 tỷ đồng (35 tỷ USD) tăng 22,1 % so với năm 2007 và bằng 42% GDP.

  doc7p nampham2811 07-03-2011 399 48   Download

 • Thu nhập dân cư Việt Nam trong mối quan hệ so sánh với các nước khu vực ASEAN trình bày nội dung về biến động GDP và GNI bình quân đầu người của Việt Nam, biến động GDP bình quân đầu người của các nước khu vực ASEAN,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p dienham63 09-12-2015 22 3   Download

 • Bài viết này nghiên cứu vị thế của Việt Nam trong mối tương quan với các nước ASEAN-4 thông qua phân tích tốc độ tăng trưởng của GDP bình quân đầu người trong giai đoạn 1985-2013, nhằm trả lời câu hỏi liệu Việt Nam đang theo kịp xu thế trên hay bị thụt lùi đằng sau. Hay nói cách khác, bài viết đi sâu nghiên cứu mối quan hệ “tiến - thoái” giữa Việt Nam và các nước ASEAN-4.

  pdf8p sieunhansoibac5 18-04-2018 13 0   Download

 • Tính đến cuối năm 2004, GDP bình quân người của Việt Nam khoảng 500 USD1, của Hoa Kỳ là 38.000 USD, Nhật Bản là 33.000 USD. Điều này có nghĩa là GDP bình quân người của Việt Nam chỉ bằng 1/76 lần của Hoa Kỳ và 1/66 lần Nhật Bản. Giả sử trong vòng 50 tới, GDP bình quân người của Việt Nam tăng trưởng là 6% năm, của Hoa Kỳ và Nhật Bản là 1,5%, thì vào năm 2050, GDP bình quân người của Việt Nam sẽ khoảng 10.000 USD, trong khi của Hoa Kỳ và Nhật Bản lần lượt là 80.

  pdf3p thuthuy 21-07-2009 469 71   Download

 • Nếu GDP bình quân thực tế của năm 2000 là 18,073$ và GDP bình quân thực tế của năm 2001 là 18,635$ thì tỷ lệ tăng trưởng của sản lượng thực tế trong thời kỳ này là bao nhiêu? 3.0% 3.1% 5.62% 18.0% .

  doc14p bachduong184 30-08-2012 230 46   Download

 • Bài giảng Chính sách phát triển bài 17: Vai trò của nông nghiệp trong phát triển trình bày nội dung về tính chất đặc biệt của nông nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế, vai trò của nông nghiệp, tính chất nông nghiệp, quan hệ giữa GDP nông nghiệp và GDP bình quân đầu người, vai trò của nông nghiệp và đầu tư xã hội cho nông nghiệp.

  pdf17p phuongpham357 26-07-2014 44 4   Download

 • Bài giảng Vĩ mô 3: Tăng trưởng trong dài hạn - Xu thế trong quá khứ tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về tuổi thọ kỳ vọng và GDP bình quân đầu người; GDP bình quân đầu người, thời giá 1999 USD; GDP thế giới và GDP bình quân đầu người;...

  pdf3p hera_02 09-04-2016 21 1   Download

 • “The World’s Best Country (Các quốc gia tốt nhất trên thế giới)”1 --- The Economist Intelligent Unit, 2005 Vào năm 1987, Ailen là thành viên nghèo nhất của Liên minh châu Âu (EU) và đứng bên bờ vực vỡ nợ. Việc trả lãi nợ vay và nợ gốc chiếm đến 1/3 nguồn thu chính phủ và sự can thiệp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dường như chẳng mấy chốc sẽ xảy ra.

  pdf34p maikitucxa135a 29-07-2011 223 75   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường Liên minh châu Âu (EU). Phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (FGLS) được áp dụng để khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi (PSSSTĐ).

  pdf6p vinaruto2711 06-04-2019 6 1   Download

 • Việt Nam trong những năm gần đây có những điều kiện rất thuận lợi cho hoạt động kinh doanh với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trên 8%, một quốc gia có dân số trên 82 triệu người, tình hình kinh tế ổn định, nhà nước khuyến khích đầu tư, sức mua của thị trường được đánh giá là rất cao trên thế giới.Hơn nữa, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO, mở ra nhiều cơ hội cho các nhà kinh doanh trong nước.

  doc43p thienvan73 30-10-2010 252 112   Download

 • Sự nghiệp công nghiệp hoá(CNH), hiện đại hoá(HĐH) đất nước với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp đã đi được một chặng đường khá dài.

  pdf26p bongbongcam 10-08-2010 232 106   Download

 • Ngành thủy sản có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. Trong những năm qua, sản xuất thủy sản đã đạt được những thành tựu đáng kể.

  doc25p trongnghia2209 25-04-2013 226 72   Download

 • Thực trạng đầu tư công giai đoạn 2001-2010 Trong giai đoạn 2001-2010, mặc dù bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều biến động bất lợi, song Việt Nam vẫn đạt được một số thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2001-2010 là 7,2%, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nhiều nước trong khu vực.

  pdf11p manutd1907 17-09-2012 139 69   Download

 • 1. Những kết quả đạt được: Trong giai đoạn 2001-2005 nguồn vốn nhà nước huy động cho đầu tư tăng khá góp phần quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 7,5% cơ cấu đầu tư đã có sự chuyển dịch theo hướng tập trung cho những mục tiêu quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa thể hiện cụ thể ở các lĩnh vực....

  doc0p congacuoi 12-11-2011 166 51   Download

 • Năm 1995, GDP của thành phố là 36.975 tỷ đồng (giá hiện hành) t¬ơng đ¬ơng 3,37 tỷ USD, năm 2000 là 76.660 tỷ đồng (giá hiện hành) t¬ơng đ¬ơng 5,46 tỷ USD. Giai đoạn 1991-1995, nền kinh tế thành phố đã có b¬ớc tăng tr¬ởng nhanh chóng, GDP tăng bình quân 12,6%/năm, GDP bình quân đầu ng¬ời tăng từ 620 USD năm 1991 (giá so sánh năm 1994) lên 937 USD năm 1995.

  doc52p anvietcanh 15-10-2009 180 48   Download

 • MỞ ĐẦU Nền kinh tế Việt Nam trong thời gian vừa qua đã đạt được tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trên 8%/năm. Để đạt được tốc độ tăng trưởng như vậy, thì yếu tố nguồn vốn phục vụ cho việc phát triển kinh tế chiếm giữ vai trò quan trọng. Việc huy động nguồn vốn trong và ngoài nước của Việt Nam đã đạt được kết quả hết sức khả quan. Nếu như nguồn vốn trong nước, gồm nguồn vốn huy động từ dân cư, các tổ chức kinh tế,...

  doc29p teambqt 17-09-2013 96 41   Download

 • Đà Nẵng là một trong những trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học và công nghệ của miền Trung và Việt Nam1. Qua hơn 10 năm phát triển, Đà Nẵng đã tập trung đầu tư hạ tầng đô thị, phát triển dịch vụ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Về kinh tế, tăng trưởng GDP bình quân trong giai đoạn 2006÷2010 đạt 11%; trong cơ cấu GDP của Đà Nẵng, công nghiệp − xây dựng chiếm 46,5 %, dịch vụ chiếm 50,5 % và nông nghiệp chiếm 3,0%2....

  pdf24p boy_them_yeu 04-07-2013 117 36   Download

 • Nội là trung tâm văn hóa, kinh tế và chính trị của cả nước. Trong tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế Hà Nội cũng đã đạt được những thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của thành phố thời kỳ 1991–1995 đạt 12,52%, thời kỳ 1996–2000 là 10,38%.

  doc19p tailieuvip1 30-01-2012 100 27   Download

 • Nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển kinh tế là nhiệm vụ tất yếu của tất cả các quốc gia. Trong những năm qua, kinh tế của tỉnh Bình Định đã đạt được những thành tựu quan trọng, tốc độ tăng trưởng GDP liên tục tăng, bình quân thời kỳ 1990 – 2011 đạt 9,36%; tuy nhiên tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình Định còn bộc lộ nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế bền vững của tỉnh nhà....

  pdf26p ctrl_12 09-07-2013 110 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Gdp bình quân
p_strCode=gdpbinhquan

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản