intTypePromotion=1
ADSENSE

Ghi chép công việc

Xem 1-20 trên 264 kết quả Ghi chép công việc
 • Mẫu "Biên bản bàn giao mặt bằng thi công" là văn bản ghi chép lại nội dung của việc bàn giao và trả lại mặt bằng xây dựng công trình. Trong quá trình bàn giao mặt bằng công trình xây dựng cần sự có mặt của ban quản lý công trình, bên bàn giao là đại diện nhà thầu và bên nhận thầu bao gồm: chính quyền địa phương và đại diện chủ hộ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu tại đây.

  doc2p phuongyen205 21-12-2022 6 1   Download

 • Cuốn "Việt Nam sử lược" ghi chép những cơ hội gian truân, những sự biến cố của nước mình đã trải qua, và kể những công việc của người mình làm từ đời nọ qua đời kia, để cho mọi người trong nước đều biết. Sách được kết cấu thành 5 phần, chia thành 5 thời đại khác nhau, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf252p langmongnhu 14-12-2022 5 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kế toán phải trả người bán tại công ty TNHH Dầu nhớt và Xe nâng Anh Khôi" nhằm tìm hiểu khái quát về công ty TNHH Dầu Nhớt Và Xe Nâng Anh Khôi; Tìm hiểu công tác kế toán phải ra người bán từ khâu quản lí đến quá trình hạch toán, ghi chép trên chứng từ sổ sách tại phòng kế toán về tình hình phải trả người bán tại công ty, hiểu được quy trình công việc của kế toán phải trả người bán.

  pdf97p matroicon2510 06-12-2022 9 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kế toán phải trả người bán tại Công ty TNHH Công Nghiệp LVBAO Việt Nam" nhằm tìm hiểu công tác kế toán phải trả người bán từ khâu quản lí đến quá trình hạch toán, ghi chép trên chứng từ sổ sách tại phòng kế toán về tình hình phải trả người bán tại Công ty, hiểu được quy trình công việc của kế toán phải trả người bán. Phân tích được báo cáo tài chính của Công ty.

  pdf98p matroicon2510 06-12-2022 7 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Thương mại và sản xuất gỗ Khang Thịnh Phát" nhằm tìm hiểu khái quát về công ty TNHH Thương mại sản xuất gỗ Khang Thịnh Phát; Tìm hiểu công tác kế toán nguyên vật liệu từ khâu mua, quản lí NVL đến quá trình hạch toán, ghi chép trên chứng từ sổ sách tại kho và phòng kế toán về tình hình xuất nhập tồn NVL tại công ty, hiểu được quy trình công việc của kế toán nguyên vật liệu.

  pdf104p matroicon2510 06-12-2022 13 4   Download

 • Bài viết Giải pháp khắc phục sự lười biếng của sinh viên trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu đưa ra một số giải pháp khắc phục tình trạng lười biếng của sinh viên nhằm cải thiện tính lười biếng của bản thân cũng cần chăm chỉ ghi chép lại những công việc mà bạn đã và đang đề ra trong hiện tại, cố gắng hoàn thành những mục tiêu này trong tương lai.

  pdf5p vizenvo 02-12-2022 13 0   Download

 • Mẫu "Phiếu chuyển hồ sơ công chức, viên chức" là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc chuyển hồ sơ viên chức. Hi vọng biểu mẫu chúng tôi cung cấp sẽ giúp các bạn giải quyết được công việc một cách nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  doc2p phuongribi205 22-11-2022 9 1   Download

 • Mẫu "Biên bản xét hoàn thành chương trình tiểu học" là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc xét công nhận cho học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 1. Biên bản nêu rõ thời gian, địa điểm diễn ra xét công nhận, thành phần tham gia, nội dung biên bản,... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

  doc9p phuongnhung205 23-10-2022 7 1   Download

 • Mẫu "Cam kết của nhà thầu" được lập ra nhằm để ghi chép các cam kết của nhà thầu, làm căn cứ để làm việc trong thời gian sau này, biểu mẫu sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết nội dung để các bạn có thể viết cam kết chính xác và đầy đủ nhất.

  doc2p phuongkim2005 31-08-2022 11 1   Download

 • Mẫu Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử có tải là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc nghiệm thu thiết bị chạy thử có tải. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin hạng mục công trình, thiết bị được nghiệm thu, thành phần và thời gian nghiệm thu, đánh giá công tác chạy thử thiết bị. Mời bạn tham khảo chi tiết.

  doc3p thenthenn 23-06-2022 22 1   Download

 • Mẫu Biên bản nghiệm thu hết bảo hành công trình được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình. Mẫu biên bản nêu rõ hạng mục công trình, thời gian và thành phần nghiệm thu, đánh giá chất lượng công trình. Mời bạn tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

  doc1p thenthen19 15-06-2022 30 2   Download

 • Bài giảng Microsoft Word cung cấp cho người học những kiến thức như: Khởi động Word; Cửa sổ làm việc của Word; Mở một tệp đã ghi trên ổ đĩa (Open); Một số phím hỗ trợ soạn thảo; Định dạng văn bản; Sao chép/chuyển văn bản;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt41p hoaanhdao709 19-01-2022 51 9   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ công tác kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Hóc Môn từ việc lập chứng từ ban đầu, tính toán cho đến việc ghi chép theo dõi trên các sổ sách chi tiết, tổng hợp và từ đó có một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf109p thewizardofoz 29-08-2021 31 1   Download

 • Bài viết này tìm hiểu tình hình bệnh đậu mùa ở Việt Nam thời Nguyễn và nỗ lực của triều đình nhà Nguyễn trong việc tiếp cận nguồn vắc-xin đậu mùa vào đầu thế kỷ XIX. Bằng phương pháp phân tích sử liệu và cách tiếp cận của lịch sử dịch bệnh, dựa theo những ghi chép của Đại Nam Thực lục và một số công trình nghiên cứu liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p novemberer 10-07-2021 21 0   Download

 • Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 3 - Bài 1 có nội dung trình bày về giấy phép làm việc trong xây dựng với mục tiêu nhằm giúp người học hiểu định nghĩa và mục đích của giấy phép làm việc, có khả năng đánh dấu (ghi chép) giấy phép làm việc trong các tình huống cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  ppt20p xusong 05-07-2021 21 1   Download

 • Mẫu Biên bản trao quyết định giải quyết bồi thường (Mẫu 10/BTNN) là văn bản được lập ra nhằm ghi chép về việc trao quyết định giải quyết bồi thường. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc3p lijian 30-06-2021 27 1   Download

 • Mẫu Biên bản trả lời thông báo tổ chức thực hiện phục hồi danh dự (Mẫu 18/BTNN) là văn bản được lập ra nhằm ghi chép về việc trả lời thông báo tổ chức thực hiện phục hồi danh dự. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p lijian 30-06-2021 16 1   Download

 • Mẫu Biên bản vi phạm hành chính (Mẫu số 43/BB-VPHC) là văn bản được lập ra để ghi chép về việc lập biên bản vi phạm hành chính. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p lijian 30-06-2021 41 2   Download

 • Mẫu Biên bản đặt tiền, trả tiền bảo lãnh là văn bản được lập ra để ghi chép về việc đặt tiền, trả tiền bảo lãnh. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p lijian 30-06-2021 26 1   Download

 • Mẫu Biên bản bàn giao người bị tạm giữ hoặc người bị áp giải theo thủ tục hành chính là văn bản được lập ra để ghi chép lại việc bàn giao người bị tạm giữ, áp giải theo thủ tục hành chính. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p lijian 30-06-2021 26 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ghi chép công việc
p_strCode=ghichepcongviec

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2