Gia công theo giấy phép của bộ thương mại

Xem 1-4 trên 4 kết quả Gia công theo giấy phép của bộ thương mại
 • Quyết định 0971/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Danh mục tạm thời hàng hoá tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, nhập khẩu để gia công theo giấy phép của Bộ Thương mại

  doc2p giangdien 18-08-2009 79 3   Download

 • Quyết định 0971/2004/QĐ-BTM về việc ban hành Danh mục tạm thời hàng hoá tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, nhập khẩu để gia công theo giấy phép của Bộ Thương mại do Bộ Thương mại ban hành

  pdf2p lawgtvt5 26-11-2009 63 1   Download

 • 1. Hàng dệt may xuất khẩu vào các thị trường có hạn ngạch do Bộ Thương mại công bố cho từng thời kỳ.(Bộ Thương mại cùng Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện). 2. Hàng cần kiểm soát xuất khẩu theo quy định của điều ước quốc tế, hiệp định mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia, do Bộ Thương mại công bố cho từng thời kỳ. B.

  ppt67p dahoaquan2509 30-07-2013 80 12   Download

 • THÔNG TƯ GIA HẠN VIỆC ÁP DỤNG GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM THÉP THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 22/2010/TT-BCT NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ THÔNG TƯ SỐ 31/2010/TT-BCT NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương ...

  pdf3p quadau_haudau 28-01-2011 74 2   Download

Đồng bộ tài khoản