intTypePromotion=1
ADSENSE

Gia tăng động lực lao động

Xem 1-20 trên 253 kết quả Gia tăng động lực lao động
 • Đề tài đã phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của những người lao động trực tiếp để đề xuất ra giải pháp nhằm gia tăng động lực lao động, từ đó góp phần tăng năng suất làm việc tại nhà máy chế biến nông sản Sơn Long, Nghệ An trong thời gian tới.

  pdf99p bautroibinhyen5 01-12-2016 69 18   Download

 • I.Vai trò của lao động trong tăng trởng và phát triển kinh tế 1.Một số khái niệm cơ bản a.Lao động Lao động là hoạt động có mục đích của con ngời.Lao động là một hành động diễn ra giã ngời và giới tự nhiên.Trong quá trình lao động con người vận dụng sức tiềm tàng trong cơ thể của mình, sử dụng công cụ lao động tác động tới tự nhiên.............

  pdf29p kimku11 06-10-2011 731 144   Download

 • Năng suất lao động là chìa khóa cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Nền kinh tế có cạnh tranh hay không phụ thuộc vào năng suất lao động cao hay thấp. Trong những năm qua, năng suất lao động của Việt Nam đã cải thiện đáng kể theo hướng tăng đều qua từng năm. Việt Nam là một quốc gia có tốc độ tăng năng suất lao động trung bình năm cao hơn các nước trong khu vực ASEAN như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines.

  pdf14p visamurai2711 23-07-2019 27 5   Download

 • Trong bối cảnh toàn cầu hoá diễn ra nhanh chóng và xu thế tăng trưởng kinh tế lấy tri thức làm động lực hiện nay, vai trò của nguồn nhân lực đối với phát triển trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Con người với khả năng nắm giữ kiến thức đã trở thành mũi nhọn tạo ra sức cạnh tranh cho công ty, cộng đồng và quốc gia. Việc làm rõ vấn đề con người có thể đóng góp như thế nào cho quá trình sản xuất, đặc biệt là quá trình công nghiệp hoá - hiện đại...

  pdf14p songngu1311 07-12-2012 87 23   Download

 • Bài viết Động lực tăng năng suất lao động ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp phân tích động lực tăng năng suất lao động ở Việt Nam trong thời gian qua và đề xuất định hướng tạo động lực để VN gia tăng mạnh mẽ năng suất lao động trong thời gian tới.

  pdf9p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 70 17   Download

 • Luận văn này nghiên cứu cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn của vấn đề tạo động lực trong lao động. Phân tích và đánh giá thực trạng của vấn đề tạo động lực trong lao động, từ đó đưa ra phương hướng và đề xuất một số giải pháp với Công ty Điện lực Hoàng Mai nhằm hoàn thiệnvà tăng cường công tác tạo động lực trong lao động ở Công ty,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf69p hrm2014 28-03-2018 47 9   Download

 • “Hiểu thị trường lao động để tăng năng suất” là chủ đề của báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam năm 2018 đã được Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố vào tháng 5/2018. Chủ đề xuyên suốt của báo cáo năm nay liên quan tới vấn đề năng suất lao động của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế với quan điểm cho rằng cần phải hiểu rõ hơn thị trường lao động để lý giải chất lượng nguồn nhân lực và tiến trình năng suất tại Việt Nam.

  pdf5p nutifooddau 18-01-2019 26 3   Download

 • Lao động là một mối đồng quy giữa mọi mối quan hệ qua lại giữa: người và tự nhiên, người và máy, người và người. Con người sống trên trái đất có nghĩa vụ và quyền lợi tham gia lao động mà thực chất là đem sức lực tinh thần và vật chất của mình tác động vào tự nhiên nhằm tăng cường và chế biến của cải trên trái đất. Trong quá trình lao động đó, những người lao động lại có quan hệ qua lại với nhau nhằm thúc đẩy quan hệ ngày càng thu được hiệu quả cao hơn....

  doc119p daocong1609 29-11-2010 1055 252   Download

 • Kể từ khi con người phát minh được kỹ thuật biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác, mà chủ yếu biến thành cơ năng (gọi là công cơ) thì sức lao động được giảm thiểu một cách kinh ngạc, năng suất lao động tăng vượt bậc và giá thành sản phẩm làm ra ngày càng giảm. Từ đó các phương tiện giao thông vận tải cổ xưa của con người như: xe ngựa, xe bò… được cơ giới hóa thành xe tự chạy như các loại xe: ôtô, máy kéo, tàu thủy, tàu hỏa, máy bay, cho đến...

  doc75p thanhnguyenviet5589 26-07-2012 176 63   Download

 • Thông tư liên tịch 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí Dự án Tăng cường năng lực dạy nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục - đào tạo đến năm 2010

  pdf13p nguyenchien 08-08-2009 375 52   Download

 • Lao động là một trong những yếu tố đầu vào cùng với các yếu tố khác (vốn đầu tư,khoa học công nghệ ) đóng vai trò quan trọng quyết định đến quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia .Nước ta có nguồn lao dộng dồi dào đặc biệt là nguồn lao động thuộc loạị trẻ, chất lượng dân trí và trình độ văn hoá của lực lượng lao động vào loại khá cao.Tuy nhiên trong thời gian qua chúng ta chưa phát huy được những tiềm năng đó phục vụ cho nhu cầu...

  pdf75p intel1212 04-12-2012 136 52   Download

 • Con ngời tham gia lao động là muốn đợc thoả mãn những đòi hỏi, những ớc vọng mà mình cha có hoặc cha đầy đủ. Theo Mác mục đích cảu sản xuất CNXH là nhằm thão mãn ngày càng đầy đủ hơn những nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng tăng của bản thân người lao động,../.

  pdf32p kimku11 03-10-2011 161 47   Download

 • Cạnh tranh là xu hướng chung của mọi nền kinh tế, Nó ảnh hưởng tới tất cả lĩnh vực, các thành phần kinh tế và các doanh nghiệp. Ngày nay, hầu hết các quốc gia đều thừa nhận trong mọi hoạt động đều phải cạnh tranh, coi cạnh tranh không những là môi trường là động lực của sự phát triển,thúc đẩy sản xuất kinh doanh,tăng năng suất lao động,tăng hiệu quả, mà còn là yếu tố quan trong làm lành mạnh hóa các quan hệ kinh tế chính trị xã hội...

  pdf216p muathi2013 15-05-2013 61 25   Download

 • Tóm tắt. Cùng vơi quá trình công nghiêp hóa v̀ đô thi hóa đang diễn ra manh mẽ ở Viêt Nam, áp lực viêc làm vơi khu vực nông thôn ng̀y c̀ng gia tăng l̀m cho dòng lao đông di chuyển từ nông thôn ra thành thi cũng diễn ra manh mẽ. Vơi sức hấp dẫn về nhiều mặt, Hà Nôi đã tao ra sự thu hút rất lơn đôi vơi lực lượng lao đông các vùng ngoai vi và các tỉnh lân cận đến t̀m cơ hôi viêc làm và cai thiên cuôc sông. Thực trang ǹy đã đặt...

  pdf8p hetmuonnoi 13-06-2013 109 24   Download

 • Trên cơ sở những vấn đề lý luận và thực tiễn, đề tài được thực hiện nhằm phân tích đánh giá thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty TNHH Quốc Thắng, từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả của công tác này trong thời gian tới.

  pdf119p bautroibinhyen2 04-11-2016 64 21   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về động lực làm việc của người lao động, phân tích đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty Điện lực Quảng Trị, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm gia tăng động lực làm việc của họ trong thời gian tới.

  pdf111p bautroibinhyen2 04-11-2016 119 19   Download

 • Đề tài đánh giá động lực làm việc của nhân viên Công ty PREX Vinh, xác định các yếu tố tác động tới động lực làm việc; tìm hiểu mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng lên động lực làm việc của các nhân viên Công ty PREX Vinh; đưa ra các giải pháp nâng cao động lực làm việc đồng thời gia tăng mức độ hài lòng của nhân viên.

  pdf91p bautroibinhyen2 04-11-2016 32 8   Download

 • Quy mô dân số ngày càng tăng, trình độ dân trí và nhu cầu tìm kiếm việc làm là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển, nó vừa là động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện, vừa mang tính mâu thuẫn giữa nhu cầu và khả năng, vừa là những đòi hỏi cấp thiết trong việc giải quyết nhu cầu việc làm của người lao động. Mời các bạn tham khảo bài viết sau đây để nắm bắt rõ hơn vấn đề này.

  pdf10p doibatcong123 10-05-2016 51 6   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường động lực lao động cho người lao động, để mang lại hiệu quả làm việc cao cho Công ty; Nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tạo động lực lao động trong doanh nghiệp; Phân tích thực trạng tạo động lực lao động tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Tuấn, chỉ ra ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong tạo động lực lao động tại doanh nghiệp mà tác giả đang nghiên cứu; Đề xuất các giải pháp để tăng cường động lực làm việc của người lao động tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn.

  pdf74p nguyenyenyn117 17-06-2019 60 16   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích thực trạng tại công ty, tác giả đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động hiệu quả về tạo động lực cho người lao động tại CTCP Tổng công ty công trình Đường sắt. Để tham khảo thêm nhiều mẫu Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay khác, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA

  pdf95p nguyenyenyn117 17-06-2019 46 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Gia tăng động lực lao động
p_strCode=giatangdongluclaodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2