intTypePromotion=1
ADSENSE

Giả thuyết khoa học

Xem 1-20 trên 2748 kết quả Giả thuyết khoa học
 • Nội dung bài viết là giới thiệu tổng quát phương pháp thuyết minh giả thuyết khoa học bằng thực nghiệm. Đề cập đến phương pháp chứng minh bằng thực nghiệm so sánh.

  pdf4p cumeo2008 02-07-2018 77 3   Download

 • Bài viết này phân tích những sai lầm mà nhiều người mắc phải, hệ thống hóa những nguyên lý chủ yếu về giả thuyết khoa học, và đề ra cách xây dựng giả thuyết xác đáng, giúp các nhà khoa học trẻ áp dụng dễ dàng.

  pdf15p vivatican2711 12-02-2020 24 2   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về đại cương về nghiên cứu khoa học, các vấn đề khoa học trong nghiên cứu khoa học, các giả thuyết khoa học trong nghiên cứu khoa học, cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu khoa học, phương pháp thu thập thông tin, các hình thức công bố kết quả nghiên cứu, luận văn khoa học và ngôn ngữ khoa học.

  pdf119p kloiroong88 05-10-2017 118 26   Download

 • Khái niệm chung về giả thuyết nghiên cứu chức năng cơ bản của giả thuyết khoa học là tiên đoán nội dung khoa học của giả thuyết nghiên cứu cách xây dựng giả thuyết nghiên cứu cách kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu

  pdf37p minhquanmq 01-11-2013 606 74   Download

 • Bài viết làm sáng tỏ một số giả thuyết khoa học như chương trình đào tạo và mô hình tổ chức nghiên cứu tại Khoa Văn học, trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, đang có một sự “lệch pha” so với nhu cầu của xã hội và đời sống học thuật theo chuẩn mực quốc tế; hình thức đào tạo tín chỉ chính là một cơ hội để tạo ra một bước chuyển biến có tính cách mạng trong việc khắc phục tình trạng nói trên; tận dụng những cơ hội do việc chuyển đổi sang hình thức đào tạo tính chỉ mang lại, cần phải có một số điều kiện nhất định về phương diện học thuật.

  pdf9p kinhdovanhoa 11-09-2019 31 0   Download

 • Trong sự so sánh cách tiếp cận nghiên cứu xã hội của C.Mác với các cách tiếp cận khác trong lịch sử tư tưởng và trong triết học phương Tây hiện đại, học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác đã khẳng định tính ưu trội của mình. Có thể khẳng định rằng: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác đã tạo ra một bước ngoặt cách mạng trong lịch sử phát triển của các khoa học nghiên cứu về xã hội loài người. Học thuyết đó cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

  pdf13p larachdumlanat127 20-12-2020 68 4   Download

 • Bài viết này trình bày một cách sơ sài về việc tạo ra các giả thuyết và lý thuyết về các ngành khoa học của Trái đất và đề cập đến một số vấn đề liên quan đến kiến tạo mảng - một phần quan trọng trong địa chất vật lý và địa chất lịch sử trong Khoa Địa lý của Trường Đại học Sư phạm.

  pdf7p dutru2011 31-01-2021 13 0   Download

 • Nhân loại đang bước vào xã hội công nghiệp sang xã hội hậu công nghiệp với nền kinh tế tri thức toàn cầu hóa. Việt Nam bước vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nghĩa là phải thực hiện cuộc cách mạng.Khoa giả kim thuật nghiên cứu về vật chất, nhưng thế giới của những nhà giả kim thuật đều dựa trên kinh nghiệm thực tế và công thức bắt nguồn từ thực hành chứ không dựa vào những nghiên cứu khoa học. Mục đích của họ là một chất gọi là "Hòn đá phù thủy" dùng để...

  pdf173p quang3009 26-04-2011 191 54   Download

 • Phép tương tự là phép suy luận quan trọng trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học. Trong dạy học toán, phép tương tự không chỉ dùng để xây dựng ý nghĩa cho kiến thức mà còn xây dựng các giả thuyết khoa học từ đó khám phá nội dung học tập. Muốn sử dụng tốt phép tương tự, giáo viên cần phải phân tích rõ đặc điểm của nguồn và mục tiêu, sau đó thiết lập sự tương ứng giữa chúng. Trong bài báo này, chúng tôi xin giới thiệu một mô hình dạy học sử dụng phép tương tự để giúp...

  pdf8p sunshine_7 19-07-2013 87 9   Download

 • Có nhiều cách giải thích sự lão hoá. Đầu thế kỷ 20 khi vi khuẩn được phát hiện và vi khuẩn được coi là nguyên nhân duy nhất của bệnh tật thì có giả thuyết cho rằng già là hậu quả của nhiều lần nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, các thuyết khoa học dựa vào những thành tựu mới nhất của các nghiên cứu sinh học và y học xuất hiện gần đây để giải thích sự lão hoá.

  pdf9p snack1903 21-11-2013 70 6   Download

 • Bài viết bước đầu, đi sâu nghiên cứu, tập trung làm rõ: 1) Giá trị trường tồn, đặc sắc, phong phú, nhiều mặt của chủ nghĩa Mác - Lênin trên các phương diện nổi bật về triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học; 2) Làm rõ sức sống thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin với tư cách kho tàng tri thức đồ sộ và phong phú, học thuyết khoa học và cách mạng, triệt để và hoàn bị, nhân văn và sáng tạo;...

  pdf13p vimichigan2711 24-03-2021 8 1   Download

 • Cuốn sách "Phương pháp nghiên cứu khoa học" do TS Phương Kỳ Sơn biên soạn nhằm cung cấp những vấn đề lý luận chung về khoa học và công nghệ, về phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp lựa chọn và triển khai đề tài khoa học. Ngoài những vấn đề trên, tác giả còn giới thiệu các bước chuẩn bị, quy trình, quy định cũng như những thao tác cụ thể cho một luận văn, luận án khoa học.

  pdf173p 326159487 18-05-2012 2866 1226   Download

 • Tiểu luận: Nghiên cứu khoa học trong giáo dục đại học nhằm trình bày lý thuyết nghiên cứu khoa học, mục tiêu của nghiên cứu khoa học, ý nghĩa của nghiên cứu khoa học trong giáo dục, giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

  pdf19p good_12 02-07-2014 1002 212   Download

 • Báo cáo môn Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua điện thoại thông minh của nhân viên văn phòng tại TP. HCM xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định chọn mua điện thoại di động thông minh của nhân viên văn phòng, đo lường và đánh giá mức độ ảnh hưởng của những yếu tố này đến quyết định chọn mua điện thoại di động thông minh; đề xuất một số giải pháp cho các nhà sản xuất điện thoại di động cũng như các nhà phân phối nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

  pdf32p nluu9184 12-05-2014 2150 184   Download

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học nhằm trình bày về mục tiêu nghiên cứu khoa học, đặt câu hỏi cho vấn đề nghiên cứu khoa học, luận điểm khoa học và các phương pháp chứng minh giả thuyết, hoạt động khoa học công nghệ bao gồm: nghiên cứu và triển khai, phát triển công nghệ, chuyển giao tri thức...

  pdf200p big_12 06-06-2014 690 187   Download

 • Thuật ngữ Ăn chay xưa nay vẫn làm chúng ta liên hệ tới vấn đề tôn giáo, cụ thể là tới đạo Phật. Thế nhưng với sự phát triển sâu rộng của khoa học nói chung và y học nói riêng, việc ăn chay đã được tìm hiểu, nghiên cứu đã trở thành đề tài nghiên cứu khoa học của nhiều quốc gia

  pdf225p vhnt_123 19-04-2012 400 182   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học "Quy luật Taylor và khả năng dự đoán tỷ giá hối đoái ở các nền kinh tế mới nổi" Hiện nay, tỷ giá hối đoái biến động rất thường xuyên và thất thường, bởi nó chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau. Do đó, để đưa ra những chính sách can thiệp vào tỷ giá hối đoái là một trong những quyết định khó khăn của NHTW.

  pdf59p khongxinhkhngodep 03-07-2014 910 181   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu thuyết minh tổng thể đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Tổng quan tình hình nghiên cứu và luận giải sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài trên cơ sở đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, phân tích những công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài

  pdf17p vang_phanboi 31-07-2010 1560 162   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Khoa học Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm đèn LED của công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông tại thị trường Việt Nam nhằm mục tiêu tổng hợp và hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về chiến lược phát triển sản phẩm cho doanh nghiệp, phân tích đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của chiến lược kinh doanh hiện tại của công ty RALACO và các mục tiêu khác.

  pdf104p macj55 12-08-2014 368 135   Download

 • Phương pháp luận nghiên cứu khoa học được biên soạn nhằm trình bày về mục tiêu nghiên cứu khoa học, đặt câu hỏi cho vấn đề nghiên cứu khoa học, luận điểm khoa học và các phương pháp chứng minh giả thuyết, hoạt động khoa học công nghệ. tài liệu không chỉ cho các bạn đang theo học đại học và sau đại học, mà cũng có giá trị tham khảo cho các bạn đồng nghiệp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học khác nhau. Chúc các bạn thành công.

  pdf177p fpt_12 24-05-2013 346 112   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Giả thuyết khoa học
p_strCode=giathuyetkhoahoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2