intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giả thuyết khoa học

Xem 1-20 trên 3119 kết quả Giả thuyết khoa học
 • Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Sài Gòn sẽ cung cấp thêm những cứ liệu khoa học để bạn đọc nhìn nhận, đánh giá đầy đủ hơn, sâu sắc hơn, có sức thuyết phục hơn về “sức mạnh Phù Đổng” của dân tộc ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, về nguyên nhân thắng lợi, tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm về chỉ đạo chiến lược và nghệ thuật quân sự của Đảng ta, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, khơi thổi lòng yêu nước, hun đúc niềm tự hào dân tộc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf254p starandsky09 14-03-2023 1 1   Download

 • Luận án "Đọc thẩm mĩ trong dạy học thơ trữ tình ở trường trung học phổ thông" được hoàn thành với mục tiêu nhằm đánh giá hiệu quả và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất trong luận án; Phân tích kết quả sư phạm về các mặt định tính và định lượng, từ đó đánh giá tính hiệu quả của các biện pháp đã đề xuất trong luận án.

  pdf262p bapxao06 09-03-2023 5 5   Download

 • Nghiên cứu "Vai trò của động lực dịch vụ công trong việc nâng cao hành vi công dân tổ chức của công chức trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng" đã áp dụng các lý thuyết nền tảng, các kết quả nghiên cứu đi trước trong việc phân tích và đánh giá tác động của Động lực dịch vụ công đến sự hài lòng công việc và Hành vi công dân tổ chức của công chức. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết!

  pdf20p gautruc05 02-03-2023 2 2   Download

 • Bài giảng Xã hội học: Chương 1 - Những vấn đề chung về xã hội học" có mục đích giới thiệu chung về xã hội học và giá trị của nó trong hệ thống khoa học xã hội; Giúp các bạn sinh viên hiểu được bản chất của xã hội và xã hội học; Lịch sử hình thành và phát triển của các quan điểm và ý tưởng về xã hội; Các lý thuyết xã hội học; Các cách tiếp cận đối tượng xã hội học;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  pdf19p hongbach205 01-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết "Nâng cao trách nhiệm của người nông dân làm du lịch ở tỉnh Tiền Giang thông qua hoạt động giao lưu và tiếp xúc văn hóa" áp dụng các biện pháp quan sát, điều tra điền dã, phỏng vấn sâu cùng một số biện pháp nghiên cứu lý thuyết, đánh giá nhanh sự tham gia của người nông dân làm du lịch, chỉ ra được tối ưu và hạn chế trong quá trình đón tiếp khách du lịch dựa vào cách tiếp cận văn hóa và giao lưu văn hóa,...

  pdf10p senda222 22-02-2023 2 2   Download

 • Bài viết "Phân tích và đánh giá hiệu năng của Noma - CRN sử dụng học sâu" thực hiện các mô phỏng Monte-Carlo để kiểm chứng tính chính xác của các biểu thức được đề xuất. Ngoài ra, kỹ thuật học sâu cũng được ứng dụng để xác minh độ chính xác của kết quả ước tính về xác suất dừng của NOMA-CRN so với lý thuyết và mô phỏng. Sau cùng, bài báo này cung cấp các kết quả để cho thấy tác động của các thông số hệ thống quan trọng đến hiệu năng của NOMA-CRN.

  pdf17p senda222 22-02-2023 2 2   Download

 • Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 5 - ước lượng và kiểm định giả thuyết thống kê về tham số tổng thể" nhằm giúp người học nắm được những vấn đề cơ bản về phân phối của hai đại lượng chính của mẫu là trung bình mẫu và tỷ lệ mẫu; Hiểu ý nghĩa của hệ số hiệu chỉnh tổng thể hữu hạn trong việc điều chỉnh độ lệch chuẩn của trung bình mẫu và tỷ lệ mẫu; Nắm được các khái niệm: Khoảng tin cậy, độ tin cậy, mức ý nghĩa alpha, và mối liên hệ giữa tham số mẫu và tham số tổng thể;...

  pdf86p kimphuong59 01-02-2023 9 3   Download

 • Giáo trình "Kỹ năng và phương pháp dạy học nghề" là một bộ phận của Bộ môn “Lý luận dạy học”, nhằm cung cấp cho người học các kiến thức khoa học về lý luận thiết kế dạy học, kỹ năng dạy học nghề, phương pháp dạy học, cũng như lý thuyết về kiểm tra đánh giá thành tích học tập của người học, đồng thời là những định hướng giúp người học có thể thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ dạy học sau này.

  pdf59p phuong3659 11-01-2023 12 2   Download

 • Giáo trình "Kỹ năng và phương pháp dạy học nghề" là một bộ phận của Bộ môn “Lý luận dạy học”, nhằm cung cấp cho người học các kiến thức khoa học về lý luận thiết kế dạy học, kỹ năng dạy học nghề, phương pháp dạy học, cũng như lý thuyết về kiểm tra đánh giá thành tích học tập của người học, đồng thời là những định hướng giúp người học có thể thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ dạy học sau này.

  pdf125p phuong3659 11-01-2023 8 2   Download

 • Luận văn "Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên chính quy đối với dịch vụ giáo dục tại trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng" phân tích những đánh giá về chất lượng, giá trị và sự hài lòng của sinh viên hệ chính quy về hoạt động giáo dục đại học của Nhà trường; đo lường và kiểm định các giả thuyết về mối quan hệ giữa sự hài lòng của sinh viên với các thành phần chất lượng và giá trị cảm nhận; đề xuất kiến nghị liên quan đến chất lượng giáo dục đại học nhằm duy trì và nâng cao sự hài lòng của sinh viên.

  pdf130p starandsky01 03-01-2023 3 2   Download

 • Bài viết "Thay đổi cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên đối với các học phần Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra tại trường Đại học Tài chính - Marketing" nhằm làm rõ hơn về cơ sở lý thuyết, thực trạng một phần của việc đánh giá kết quả học tập, cũng như những điều cần chú ý khi thực hiện việc thay đổi cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên đối với các học phần kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra tại trường trong thời gian tới.

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 21 2   Download

 • Bài viết "Mô hình nghiên cứu giá trị cảm nhận của khách hàng đối với chuỗi siêu thị bán lẻ trên địa bàn Hà Nội" nhằm nghiên cứu các yếu tố tạo giá trị khách hàng nói chung và giá trị cảm nhận của khách hàng nói riêng khi mua sắm tại các siêu thị bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nghiên cứu đưa ra mô hình và các thang đo dựa trên lý thuyết, kết quả của những công trình khác, cũng như phỏng vấn khách hàng tại siêu thị bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  pdf8p lieuyeuyeu18 23-12-2022 18 3   Download

 • Bài viết "Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến cán cân thương mại Việt Nam trong hai thập kỷ từ năm 1999 đến 2020" rút ra được kết luận là tỷ giá có mối quan hệ thuận chiều với đối với cả xuất khẩu và nhập khẩu (Điều này không đúng hoàn toàn với lý thuyết) và trong bài viết này nhóm tác giả cũng đã lý giải một số nguyên nhân vì sao ở Việt Nam lại có thực trạng trên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 13 2   Download

 • Bài viết "Ứng dụng bài toán tối ưu trong mô hình tăng trưởng kinh tế có yếu tố vốn con người" nghiên cứu một số mô hình tăng trưởng lý thuyết tân cổ điển có yếu tố vốn con người và sử dụng kĩ thuật giải bài toán tối ưu để phân tích nghiệm. Kết quả cho thấy các biện pháp như giáo dục, đào tạo, rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo giúp gia tăng chất lượng vốn con người, góp phần quan trọng đến sự tăng trưởng kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p lieuyeuyeu18 23-12-2022 11 2   Download

 • Bài viết "Đánh giá học phần đáp ứng chuẩn đầu ra tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh: Lý luận và thực tiễn" phân tích lý thuyết về đánh giá, đề xuất mô hình lý luận về đánh giá học phần đáp ứng chuẩn đầu ra và cách thức triển khai đánh giá theo chuẩn đầu ra của các học phần trong chương trình dạy học tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p lieuyeuyeu18 23-12-2022 9 2   Download

 • Bài viết "Lý thuyết chu kỳ và việc hỗ trợ sinh viên Gen Z trong học tập giữa bối cảnh chuyển đổi số" giới thiệu khái quát về lý thuyết chu kỳ và ứng dụng lý thuyết này vào việc hỗ trợ họ trong quá trình học tập giữa bối cảnh chuyển đổi số, nhằm phát huy ưu thế của đặc điểm thế hệ giữa thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 6 2   Download

 • Bài viết "Các chỉ số năng lực cạnh tranh đô thị" khảo sát và đánh giá một số chỉ tiêu đo lường năng lực cạnh tranh đô thị những năm qua. Các chỉ tiêu này về cơ bản được hình thành trên khái niệm và một số khung lý thuyết về năng lực cạnh tranh đô thị, với trọng tâm chủ yếu là vấn đề năng suất, khả năng đổi mới và chất lượng sống của cư dân đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p lieuyeuyeu18 23-12-2022 7 2   Download

 • Bài viết "Chợ truyền thống - ‘nơi chốn’ - hiện hữu của người Việt ở đô thị" cung cấp khung lý thuyết nơi chốn, bản sắc nơi chốn và cảm giác nơi chốn cho nghiên cứu liên ngành dựa trên nền tảng tư tưởng xã hội kiến tạo kết hợp với các lập trường của hiện tượng học. Sau đó thông qua việc thảo luận ý nghĩa của nơi chốn, tác giả nêu lên các hướng nghiên cứu cũng như các vấn đề phức tạp trong nghiên cứu phát triển chợ truyền thống bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa.

  pdf13p lieuyeuyeu18 23-12-2022 4 2   Download

 • Bài viết "Tiếp cận có sự tham gia của các bên và phương pháp liên ngành trong quy hoạch đô thị và phát triển bền vững ở Việt Nam" đánh giá các bài báo và tài liệu về "tiếp cận có sự tham gia của các bên", "phương pháp liên ngành" với mục tiêu làm sáng tỏ về định nghĩa, khái niệm, các nguyên tắc chính và giới hạn của cách tiếp cận có sự tham gia của các bên, phương pháp liên ngành sử dụng trong quy hoạch đô thị và phát triển bền vững.

  pdf14p lieuyeuyeu18 23-12-2022 9 2   Download

 • bài viết "Cảm hứng thế sự trong truyện ngắn Ma Văn Kháng thời kỳ đổi mới" bà về việc Ma Văn Kháng đã lên án cảnh tỉnh con người về sự suy thoái nghiêm trọng của những giá trị đạo đức truyền thống và thẳng thắn phê phán sự tha hóa, những vấn đề nhức nhối bất cập trong bức tranh xã hội thời hiện đại đang bị cơn lốc của nền kinh tế thị trường chi phối. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 11 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Giả thuyết khoa học
p_strCode=giathuyetkhoahoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2