intTypePromotion=1
ADSENSE

Giả thuyết nghiên cứu

Xem 1-20 trên 3616 kết quả Giả thuyết nghiên cứu
 • Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh - Chương 2: Đề tài, mục tiêu, mô hình, biến số và giả thuyết nghiên cứu" trình bày các nội dung: Đề tài NC, câu hỏi và mục tiêu NC, mô hình NC, biến NC và biến quan sát, giả thuyết NC, danh mục thông tin cần thu thập. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p doinhugiobay_13 26-01-2016 294 60   Download

 • Bài 2 của bài giảng cung cấp những phương pháp xác định và mô tả vấn đề nghiên cứu. Trong bài này gồm có 5 nội dung chính, đó là: Xác định vấn đề nghiên cứu, xác định mục tiêu nghiên cứu, xác định câu hỏi nghiên cứu, xác lập giả thuyết nghiên cứu, đặt tên đề tài.

  ppt55p nganga_04 27-09-2015 160 28   Download

 • Bài giảng Kiểm định giả thuyết được biên soạn nhằm giúp cho các bạn phân biệt được ước lượng và kiểm định giả thuyết, giả thuyết nghiên cứu; giá trị của P và mức ý nghĩa thống kê; phân biệt được sai lầm loại I và sai lầm loại II; liệt kê được các bước tiến hành kiểm định giả thuyết; có khả năng lựa chọn được trắc nghiệm thống kê thích hợp cho một bộ số liệu cụ thể.

  pdf23p thuytrang_8 18-09-2015 89 11   Download

 • Bài giảng Hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được cách đặt câu hỏi nghiên cứu; cách xây dựng giả thuyết nghiên cứu; thí nghiệm kiểm chứng; phân tích kết quả và kết luận; báo cáo kết quả trong nghiên cứu khoa học.

  ppt16p cocacola_09 23-11-2015 136 10   Download

 • Mục tiêu của bài giảng Lựa chọn vấn đề nghiên cứu và phê bình một nghiên cứu thảo luận để tìm ra một đề tài nghiên cứu. Thảo luận làm thế nào phát triển một ý tưởng thành một câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu. Xây dựng giả thuyết nghiên cứu.

  pdf24p canon_12 28-03-2014 110 9   Download

 • Nội dung bài giảng "Mô tả dữ liệu" của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về câu hỏi (giả thuyết nghiên cứu), quá trình thiết kế, biến dự đoán, biến nhiễu, biến kết cục, nghiên cứu bệnh chứng và định nghĩa các biến.

  pdf6p roongkloi1994 29-09-2017 51 7   Download

 • Bài viết này có mục đích trao đổi thông tin về một số vấn đề liên quan đến phương pháp luận nghiên cứu khoa học như việc phân biệt giữa mục tiêu nghiên cứu với mục đích nghiên cứu; Làm rõ nguồn gốc đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu; Mối tương quan giữa vấn đề nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu; Chuỗi logic của đề tài nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu - nhiệm vụ nghiên cứu - vấn đề nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu.

  pdf4p cumeo2005 02-07-2018 74 3   Download

 • Nội dung chính của bài giảng này trình bày các mục đích nghiên cứu, các vấn đề nghiên cứu khoa học. Xác định được các giả thuyết nghiên cứu và hình thành tư duy để có thể xây dựng được các câu hỏi nghiên cứu. Giải thích và phân tích được các bước và cách thức thiết kế và xây dựng đề cương nghiên cứu. Mời các bạn tham khảo!

  pdf38p ducninh 22-03-2019 34 1   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Hệ thống chính trị cơ sở ở nông thôn qua ý kiến người dân: Một số vấn đề thực tiễn và giả thuyết nghiên cứu" dưới đây để nắm bắt được những yếu tố ổn định và phát triển, những khác biệt trong nhận thức và đánh giá của người dân, phẩm chất của người cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở,... Với các bạn chuyên ngành Xã hội học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 55 1   Download

 • Cuốn sách "Phương pháp nghiên cứu khoa học" do TS Phương Kỳ Sơn biên soạn nhằm cung cấp những vấn đề lý luận chung về khoa học và công nghệ, về phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp lựa chọn và triển khai đề tài khoa học. Ngoài những vấn đề trên, tác giả còn giới thiệu các bước chuẩn bị, quy trình, quy định cũng như những thao tác cụ thể cho một luận văn, luận án khoa học.

  pdf173p 326159487 18-05-2012 2866 1226   Download

 • Nội dung chương này bàn đến bao gồm: Thế nào là giả thuyết nghiên cứu Các loại sai lầm khi thực hiện kiểm định giả thuyết Các bước giải quyết một bài toán kiểm định Các phương pháp kiểm định tham số Các phương pháp kiểm định phi tham số

  pdf57p yeutrasua 27-11-2010 450 267   Download

 • Trình tự nghiên cứu khoa học có thể trình bày ở 6 bước cơ bản sau: 01 02 03 04 05 06 Phát hiện vấn đề nghiên cứu Xây dựng giả thuyết nghiên cứu Xây dựng luận chứng Tìm luận cứ lý thuyết và luận cứ thực tiễn Xử lý thông tin, phân tích Tổng hợp kết quả; Kết luận; Khuyến nghị.

  pdf6p lamquangngoc2012 03-01-2013 1579 108   Download

 • B1. Xác định đề tài NCKHSPƯD bằng cách nào? Tìm hiểu hiện trạng – xác định nguyên nhân Đưa ra các giải pháp thay thế Xác định vấn đề nghiên cứu Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 1. Tìm hiểu hiện trạng (suy ngẫm về tình hình hiện tại) Nhìn lại các vấn đề trong dạy học/QLGD. Vấn đề thường được GV đưa ra: + Vì sao nội dung/bài học này không thu hút học sinh tham gia? + Vì sao kết quả học tập của học sinh sụt...

  ppt21p rongchoitimtraitima 07-01-2013 1111 87   Download

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành luật (Giáo trình đào tạo từ xa) phần 1 gồm các chương như: Đại cương về nghiên cứu khoa học, nội dung cơ bản, các hình thức và phương pháp nghiên cứu khoa học.

  pdf31p lalala02 13-11-2015 603 91   Download

 • Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Nâng cao kết quả học tập phần mềm word thông qua việc tổ chức dạy học trên phòng máy trình bày hiện trạng, giải pháp thay thế, các vấn đề nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu. mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc20p tranduc00 19-10-2014 271 72   Download

 • Khái niệm chung về giả thuyết nghiên cứu chức năng cơ bản của giả thuyết khoa học là tiên đoán nội dung khoa học của giả thuyết nghiên cứu cách xây dựng giả thuyết nghiên cứu cách kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu

  pdf37p minhquanmq 01-11-2013 610 74   Download

 • Trật tự logic gồm 6 bước của một nghiên cứu khoa học: Bước 1: Lựa chọn chủ đề nghiên cứu và đặt tên đề tài Bước 2: Xác định mục tiêu nghiên cứu Bước 3: Đặt câu hỏi nghiên cứu Bước 4: Đưa luận điểm, tức giả thuyết nghiên cứu Bước 5: Nêu các luận cứ để chứng minh giả thuyết Bước 6: Lựa chọn các giải pháp chứng minh giả thuyết

  ppt49p nuber_12 27-08-2013 294 53   Download

 • Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Bước 1 xác định đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng bằng cách nào với nội dung cụ thể khái quát về tìm hiểu hiện trạng, tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra các giải pháp thay thế, xác định vấn đề nghiên cứu, xây dựng giả thuyết nghiên cứu trong sư phạm ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo

  ppt22p couple 26-05-2014 284 46   Download

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 2 - Xác định và mô tả vấn đề nghiên cứu trình bày nội dung xác định vấn đề nghiên cứu, xác định mục tiêu nghiên cứu, xác định câu hỏi nghiên cứu, xác định giả thuyết nghiên cứu, đặt tên đề tài.

  pdf55p votinhdon91 11-09-2014 145 39   Download

 • Tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học: Buyer-seller relationships in PCB industry trình bày về mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu đề tài. Việc đo lường các biến tiềm ẩn bằng các yếu tố thành phần có đủ độ tin cậy thống kê hay không. Giải thích những kết quả xử lý thống kê trong việc kiểm định các giả thuyết nghiên cứu hoặc trong việc giải thích các câu hỏi nghiên cứu.

  pdf20p blue_12 09-05-2014 1319 35   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giả thuyết nghiên cứu
p_strCode=giathuyetnghiencuu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2