intTypePromotion=4
ADSENSE

Giá trị khoa học triết học

Xem 1-20 trên 402 kết quả Giá trị khoa học triết học
 • Khi đã có hàng chục tiến sĩ, hàng nghìn phó tiến sĩ[i], hàng chục vạn người có trình độ Đại học, thì đất nước đã có cái lót ở dưới cùng nền văn minh, làm móng vững chắc cho ngôi nhà khoa học được xây dựng trên nền tảng ấy. Chúng ta đã qua thời kỳ đổ móng ồ ạt và bây giờ đã đến lúc xây dựng có lớp lang, nghĩa là phải có cách tổ chức thích hợp. Trong bài này, tôi chỉ bàn tới cách tổ chức thích hợp với những người làm khoa học. ...

  pdf3p denlong_do 28-10-2011 60 5   Download

 • Lý luận hình thái kinh tế - xã hội đã được thừa nhận là lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực học,lần đầu tiên trong lịch sử xã hội học K. Marx đã chỉ rõ nguồn gốc,

  pdf24p kungfu_gautruc 20-07-2010 220 77   Download

 • Tiểu luận: Quan điểm về con người của L. Phoi obac. Những giá trị và hạn chế nêu triết học mới L.Phoiobac viết, biến con người, kể cả giới tự nhiên với tư cách là nền tảng của con người, thành đối tượng duy nhất, phổ biến, cao nhất của triết học, do đó cũng biến nhân bản học, kể cả sinh lý học thành khoa học phổ quát. Việc tìm hiểu quan niệm về con người trong triết học L.Phoiobac có ý nghĩa giúp ta có cái nhìn toàn diện về lịch sử quan niệm về con người trong triết học nói chung và những ưu điểm, đóng góp lẫn những hạn chế của ông nói riêng.

  pdf27p sms_12 09-05-2014 114 27   Download

 • Lý luận giá trị thặng dư là một trong những phát hiện vĩ đại của C. Mác. Nhưng, để nhận thức đúng bản chất khoa học của lý luận này cần đặt nó trong điều kiện cụ thể của từng quốc gia, dân tộc (trong từng giai đoạn lịch sử nhất định.

  doc11p phuongquang 01-10-2009 1250 370   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đã phân tích một số quan niệm khác nhau trong lịch sử triết học về bản chất, con đường nhận thức và tiêu chuẩn của chân lý. Đồng thời, tác giả cũng khẳng định rằng, trên cơ sở kế thừa những giá trị và khắc phục những hạn chế của các trào lưu triết học trước đó, triết học Mác - Lênin đã xây dựng quan niệm đúng đắn, khoa học về các vấn đề trên. Đặc biệt, với việc khẳng định nhận thức là sự phản ánh hiện thực khách quan bởi con...

  pdf14p bengoan369 08-12-2011 237 68   Download

 • Làm rõ bản chất khoa học và cách mạng là cội nguồn sức sống của triết học Mác, chủ nghĩa Mác trên cơ sở luận giải sự thống nhất biện chứng giữa tính khoa học và tính cách mạng trong triết học Mác, chủ nghĩa Mác về mối quan hệ giữa chúng trên phương diện lý luận và thực tiễn, trong bài viết này, tác giả đã trình bày những suy nghĩ của mình về vấn đề phát triển sáng tạo tính khoa học và tính cách mạng của triết học Mác, chủ nghĩa Mác trong thời đại hiện nay....

  pdf9p bengoan369 09-12-2011 183 60   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: thực trạng sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn quy luật giá trị ở nước ta thời gian tới', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p addition1122 17-04-2013 186 48   Download

 • Ở Việt Nam, Duy thức không thành một tông phái tu hành riêng, nhưng tư tưởng duy thức trên lập trường trung đạo được thể hiện khá rõ trong triết lý của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Do vậy, nghiên cứu về triết học duy thức cũng là cơ sở lý luận quan trọng để nhận thức về Phật giáo ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

  pdf8p nguyenhong1235 03-12-2018 20 1   Download

 • Hiện nay, trên tinh thần đổi mới nhận thức về tôn giáo, Đảng và Nhà nước ta đã nhận định tôn giáo là nhu cầu của một bộ phận nhân dân, trong tôn giáo có những giá trị tốt đẹp về đạo đức, văn hoá. Vấn đề đạo đức tôn giáo đã được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Các giáo lý tôn giáo đều chứa đựng một số giá trị đạo đức nhân bản rất hữu ích cho việc xây dựng nền đạo đức mới và nhân cách con người Việt Nam hiện nay. Giá trị lớn...

  pdf12p bengoan369 08-12-2011 280 100   Download

 • Tiểu luận: Phép biện chứng duy tâm của Hêghen – Những giá trị và hạn chế trình bày nền triết học cổ điển Đức cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX có một tên tuổi mà ta không thể không nhắc đó chính là Hêghen – nhà triết học lớn nhất thời bấy giờ. Với tri thức bách khoa, kiến thức uyên bác và thiên tài của mình, ông đã xây dựng một hệ thống triết học tương đối hoàn chỉnh. Học thuyết của ông khép lại một giai đoạn phát triển triết học đầy sôi động, đồng thời mở ra một giai đoạn cách mạng mới trong lịch sử triết học - giai đoạn gắn tư tưởng triết học với thực tiễn cách mạng.

  pdf23p sms_12 09-05-2014 473 95   Download

 • Mạnh tử là ng-ời luận tính thiện sớm nhất Trung Quốc, đ-a ra lời bình phán đối với bản chất nhân tính, biểu hiện thái độ lạc quan của mình đối với xu h-ớng phát triển nhân tính(1). Cao tử, một triết gia cùng thời với Mạnh tử quan niệm tính ng-ời không thiện, không ác, do giáo hoá, hoàn cảnh mà hoá thiện, hóa ác. Mạnh tử và Cáo tử đã có những cuộc tranh luận sôi nổi về bản tính con ng-ời. Những cuộc tranh luận này đ-ợc chép trong sách Mạnh tử. Cáo tử bảo: “T-...

  pdf7p gaunau123 27-11-2011 83 36   Download

 • Luận chứng cho giá trị bền vững của học thuyết Mác về hình thái kinh tế – xã hội, trong bài viết này tác giả đã đưa ra và phân tích cơ sở khoa học đúng đắn trong quan niệm duy vật về lịch sử của C.Mác, nội dung khái niệm hình thái kinh tế – xã hội, ý nghĩa khoa học và cách mạng của học thuyết này, quan niệm của C.Mác về sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội với tư cách một quá trình lịch sử – tự nhiên và khả năng...

  pdf10p bengoan369 09-12-2011 208 37   Download

 • Bài viết này trình bày những nội dung cơ bản triết lý nhân sinh của Trang Tử nhằm làm rõ những giá trị triết lý nhân sinh của Trang Tử đối với đời sống xã hội Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  pdf12p jangni9 15-05-2018 43 5   Download

 • C. Mác là một thiên tài về lý luận, về chính trị, về triết học duy vật biện chứng, về kinh tế chính trị học và về chủ nghĩa xã hội khoa học. Các học thuyết của ông được coi là các cuộc cách mạng vĩ đại trên cơ sở kế thừa và phát triển các giá trị tư tưởng của nhân loại. Nhắc tới kinh tế chính trị học Mác người ta có thể sẽ nghĩ ngay tới “hòn đá tảng” - học thuyết giá trị thặng dư.

  pdf5p cumeo2004 02-07-2018 28 1   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: về tính quy luật của sự hình thành hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức mới', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf58p subtraction1122 27-04-2013 112 14   Download

 • Trần Đức Thảo là nhà triết học Việt Nam duy nhất được công nhận có tầm vóc quốc tế, đã để lại một khối lượng tác phẩm lớn hết sức có giá trị. Trần Đức Thảo đã từ Hiện tượng học Husserl đến Chủ nghĩa duy vật biện chứng. Ông đã có những đóng góp đặc sắc về những vấn đề như bản chất của vật chất, vấn đề chuyển hóa năng lượng thần kinh thành năng lượng tâm thần, nói rộng hơn là vấn đề nguồn gốc của ý thức và các hoạt động tâm trí. Trần Đức Thảo...

  pdf5p truongnghen 24-01-2013 52 13   Download

 • Vị trí hòa thời trước các khoa học hiện đại. Trong đồ biểu sau những nét liền chỉ ảnh hưởng không gian, nét đứt chỉ ý niệm thời gian, nét ngang to chỉ đà tăng trưởng về ý niệm thời gian (mất trang 67, 68) Quy nhất thuyết là tương đối thuyết nối dài do chính Einstein đặt nền móng và được các khoa học gia khác nối tiếp để giải quyết vấn nạn đặt ra cho tương đối thuyết do khoa lượng tử. ...

  pdf9p hoadongtien1209 20-01-2011 51 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sự thống nhất quá trình lao động và tạo ra giá trị là quá trình sản xuất hàng hóa', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p caott9 26-07-2011 68 8   Download

 • Mối quan hệ giữa khoa học – công nghệ và đạo đức là một trong những vấn đề được giới lí luận và các nhà hoạt động chính trị quan tâm, nghiên cứu. Triết học mác-xít khẳng định, giữa khoa học – công nghệ và đạo đức có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau. Trong đó, những thành tựu của khoa học – công nghệ đóng vai trò là cơ sở của các nấc thang giá trị đạo đức; ngược lại, những quan niệm đạo đức có vai trò định hướng cho sự phát triển của khoa học – công nghệ.

  pdf10p nganga_02 09-09-2015 52 4   Download

 • Bài viết này sẽ chỉ ra những đặc điểm, giá trị, và hạn chế của triết học chính trị Machiavelli nhằm cung cấp một cách nhìn khách quan về học thuyết của triết gia xứ Florence (Ý) này.

  pdf10p nguyenhong1235 29-11-2018 48 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giá trị khoa học triết học
p_strCode=giatrikhoahoctriethoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2