intTypePromotion=1
ADSENSE

Giá trị môi trường

Xem 1-20 trên 6261 kết quả Giá trị môi trường
 • Để định giá các giá trị môi trường, các nhà kinh tế sử dụng phương pháp sơ cấp và thứ cấp. Phương pháp sơ cấp cần phải có sự thu thập và xử lý số liệu dựa trên các mô hình. Phương pháp này bao gồm: Phương pháp chi phí y tế, phương pháp đánh giá hưởng thụ, phương pháp đánh giá ngẫu nhiên, phương pháp chi phí du lịch,...

  doc5p linhlannguyen 25-03-2010 469 206   Download

 • B. Giới hạn của đánh giá giá trị môi trường Khía cạnh đạo đức: Giá trị phụ thuộc vào khả năng chi trả? Đánh giá nghĩa là cho rằng giá trị môi trường chỉ là tương đối (luôn có sự đánh đổi)  không có chức năng môi trường nào là tuyệt đối quan trọng.

  ppt60p boy9x_utc 14-04-2011 290 67   Download

 • Phương pháp ước lượng các yếu tố môi trường, đánh giá giá trị một số chi phí môi trường, đánh giá giá trị một số lợi ích môi trường,... là những nội dung chính trong bài viết "Đánh giá giá trị môi trường bị tác động bởi dự án phát triển thủy điện". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt thông tin chi tiết.

  pdf5p tinhluong123 26-11-2015 67 6   Download

 • Bài viết này đưa ra một số quan điểm và các dẫn chứng khoa học nhằm làm rõ giá trị của rừng trong việc duy trì và cung cấp các giá trị môi trường và dịch vụ môi trường. Các xu hướng hiện nay trong việc quản lý và phát triển dịch vụ môi trường rừng cũng được đề cập.

  pdf7p trieuhkt 28-07-2018 59 2   Download

 • Luận án với mục tiêu góp phần xây dựng luận cứ khoa học cho việc lượng giá trị môi trường rừng trồng Thông mã vĩ và Thông nhựa nói riêng và định giá rừng nói chung và phát triển trồng rừng ở Việt Nam. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo luận án.

  pdf23p cuongcuncon 03-09-2019 38 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế môi trường do ThS. Vũ Thị Hồng Thủy biên soạn. Nội dung bài giảng trình bày tổng quan về kinh tế và môi trường, kinh tế tài nguyên tự nhiên, kiểm soát ô nhiễm môi trường, phương pháp xác định giá trị môi trường, chính sách môi trường ở một số nước trên thế giới và vấn nạn môi trường toàn cầu.

  pdf47p hhsmtc890 20-11-2014 253 75   Download

 • Bài giảng 11: Tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trị môi trường thuộc Bài giảng Kinh tế Môi trường trình bày tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trị môi trường và các bước thực hiện một phương pháp đánh giá. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

  pdf9p nguyenthiminh32 15-07-2014 87 16   Download

 • Nghiên cứu giá trị kinh tế và môi trường của rừng phòng hộ chống cát bay được thực hiện ở tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Nghiên cứu xác định giá trị sử dụng trực tiếp và giá trị môi trường của rừng phòng hộ chống cát bay. Các giá trị sử dụng trực tiếp và giá trị hấp thụ các bon được lượng giá bằng phương pháp giá thị trường; giá trị phòng hộ của rừng được xác định bằng phương pháp dựa vào chi phí và phương pháp chi phí du lịch được áp dụng trong ước lượng giá trị cảnh quan của rừng.

  pdf11p hanh_tv31 26-04-2019 31 2   Download

 • Phần 1 Tài liệu Hệ quản trị môi trường ISO 14001 trình bày các nội dung: Hội nhập quốc tế, phát triển, cần tiến hành ISO 14000, giới thiệu về hệ quản trị môi trường ISO LCA, ISO 14001 đăng ký và chứng nhận quan điểm của người đánh giá, sự thành công và thất bại thực hiện ISO 14001 của chính quyền địa phương ở New Zealand, Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf144p tsmttc_005 26-06-2015 173 64   Download

 • MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐỂ ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ MÔI TRƯỜNG Để định giá các giá trị môi trường, các nhà kinh tế sử dụng phương pháp sơ cấp và thứ cấp. Phương pháp sơ cấp cần phải có sự thu thập và xử lý số liệu dựa trên các mô hình. Phương pháp này bao gồm: Phương pháp chi phí y tế, phương pháp đánh giá hưởng thụ, phương pháp đánh giá ngẫu nhiên, phương pháp chi phí du lịch,… Phương pháp thứ cấp dựa vào kết quả nghiên cứu từ phương pháp sơ cấp, xác định hoặc hiệu chỉnh...

  pdf5p muaythai6 25-08-2011 230 27   Download

 • Sau khi học xong Bài giảng Quản trị môi trường mạng server - Bài 3: Xây dựng và quản trị Domain người học nắm được các phiên bản HĐH MS Windows Server 2003/2008; nắm các vai trò chức năng của HĐH Server; nắm được ý nghĩa Domain, Tree domain, Forest, OU, Active Directory; hiểu được các nhánh của ADUC; xây dựng Domain Controller điều khiển domain; gia nhập client vào Domain; thiết lập 2 DC chạy song song; xử lý được các lỗi khi gia nhập client vào Domain.

  pdf49p minhminhnguyen32 12-06-2014 120 20   Download

 • Bài viết này nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ suất sinh lời trong quá khứ đến hiệu quả tài chính được đo lường bằng giá trị thị trường của doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi mới nổi. Để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu, tác giả đã khai thác số liệu của 29 công ty niêm yết thuộc ngành sản xuất, chế biến thực phẩm tại Việt Nam trong giai đoạn 2014 - 2019.

  pdf10p vidakota2711 27-02-2021 14 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế Môi trường - Bài giảng 12: Các phương pháp đánh giá dựa vào thị trường trình bày về các bước đo lường tác động; phương pháp chi phí bệnh tật; phương pháp thay đổi năng suất; phương pháp chi phí cơ hội; phương pháp chi phí thay thế và chi tiêu bảo vệ và nhận xét phương pháp.

  pdf15p nguyenthiminh32 15-07-2014 138 32   Download

 • Bài giảng Kinh tế Môi trường - Bài giảng 10: Tại sao phải đánh giá giá trị môi trường dưới đây giải thích về giá trị kinh tế và tổng giá trị kinh tế, nguyên nhân đánh giá giá trị môi trường. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và học tập về Môi trường.

  pdf17p nguyenthiminh32 15-07-2014 174 27   Download

 • Trong mọi thời kỳ, môi trường luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu, có tác động thiết thực, nếu không muốn nói là sống còn tới đời sống con người. Môi trường được hiểu theo nghĩa rộng là bao gồm các yếu tố như không khí, nước, đất, ánh sáng, âm thanh, cảnh quan, tài nguyên thiên nhiên cần thiết cho cuộc sống con người mà chính chúng ta hàng ngày, hàng giờ có những tác động cả tích cực và tiêu cực lên sự vận động của chúng...

  pdf60p tangtocmuathi 29-05-2013 101 26   Download

 • Bài giảng 13: Phương pháp chi phí du hành thuộc bài giảng Kinh tế Môi trường giúp người học nắm được mô hình căn bản; phương pháp luận; phương pháp chi phí du hành theo vùng; phương pháp chi phí du hành cá nhân và nhận xét về phương pháp. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf36p nguyenthiminh32 15-07-2014 127 25   Download

 • Các bước thực hiện phương pháp đánh giá ngẫu nhiên, một số vấn đề liên quan trong nghiên cứu CVM; phân tích số liệu;..được trình bày trong Bài giảng Kinh tế Môi trường - Bài giảng 15a: Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

  pdf15p nguyenthiminh32 15-07-2014 111 25   Download

 • Bài giảng Kinh tế Môi trường - Bài giảng 14: Phương pháp đánh giá hưởng thụ thảo luận về mô hình đánh giá căn bản; phương pháp luận về phương pháp đánh giá hưởng thụ. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và học tập chuyên ngành Môi trường.

  pdf24p nguyenthiminh32 15-07-2014 96 16   Download

 • Thuyết trình: Tác động của sự khác biệt luật pháp quốc gia đến môi trường kinh doanh quốc tế nhằm trình bày về những ví dụ thực tiễn về sự khác biệt luật pháp quốc gia, các vấn đề pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế.

  pdf19p slow_12 26-06-2014 112 16   Download

 • Bài giảng Kinh tế Môi trường - Bài giảng 19: Phát triển bền vững trình bày về khái niệm phát triển bền vững; ba trụ cột của phát triển bền vững; phân loại phát triển bền vững; điều kiện để phát triển bền vững; đo lường phát triển bền vững và một số vấn đề khác. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf23p nguyenthiminh32 15-07-2014 78 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giá trị môi trường
p_strCode=giatrimoitruong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2