intTypePromotion=1
ADSENSE

Giải bài tập chuyển động ném ngang

Xem 1-13 trên 13 kết quả Giải bài tập chuyển động ném ngang
 • Tài liệu Giải bài tập Bài toán về chuyển động ném ngang SGK Lý 10 có 2 phần: tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập trang 88 có lời giải chi tiết sẽ giúp các em nắm được nội dung bài học như: Khảo sát chuyển động ném ngang, xác định chuyển động của vật,...Mời các em cùng tham khảo!

  pdf6p tuyensinhlop10_247 28-12-2016 96 3   Download

 • Tài liệu tóm tắt lý thuyết bài toán về chuyển động ném ngang và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 88 SGK Lý 10 có lời giải chi tiết sẽ giúp các em nắm được nội dung bài học như: Khảo sát chuyển động ném ngang, xác định chuyển động của vật,...Mời các em cùng tham khảo!

  pdf6p tuyensinhlop10_247 13-12-2016 86 1   Download

 • HS nắm được cách chọn hệ tọa độ, phân tích chuyển động thành phần và tổng hợp chuyển động ném ngang. 2. Kĩ năng. - Rèn luyện cho HS kĩ năng giải bài toán dạng tính toán về chuyển động ném ngang: Tìm dạng quỹ đạo, xác định tọa độ, tính thời gian chuyển động, tầm ném xa 3. Thái độ. - Học sinh yêu thích môn học II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên:Hệ thống một số kiến thức liên quan và một số bài tập vận dụng 2. Học sinh:Ôn lại các công thức của chuyển động...

  pdf6p kata_9 07-03-2012 298 37   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tiết 25: bài tập về chuyển động ném ngang', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p kata_9 07-03-2012 143 13   Download

 • Qua bài tập khắc sâu củng cố các kiến thức đã học: Lực hấp dẫn, lực đàn hồi, lực ma sát, lực hướng tâm và bài toán về chuyển động ném ngang, vận dụng các công thức để giải các bài tập tương tự. xác định được phương, chiều và độ lớn của các lực tác dụng, biểu diễn thành thạo các véctơ lực, phân tích và tổng hợp lực II. CHUẨN BỊ

  pdf4p abcdef_32 16-09-2011 206 22   Download

 • Học sinh biết cách dùng phương pháp tọa độä để thiết lập phương trình quỹ đạo của vật bị ném xiên, ném ngang. - Học sinh biết vận dụng các công thức trong bài để giải bài tập về vật bị ném. - Học sinh có thái độ khách quan khi quan sát các thí nghiệm kiểm chứng bài học.

  pdf0p abcdef_48 14-11-2011 189 17   Download

 • VËt lý 10 – Chù¬ng 2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §éng lùc häc chÊt ®iÓm VÊn ®Ò 5 : ChuyÓn ®éng nÐm ngang Câu 1 : Bi A coù troïng löôïng lôùn gaáp ñoâi bi B. Cuøng moät luùc taïi moät maùi nhaø ôû cuøng ñoä cao,bi A ñöôï thaû coøn bi B ñöôïc neùm theo phöông ngang vôùi toác ñoä lôùn.Boû qua söùc caûn khoâng khí. Haõy cho bieát caâu naøo sau ñaây ñuùng. A. A chaïm daät tröôùc B. B. A chaïm ñaát sau B C. Caû hai chaïm ñaát cuøng luùC. D. Chöa...

  pdf8p hild89 29-12-2011 88 11   Download

 • Biết cách dùng phương pháp tọa độ để thiết lập phương trình quỹ đạo của vật bị ném xiên, ném ngang. 2. Kỹ năng - Biết vận dụng các công thức để giải các bài tập về vật bị ném. - Trung thực, khách quan khi quan sát thí nghiệm kiểm chứng.

  pdf0p abcdef_48 15-11-2011 157 14   Download

 • Biết cách dùng phương pháp toạ độ để thiết lập phương trình quỹ đạo của vật bị ném xiên, ném ngang. 2. Kỹ năng - Biết vận dụng các công thức để giải các bài tập về vật bị ném - Trung thực, Khách quan khi quan sát thí nghiệm kiểm chứng. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Thí nghiệm hình 18.4 SGK. - Xem lại các công thức về toạ độ, vận tốc của chuyển động đều, chuyển động biến đổi đều, đồ thị của hàm số bặc. 2. Học sinh Ôn lại các công thức về...

  pdf4p kata_7 29-02-2012 184 10   Download

 • Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức, kĩ năng cơ bản, và biết cách vận dụng giải các bài tập một cách nhanh nhất và chính xác. Hãy tham khảo Đề thi kiểm tra học kì I môn Vật lý lớp 10 - Đề 5 - Đề cơ bản

  pdf3p vunguyen_1 19-04-2014 43 3   Download

 • Xét một vật khối lượng m được ném xiên lên từ mặt dất với vận tốc ban đầu hợp với phương ngang của một góc ném ...

  pdf7p giauphan89 04-01-2012 405 85   Download

 • Kiến thức - Biết cách dùng phương pháp tọa độ để thiết lập phương trình quỹ đạo của vật bị ném xiên, ném ngang. 2. Kỹ năng - Biết vận dụng các công thức để giải các bài tập về vật bị ném. - Trung thực, khách quan khi quan sát thí nghiệm kiểm chứng. B - CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Thí nghiệm dùng vòi phun nước để kiểm chứng các công thức hoặc tranh ảnh. - Thí nghiệm hình 18.4 SGK. - Xem lại các công thức về tọa độ, vận tốc của chuyển động đều,...

  pdf7p vnexpress1209 19-12-2010 323 34   Download

 • Biết cách dùng phương pháp tọa độ để thiết lập phương trình quỹ đạo của vật bị ném xiên, ném ngang. 2.Kỹ năng: - Biết vận dụng các công thức để giải các bài tập về vật bị ném. - Trung thực, khách quan khi quan sát thí nghiệm kiểm chứng. II.Chuẩn bị: 1.Giáo viên: - Thí nghiệm dùng vòi phun nước để kiểm chứng các công thức hoặc tranh ảnh.

  pdf3p kata_5 28-02-2012 79 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Giải bài tập chuyển động ném ngang
p_strCode=giaibaitapchuyendongnemngang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2