intTypePromotion=1
ADSENSE

Giai cấp vô sản

Xem 1-20 trên 262 kết quả Giai cấp vô sản
 • Bài viết trình bày V.I. Lenin trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo cách mạng, luôn quan tâm đến vị trí và tầm quan trọng của vấn đề dân chủ trong cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản. Đấu tranh cho dân chủ ở những trình độ và tính chất khác nhau trước và sau khi giành chính quyền đều nằm trong mục tiêu chung của cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản.

  pdf6p angicungduoc 15-10-2019 12 1   Download

 • Cũng như mọi hiện tượng xã hội khác, giai cấp công nhân là con đẻ của hoàn cảnh lịch sử cụ thể và cùng với sự phát triển của lịch sử, cũng luôn phát triển với những biểu hiện và đặc trưng mới trong từng giai đoạn nhất định. Sự phát triển của đại công nghiệp không những đã làm tăng thêm số lượng người vô sản mà còn tập hợp họ lại thành một tập đoàn xã hội rộng lớn, thành giai cấp vô sản hiện đại. Chính vì vậy, một kết luận rút ra là, giai cấp công nhân hiện đại gắn liền với sự phát...

  doc15p kyoshyro1 21-12-2012 139 27   Download

 • Nó hoàn toàn là thành quả của nhân dân lao động. Nó được dựng nên qua cuộc đấu tranh bền bỉ của giai cấp công nhân chống lại giai cấp tư sản phản động và quân đội Phổ, dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản, một cuộc cách mạng chưa có tiền lệ trong lịch sử.

  pdf6p truongnghen 24-01-2013 99 22   Download

 • Phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một trong những cống hiến vĩ đại của C.Mác. Trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản, C.Mác và Ph.Ăngghen chỉ rõ: giai cấp tư sản không những đã rèn ra vũ khí mà còn tạo ra những người sử dụng vũ khí để tự chống lại mình. Điều đó có nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản hiện đại là tất yếu khách quan.

  pdf7p miulovesmile2 01-11-2018 53 14   Download

 • Bài giảng "Bài 1: Học thuyết Mác - Lênin về Đảng Cộng sản" do ThS. Phạm Văn Khuynh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát quá trình ra đời, phát triển học thuyết Mác-Lênin về Đảng Cộng sản; tư tưởng cơ bản của C, Mác và Ph. Ăngghen về chính đảng độc lập của giai cấp vô sản; những nguyên lý của V. I. Lê nin về Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt42p doinhugiobay_05 01-12-2015 243 47   Download

 • Chủ nghĩa Mác-Lênin cho rằng giai cấp vô sản muốn giành thắng lợi thì nhất thiết phải thu hút được nông dân, lôi cuốn họ tham gia vào con đường cách mạng vô sản. Liên minh công nông là điều kiện tiên quyết để cách mạng vô sản giành thắng lợi. Nếu không thực hiện được liên minh này, đặc biệt ở một nước đại đa số dân cư là nông dân thì cách mạng khó có thể thành công. Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng...

  pdf100p buiduong_1 11-12-2012 109 32   Download

 • Tài liệu Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế - Những vấn đề cơ bản: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu bộ môn Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, sự hình thành giai cấp vô sản hiện đại và phong trào đấu tranh độc lập đầu tiên, sự xuất hiện chủ nghĩa Mác và chính Đảng của giai cấp vô sản, vai trò của giai cấp vô sản trong cuộc cách mạng 1848-1849 ở châu Âu, phong trào công nhân sau Công xã Pari và sự thành lập Quốc tế II. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p visasuke2711 02-05-2019 33 3   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận:" giai cấp công nhân "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc19p buiduongson3 08-05-2010 830 256   Download

 • Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân còn được gọi là giai cấp vô sản, là giai cấp hoàn toàn không có tư liệu sản xuát, phải bán sức lao động cho nhà tư bản để kiếm sống. Là giai cấp gắn liền với sản xuất đại công nghiệp và được nền công nghiệp rèn luyện, giai cấp công nhân có tính tổ chức, kỷ luật cao và có điều kiện thuận lợi tập hợp lực lượng, biểu thị sức mạnh của mình...

  pdf17p tengteng11 13-12-2011 335 111   Download

 • Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân do địa vị kinh tế-xã hội của giai cấp này qui định nhưng để biến khả năng khách quan đó thành hiện thực thì phải thông qua nhân tố chủ quan của giai cấp công nhân. Trong những nhân tố chủ quan đó thì việc thành lập Đảng Cộng sản, một đảng trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, của dân tộc, vững mạnh về chính trị, thường và tổ chức là nhân tố giữ vai trò quyết định nhất đảm bảo cho giai cấp công nhân hoàn thành được sứ mệnh lịch...

  doc2p hoangphuong728 22-09-2011 1187 100   Download

 • Với quan niệm duy vật về lịch sử, trong “Hệ tư tưởng Đức”, C.Mác và Ph.Ăngghen đã xây dựng cơ sở lý luận vững chắc cho sự phát triển tư tưởng về cách mạng vô sản. Theo các ông, cách mạng vô sản là một quy luật tất yếu mà lịch sử phải trải qua trong tiến trình vận động, phát triển của nó. Những tiền đề vật chất của cuộc cách mạng đó là sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự hình thành giai cấp vô sản. Về tính chất, nó là cuộc cách mạng triệt...

  pdf14p bengoan369 08-12-2011 446 94   Download

 • Đấu tranh giai cấp trong xã hội hiện đại 3 b. Cơ hội hữu khuynh, mơ hồ về đấu tranh giai cấp, mất cảnh giác trước âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội. Trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, xã hội vẫn tồn tại lâu dài các giai cấp, các mâu thuẫn giai cấp. Đấu tranh giai cấp là thực tế khách quan không thể tránh danh từ đấu tranh giai cấp, mà là nhận thức cho đúng tính chất, nội dung, hình...

  pdf5p ctnhukieu10 13-05-2011 338 93   Download

 • Đấu tranh giai cấp trong xã hội hiện đại 1 Trong xã hội có giai cấp, giai cấp thống trị chiếm đoạt lao động của các giai cấp và tầng lớp bị trị, chiếm đoạt của cải xã hội vào tay mình. Các giai cấp, tầng lớp bị trị không những bị chiếm đoạt kết quả lao động mà họ còn bị áp bức về chính trị, xã hội và tinh thần. Không có sự bình đẳng giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị, chẳng hạn giữa giai cấp các nhà tư bản với giai cấp những công...

  pdf6p ctnhukieu10 13-05-2011 303 91   Download

 • Đấu tranh giai cấp trong xã hội hiện đại 2 Từ khi phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện trên vũ đài lịch sử, việc xã hội nắm lấy quyền sở hữu toàn bộ tư liệu sản xuất đã luôn luôn là một lý tưởng tương lai mà nhiều cá nhân cũng như nhiều môn phái trọn vẹn đã từng phảng phất nhìn thấy ít nhiều lờ mờ ở trước mắt. Nhưng việc chiếm hữu đó chỉ có thể trở thành một khả năng, trở thành một tất yếu lịch sử, một khi mà các điều kiện vật...

  pdf5p ctnhukieu10 13-05-2011 207 50   Download

 • Tập 18 gồm những tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng ba năm 1872 đến tháng tư năm 1875. Tập này đi sâu phân tích các bài học kinh nghiệm của Công xã Pa-ri, phát triển và hoàn thiện thêm một bước học thuyết của C.Mác và Ph.Ăng-ghen về nhà nước sau khi giai cấp vô sản giành được chính quyền.

  pdf760p saodoivangem 25-12-2014 76 29   Download

 • Bài viết nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ và nhận thức một cách đúng đắn hơn về giai cấp công nhân,về vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không chỉ có ý nghĩa lý luận sâu sắc, mà còn có ý nghĩa thực tiễn hết sức to lớn.

  pdf12p jangni9 15-05-2018 207 18   Download

 • Bị đàn áp đẫm máu trong cuộc cách mạng 1848, song giai cấp vô sản đã trưởng thành nhanh chóng và tiếp tục tiến hành cuộc đấu tranh quyết liệt chống g/c tư sản đưa đến sự ra đời của công xã Pari 1871- Nhà nước kiểu mới đầu tiên của g/c vô sản.

  doc7p beu1001 17-09-2010 272 16   Download

 • C.Mác đã trình bày nhiều tư tưởng quan trọng về chủ nghĩa tư bản. Một số tư tưởng của C.Mác trong tác phẩm đó không chỉ đúng ở thời chủ nghĩa tư bản hình thành, mà vẫn đúng trong những điều kiện mới hiện nay; nhưng cũng có một số tư tưởng của C.Mác trong tác phẩm đó đã bị thực tiễn vượt qua. Tư tưởng của C.Mác về sự bần cùng hóa giai cấp vô sản, về sở hữu tư nhân, về các quy luật khách quan của chủ nghĩa tư bản, về sự suy vong của chủ nghĩa tư bản, tuy vẫn đúng trong những điều kiện mới hiện nay nhưng cần được giải thích bổ sung thêm.

  pdf10p duaheocuctan 30-03-2018 55 4   Download

 • Bình đẳng dân tộc là một bộ phận của bình đẳng xã hội, là nguyên tắc quan trọng trong chiến lược cách mạng của giai cấp vô sản, gắn liền với sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tiễn nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập bình đẳng dân tộc trên hai cấp độ: Bình đẳng giữa dân tộc - quốc gia Việt Nam với các dân tộc - quốc gia trên thế giới và bình đẳng giữa các dân tộc ở Việt Nam với nhau.

  pdf4p visamurai2711 23-07-2019 11 1   Download

 • Cách đây 160 năm, Các Mác và Phri-đrích Ăngghen, các nhà sáng lập thiên tài học thuyết chủ nghĩa cộng sản khoa học, những lãnh tụ vĩ đại và người thầy của giai cấp công nhân thế giới đã khởi thảo tác phẩm bất hủ Tuyên

  pdf12p ntgioi1204 14-10-2009 294 147   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Giai cấp vô sản
p_strCode=giaicapvosan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2