intTypePromotion=1
ADSENSE

Giai đoạn thiết kế csdl

Xem 1-12 trên 12 kết quả Giai đoạn thiết kế csdl
 • Bài giảng "Hệ cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về CSDL và Hệ quản trị CSDL" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về Cơ sở dữ liệu (DB) và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS), các mô hình dữ liệu, các giai đoạn thiết kế Cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf46p tamynhan3 05-08-2020 59 5   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình ER" trình bày các nội dung: Các giai đoạn thiết kế CSDL, một ví dụ, các khái niệm về mô hình thực thể kết hợp, các ký hiệu trong mô hình ER, hoàn chỉnh thiết kế cho ví dụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p thuongdanguyetan11 16-09-2019 18 1   Download

 • Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thiết kế cơ sở dữ liệu; dạng chuẩn và chuẩn hóa; vấn đề hiệu năng; các giải pháp, kỹ thuật (Thiết kế bảng); phân đoạn dọc (vertical partitioning); chuẩn hóa vs. phi chuẩn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p thiendiadaodien_1 10-12-2018 49 1   Download

 • Chương 4 trang bị cho người học những kiến thức về chuẩn bị kiểm toán. Nội dung chính trong chương này gồm có: Trọng yếu & rủi ro, giai đoạn tiền kế hoạch, giai đoạn lập kế hoạch (Thiết kế các thử nghiệm cơ bản phù hợp với CSDL...). Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt39p tangtuy20 27-07-2016 97 15   Download

 • Mô hình quan hệ – thực thể ER (Entity Relationship Model – ER Model) được dùng để thiết kế CSDL ở mức khái niệm (Conceptual data modeling) Biểu diễn trừu tượng cấu trúc của CSDL Mô hình ER như 1 công cụ để trao đổi ý tưởng giữa nhà thiết kế và người dùng cuối trong giai đoạn phân tích. Nó độc lập với DBMS và quá trình hiện thực database. 4 .Sơ đồ quan hệ – thực thể Sơ đồ quan hệ thực thể (entity relationship diagram - ERD) là biểu diễn hình ảnh của quan hệ thực thể Ba phần tử...

  pdf44p muathu_102 28-01-2013 238 41   Download

 • Tài liệu đề cập đến những vấn đề cơ bản của tin học tư liệu, các yếu tố cấu thành hệ thống thông tin - thư viện tự động hóa, cấu trúc sữ liệu, lý thuyết về cơ sở dữ liệu (CSDL), các mô hình dữ liệu và vấn đề thiết kế CSDL, cấu trúc của hệ quản trị CSDL với tệp đảo, phân tích và thiết kế một hệ tin học ứng dụng trong công tác thư viện ở giai đoạn đầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết hơn.

  pdf298p 326159487 18-05-2012 415 107   Download

 • Mô hình E-R được đề xuất bởi P. Chen (1976). Đây là một mô hình mức khái niệm dựa vào việc nhận thức thế giới thực thông qua tập các đối tượng được gọi là các thực thể và các mối quan hệ giữa các đối tượng này.

  ppt19p vietdung2176 20-10-2011 259 56   Download

 • CÁC SUY XÉT TRONG THIẾT KẾ VẬT LÝ (PHYSICAL DESIGN CONSIDERATIONS) I GIỚI THIỆU Trong các chương trước, chúng ta đã tìm hiểu qua các giai đoạn phân tích dữ liệu, mô hình hóa dữ liệu, xây dựng mô hình quan hệ rồi chuẩn hóa các quan hệ. Trong chương này chúng ta sẽ bước sang giai đoạn sử dụng một hệ QTCSDL cụ thể như SQL Sever hay Oracle hay MS Access … để xây dựng các bảng, các mối kết hợp và các ràng buộc. Hình 11.1 cho ta thấy vị trí của hoạt động thiết kế csdl vật lý trong...

  pdf4p thachthaoxanh 28-08-2011 151 27   Download

 • SỰ CHUẨN HÓA (NORMALISATION) GIỚI THIỆU Một csdl còn dư thừa dữ liệu sẽ gây trở ngại cho việc cập nhật dữ liệu. Chuẩn hóa csdl là hoạt động tạo ra một csdl không còn dư thừa dữ liệu, một csdl đạt tối thiểu dạng chuẩn 3. Trong các giai đoạn phân tích thiết kế hệ thống, hoạt động chuẩn hóa nằm trong giai đoạn thiết kế csdl (xem hình) II PHỤ THUỘC HÀM (FUNCTIONAL DEPENDENCY) 1 Phụ thuộc hàm Thuộc tính Y trong quan hệ phụ thuộc hàm vào thuộc tính X (hay X1, X2,..) của cùng quan hệ, nếu ứng với giá...

  pdf8p thachthaoxanh 28-08-2011 106 25   Download

 • PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ YÊU CẦU CHỨC NĂNG (DATA ANALYSIS AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS) I GIỚI THIỆU 1 Hoạt động kiểm tra yêu cầu chức năng Hoạt động kiểm tra yêu cầu chức năng đôi khi còn gọi là lượng giá mô hình (validating the model, data model validation) nhằm phát hiện sai sót trong mô hình dữ liệu, làm cho mô hình dữ liệu phù hợp với yêu cầu của hệ thống hơn. Kiểm tra yêu cầu chức năng là hoạt động nằm trong giai đoạn thiết kế csdl logic (hình). 2 Phân tích hệ thống thông tin Phân tích hệ thống thông tin...

  pdf7p thachthaoxanh 26-08-2011 140 14   Download

 • Mục tiêu chương 2: Hiểu được cách mô hình hóa dữ liệu mức quan niệm. Nội dung: Các giai đoạn thiết kế CSDL, một ví dụ, các khái niệm về mô hình thực thể - kết hợp, các ký hiệu trong mô hình ER, hoàn chỉnh thiết kế cho ví dụ.

  pdf12p tonlongthinh 17-11-2010 894 197   Download

 • Mô hình ER được dùng để xây dựng mô hình dữ liệu ý niệm (Conceptual data modeling) nhằm biểu diễn cấu trúc và các ràng buộc của CSDL. Mô hình ER như một công cụ để trao đổi ý tưởng giữa nhà thiết kế và người dùng cuối trong giai đoạn phân tích. Nó độc lập với DBMS và quá trình thi công database.

  ppt75p thienthanoze 31-10-2010 590 165   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giai đoạn thiết kế csdl
p_strCode=giaidoanthietkecsdl

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2