Giải quyết hồ sơ thu liên quan đến đất đai

Xem 1-6 trên 6 kết quả Giải quyết hồ sơ thu liên quan đến đất đai
 • Công văn 4274/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc giải quyết hồ sơ thu liên quan đến đất đai

  pdf1p minetuyen 15-08-2009 48 4   Download

 • Quyết định số 1726/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành định trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai từ cấp xã đến cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  pdf14p lawbds1 06-11-2009 54 7   Download

 • Bài giảng Chuyên đề: Những vấn đề cần chú ý khi giải quyết các vụ án hành chính liên quan đến quản lý đất đai của Nguyễn Huy Du trình bày về thẩm quyền xem xét việc khởi kiện vụ án hành chính liên quan đến quản lý đất đai; thụ lý vụ án hành chính liên quan đến quản lý đất đai; xác định tư cách người tham gia tố tụng trong vụ án hành chính liên quan đến quản lý đất đai và một số nội dung khác.

  ppt43p cocacola_07 10-11-2015 18 6   Download

 • Giải quyết khiếu nại liên quan đến lĩnh vực tư pháp Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thanh tra Thanh tra Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Lần đầu: Không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết, đối với vụ việc phức tạp thì không quá 45 ngày.

  pdf3p chauhoakieng 23-03-2011 45 4   Download

 • Giải quyết tố cáo liên quan đến lĩnh vực tư pháp Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết, đối với vụ việc phức tạp thì không quá 90 ngày.

  pdf3p chauhoakieng 23-03-2011 42 2   Download

 • Hành lang pháp lý mới để phát triển hoạt động cho thuê tài chính ở nước ta Luật tố tụng hành chính năm 2010 tuy có nhiều điểm tiến bộ, khắc phục được nhiều hạn chế của các quy phạm về giải quyết vụ án hành chính, đặc biệt trong các vụ việc liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng để hoàn thiện quyền khiếu kiện một cách triệt để, lâu dài, một số giải pháp cần được đặt ra như sau:...

  pdf8p duongphuongtim 23-04-2013 20 4   Download

Đồng bộ tài khoản