intTypePromotion=1
ADSENSE

Giám đốc bán hàng

Xem 1-20 trên 1142 kết quả Giám đốc bán hàng
 • Quyết định số 5086/2021/QĐ-BYT ban hành danh mục dùng chung mã hãng sản xuất vật tư Y tế (đợt 1) và nguyên tắc mã hóa vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

  doc155p hoalanvender 25-02-2022 16 0   Download

 • Quyết định số 70/2021/QĐ-NHNN ban hành kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010. Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  doc6p hoalanvender 25-02-2022 7 0   Download

 • Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2021 ban hành về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho các khách hàng sử dụng điện. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 3 0   Download

 • Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2021 ban hành về phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 6 0   Download

 • Nghị quyết 97/NQ-CP năm 2021 ban hành về phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các khách hàng sử dụng điện. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 12 0   Download

 • Quyết định số 1844/2021/QĐ-TTg ban hành về việc Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc13p hoalanvender 31-01-2022 5 0   Download

 • Quyết định số 1990/2021/QĐ-TTg ban hành về việc về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại ngân hàng chính sách xã hội. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 4 0   Download

 • Bài giảng Kỹ năng thuyết trình nhằm phục vụ đối tượng độc giả là đông đảo các bạn sinh viên, các bạn trẻ, đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, nhân viên môi giới bất động sản, nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp, ngân hàng, các quản lý cấp trung, trưởng phòng, giám đốc kinh doanh, …. và bất cứ ai đang phải làm công việc cần đến kỹ năng truyết trình, đang mong muốn hoàn thiện hơn nữa kỹ năng này. Để nắm chi tiết hơn, mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung phần 2 dưới đây.

  pdf65p hoacomay097 06-01-2022 49 2   Download

 • Ebook "Tám chuyện tiếng Anh" sẽ giúp các bạn bước vào thế giới ngôn từ sống động trong những bản tin tiếng Anh với nhiều đề tài phong phú trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế (thuật ngữ WTO) và kinh doanh (lương bổng giám đốc) tới giáo dục (bằng cấp tiếng Anh, trường điểm), từ chuyện vi mô (định giá iPhone) tới chuyện vĩ mô (điều chỉnh lãi suất và chính sách tiền tệ), từ ngôn ngữ ngân hàng và chứng khoán tới lối nói của nhà báo, từ chuyện chính khách và thương nhân lỡ lời tới chuyện có công ty thiệt hại 2 triệu đô chỉ vì dùng sai dấu phẩy.

  pdf211p lazzaro 03-12-2021 29 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là giúp Hội đồng tự quản lớp mạnh dạn, tự tin, nâng cao về năng lực quản lý, giám sát,bao quát, điều hành các hoạt động của lớp. Giúp học sinh có tinh thần hợp tác và đoàn kết giữa học sinh với học sinh. Giáo dục, rèn luyện các em có kĩ năng, kinh nghiệm khi thực hiện nhiệm vụ trong nhà trường và trong cuộc sống hàng ngày. Giáo viên chủ nhiệm nắm được những kiến thức cơ bản để hướng dẫn cho các em, tổ chức thành lập, rèn luyện được Hội đồng tự quản về mọi mặt.

  doc40p tomjerry002 27-10-2021 12 1   Download

 • Đề tài này nêu lên đột quỵ não để lại nhiều di chứng nặng nề, trong đó sự giảm hoặc mất chức năng sinh hoạt hàng ngày là bước trở ngại đầu tiên trong việc người bệnh hòa nhập cộng đồng. Mục đích nhằm để cải thiện sự độc lập trong sinh hoạt hàng ngày. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p vijeffbezos 25-10-2021 3 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu mối tương quan giữa cấu trúc sở hữu với hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần ở Việt Nam Nghiên cứu mối tương quan giữa đặc tính của HĐQT và Ban Giám Đốc với hiệu quả hoạt động của công ty cổ phấn Nghiên cứu mối tương quan giữa sở hữu tập trung và hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần

  pdf120p thiennhaikhach09 09-08-2021 6 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm 3 mục tiêu: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua VPP trực tuyến của khách hàng; phân tích và đo lường mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua VPP trực tuyến của khách hàng, trường hợp của Cty cổ phần tập đoàn Thiên Long; đề xuất một số hàm ý nhằm giúp Ban giám đốc Cty cổ phần tập đoàn Thiên Long cải thiện các chính sách bán hàng trực tuyến.

  pdf99p thiennhaikhach08 05-08-2021 8 3   Download

 • Trong khuôn khổ luận văn này chỉ nghiên cứu một phần nhỏ của điều hành công ty đó là mối quan hệ giữa sở hữu ban giám đốc và hiệu quả hoạt động của các công ty cổ phần tại Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

  pdf48p heavysweetness 04-08-2021 10 0   Download

 • Từ kết quả nghiên cứu sẽ xác định được các yếu tố thỏa mãn của khách hàng đối với SPDV thẻ đa năng làm cơ sở để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của hoạt động dịch vụ thẻ cũng là cơ sở để ban tổng giám đốc định hướng phát triển hoạt động thẻ trong thời gian tới.

  pdf112p thiennhaikhach06 29-07-2021 11 1   Download

 • Kết quả của đề tài không những giúp cho Ban giám đốc Eximbank đề ra các giải pháp thích hợp mà còn giúp cho các cơ quan chức năng, các nhà quản lý có cái nhìn toàn diện hơn để có thể mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong giới hạn về nguồn vốn, nhân lực và tình hình kinh tế của Việt Nam hiện nay.

  pdf121p thiennhaikhach05 22-07-2021 12 3   Download

 • Bài nghiên cứu nhằm tìm kiếm bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa tỷ lệ sở hữu cổ phần của ban giám đốc và giá trị công ty, qua đó giúp các doanh nghiệp lựa chọn một tỷ lệ sở hữu nội bộ tối ưu trong cấu trúc sở hữu của doanh nghiệp để tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.

  pdf72p thiennhaikhach05 22-07-2021 14 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm giúp nâng cao hiệu quả HTTTKT tại doanh nghiệp, đáp ứng được nhu cầu quản lý của ban giám đốc, các phòng ban, tăng hiệu quả công việc và thông tin giữa các bộ phận. Từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, phục vụ khách hàng tốt hơn, đóng góp vào mục tiêu chung phát triển của doanh nghiệp.

  pdf97p thiennhaikhach04 18-07-2021 13 4   Download

 • (NB) Giáo trình này được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản, tư duy trong việc thực hiện công việc quản trị bán hàng: giới thiệu về công việc bán hàng và quản trị bán hàng, những kỹ năng cần thiết đối với Giám đốc bán hàng như lãnh đạo, phân tích, dự báo bán hàng, lập hạn ngạch, tổ chức đội ngũ bán hàng, quản lý và làm tăng năng suất của lực lượng bán hàng, quản trị đội ngũ bán hàng.

  pdf145p chuheodethuong25 13-07-2021 42 6   Download

 • Kết hợp việc phân tích các dữ liệu, số liệu thu thập từ các báo cáo của Ngân hàng Á Châu kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo có giá trị cho Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng ban và nhân viên tín dụng tại ACB trong quản lý rủi ro tín dụng nói chung và tín dụng đối với DNNVV nói riêng.

  pdf74p thiennhaikhach04 18-07-2021 4 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giám đốc bán hàng
p_strCode=giamdocbanhang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2