intTypePromotion=1

Giáo án Địa lý 10 bài 1

Xem 1-20 trên 62 kết quả Giáo án Địa lý 10 bài 1
 • Bộ sưu tập các giáo án được thiết kế và biên soạn chi tiết Địa lý 10 bài Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản dành cho thầy cô giáo và các bạn học sinh tham khảo.

  doc5p lienvo_12 26-03-2014 407 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án địa lý 11 - bài 10 trung quốc tiết 1 tự nhiên, dân cư và xã hội', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p phalinh7 12-07-2011 871 61   Download

 • I- Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần: 1. Về kiến thức - Củng cố kiến thức về địa lý ngành công nghiệp năng lượng và công nghiệp luyện kim. 2. Về kĩ năng - Biết cách tính toán tốc độ tăng trưởng các sản phẩm chủ yếu: Than, dầu, điện, thép. - Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ và nhận xét. II- Thiết bị dạy học: - Máy tính cá nhân. - Thước kẻ, bút chì. III- Tiến trình dạy học: 1- Ổn định lớp. ...

  pdf6p abcdef_32 16-09-2011 195 23   Download

 • Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Hiểu được tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đến các thành phần tự nhiên khác và cảnh quan thiên nhiên. - Biết được biểu hiện của đặc điểm nhiệt đới ẩm gió mùa trong các thành phần tự nhiên: địa hình, sông ngòi, đất và hệ sinh thái rừng.

  pdf15p phalinh7 12-07-2011 208 21   Download

 • Phần hai ĐỊA LÍ KINH TẾ XÃ HỘI Chương V: ĐỊA LÍ DÂN CƯ Bài 22: DÂN SỐ VÀ SỰ GIA TĂNG DÂN SỐ (1 Tiết) I. Mục tiêu: Sau bài học, HS cần: 1. Kiến thức: - Biết được qui mô dân số, tình hình biến động dân số thế giới và giải thích được nguyên nhân - Hiểu được các thuật ngữ: tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô. Phân tích được gia tăng dân số tự nhiên, gia tăng cơ giới và gia tăng dân số - Phân tích được hậu quả của gia tăng...

  pdf4p badaohatgao 28-05-2013 123 18   Download

 • I.Mục tiêu : 1.Kiến thức : Khái quát hoá lại kiến thức cơ bản từ bài 1 đến bài 14. 2.Kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng phân tích ,tổng hợp kiến thức ,kĩ năng làm việc với phương tiện học tập . II. Hoạt động dạy học : Hoạt động 1: - Gv chia lớp thành 3 khu vực . - Hs từng khu vực hoàn thành bài tập sau . +Khu vực 1: Vẽ sơ đồ tóm tắt nội dung chương I (Bản đồ ) +Khu vực 2: Vẽ sơ đồ tóm tắt nội dung chương II(Vũ...

  pdf4p abcdef_32 16-09-2011 98 16   Download

 • Mục tiêu 1. Kiến thức - Chứng minh được sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc qua tăng trưởng của GDP, sản phẩm nông nghiệp và của ngoại thương. 2. Kỹ năng - Phân tích so sánh tư liệu, số liệu, lược đồ để có kiến thức trên. - Vẽ biểu đồ cơ cấu xuất, nhập khẩu. II.

  pdf6p phalinh7 12-07-2011 663 43   Download

 • Mục tiêu 1. Kiến thức - Chứng minh được sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc qua tăng trưởng của GDP, sản phẩm nông nghiệp và của ngoại thương. 2. Kỹ năng - Phân tích so sánh tư liệu, số liệu, lược đồ để có kiến thức trên.

  pdf8p phalinh7 12-07-2011 922 41   Download

 • I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần: 1. Kiến thức: - Hệ thống hoá lại đựơc kiến thức về địa lí nông nghiệp, địa lí công nghiệp (Vài trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng, các ngành và các hình thức tổ chức sản xuất theo lãnh thổ?. - Rèn luyện một số kỹ năng vẽ các loại biểu đồ, nhận xét và phân tích bảng số liệu 2. Kỹ năng: - Sơ đồ hoá, hệ thông hoá - Liên hệ, so sánh các nội dung kiến thức. - Rèn luyện kỹ năng biểu đồ, bản đồ. II....

  pdf6p abcdef_32 16-09-2011 312 41   Download

 • Mục tiêu 1. Kiến thức - Biết và hiểu được đặc điểm quan trọng của tự nhiên, dân cư Trung Quốc. - Biết được những thuận lợi và khó khăn do các đặc điểm đó gây ra đối với sự phát triển đất nước. 2. Kỹ năng - Rèn luyện kỹ năng đọc bản đồ. - Phân tích bảng số liệu, biểu đồ để rút ra kiến thức.

  pdf8p phalinh7 12-07-2011 433 39   Download

 • I- Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần: - Giúp học sinh hệ thống lai kiến thức đã học ở học kì 1. - Ôn lai8 những kiến thức nhằm phát hiện và hộ trợ những em học khá, những em còn yếu để bổ sung kiến thứ II- Đồ dùng dạy học: - Bản đồ, các sơ đồ bài học cần thiết III- Tiến trình dạy học: 1- Ổn định lớp. 2- Bài cũ. 3- Bài mới. Hoạt động của giáo viên và học sinh Hoạt động 1 Cả lớp ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II Nội...

  pdf5p abcdef_32 16-09-2011 304 34   Download

 • I- MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau bài học, học sinh cần: 1. Về kiến thức - Nắm được ưu điểm và hạn chế của từng loại hình vận tải. - Biết được đặc điểm phát triển và phân bố của từng ngành vận tải trên thế giới. Xu hướng mới trong sự phân bố và phát triển của từng ngành này. - Thấy một số vấn đề về môi trường do sự hoạt động của các phương tiện vận tải và do các sự cố môi trường xảy ra trong quá trình hoạt động của ngành giao thông vận tải....

  pdf8p abcdef_32 16-09-2011 171 32   Download

 • I- MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau bài học, học sinh cần: 1. Về kiến thức - Phân biệt được một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp - Biết được sự phát triển từ thấp lên cao của các hình thức này 2. Về kĩ năng - Nhận diện được các đặc điểm chính của tổ chức lãnh thổ công nghiệp 3. Về thái độ, hành vi - Biết được các hình thức này ở Việt Nam và địa phương - Ủng hộ và có những đóng góp tích cực trong các hình thức cụ...

  pdf6p abcdef_32 16-09-2011 293 30   Download

 • Mục tiêu 1. Kiến thức Biết và giải thích kết quả phát triển kinh tế, sự phân bố một số ngành kinh tế của Trung Quốc trong thời gian tiến hành hiện đại hoá đất nước. 2. Kỹ năng Nhận xét, phân tích bảng số liệu, lược đồ để có được những hiểu biết trên tinh thần cùng có lợi giữa Việt Nam và Trung Quốc.

  pdf10p phalinh7 12-07-2011 293 29   Download

 • I- MỤC TIÊU: Sau bài học, học sinh cần: 1. Về kiến thức - Biết được cơ cấu, vai trò của các ngành dịch vụ. - Hiểu được ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế - xã hội tới sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ. - Biết được đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới. 2. Về kĩ năng - Biết đọc và phân tích lược đồ về tỷ trọng các ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước trên thế giới. - Xác định được trên bản đồ các...

  pdf7p abcdef_32 16-09-2011 265 28   Download

 • I- Mục tiêu bài học: Sau bài học, học sinh cần: 1. Về kiến thức - Nắm được vị trí chiến lược của hai con kênh nổi tiếng thế giới là xuy-ê và pa-na-ma. Vai trò của hai con kênh này trong ngành giao thông vận tải biển thế giới. - Nắm được những lợi ích về kinh tế nhờ có sự hoạt động của kênh đạo này. 2. Về kĩ năng - Biết tổng hợp các nguồn tài liệu từ các nguồn khác nhau, từ các lĩnh vực khác nhau. - Có kĩ năng phân tích bảng số liệu...

  pdf8p abcdef_32 16-09-2011 345 25   Download

 • I- MỤC TIÊU: Sau bài học, học sinh cần: 1. Về kiến thức - Nắm được vai trò, đặc điểm của ngành giao thông vận tải và các chỉ tiêu đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải. - Biết được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải cũng như hoạt động của các phương tiện vận tải. 2. Về kỹ năng - Có kỹ năng sơ đồ hóa một hiện tượng, quá trình được nghiên cứu. - Có...

  pdf6p abcdef_32 16-09-2011 289 25   Download

 • I- MỤC TIÊU: Sau bài học, học sinh cần: 1. Về kiến thức - Biết được vai trò và đặc điểm của sản xuất công nghiệp - Hiểu được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội tới sự phát triển của phân bố công nghiệp 2. Về kĩ năng - Biết phân tích và nhận xét sơ đồ về đặc điểm phát triển và ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp. 3. Về thái độ hành vi...

  pdf7p abcdef_32 16-09-2011 231 22   Download

 • I- MỤC TIÊU: Sau bài học, học sinh cần: 1. Về kiến thức - Nắm được vai trò, cơ cấu ngành năng lượng. - Hiểu được vai trò, tình hình sản xuất và phân bố của ngành công nghiệp năng lượng: Khai thác than, khai thác dầu và công nghiệp điện lực. 2. Về kĩ năng - Xác định trên bản đồ những khu vực phân bố trữ lượng dầu mỏ, những nước khai thác than, dầu mỏ và sản xuất điện trên thế giới - Biết nhận xét biểu đồ sử dụng cơ cấu năng lượng thế giới.

  pdf10p abcdef_32 16-09-2011 186 20   Download

 • I- MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau bài học, học sinh cần: 1. Về kiến thức - Biết được vai trò, đặc điểm sản xuất và phân bố của ngành công nghiệp cơ khí, điện tử, tin học và công nghiệp hóa chất. - Hiểu được vai trò, đặc điểm phân bố của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm 2.

  pdf9p abcdef_32 16-09-2011 187 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD

p_strKeyword=Giáo án Địa lý 10 bài 1
p_strCode=giaoandialy10bai1

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản