intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Hóa học lớp 10 sách Kết nối tri thức

Xem 1-0 trên 0 kết quả Giáo án Hóa học lớp 10 sách Kết nối tri thức
 • Giáo án môn Hóa học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 13 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được khái niệm liên kết hydrogen. để giải thích sự xuất hiện liên kết hydrogen (với nguyên tố có độ âm điện lớn: N, O, F); nêu được vai trò, ảnh hưởng của liên kết hydrogen tới tính chất vật lí của nước; nêu được khái niệm về tương tác Van Der Waals và ảnh hưởng của tương tác này tới nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các chất;...

  doc5p manhitieulinh 29-08-2022 17 3   Download

 • Giáo án môn Hóa học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài mở đầu được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nêu được đối tượng nghiên cứu của hóa học; trình bày được phương pháp học tập và nghiên cứu hóa học; nêu được vai trò của hóa học đối với đời sống, sản xuất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc7p manhitieulinh 29-08-2022 84 3   Download

 • Giáo án môn Hóa học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh cấu tạo gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ nguyên tử mang điện tích âm; kích thước, khối lượng của nguyên tử; kí hiệu, khối lượng và điện tích của electron, proton và neutron; đặc điểm electron lớp ngoài cùng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc7p manhitieulinh 29-08-2022 17 2   Download

 • Giáo án môn Hóa học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 5 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nêu được lịch sử phát minh định luật tuần hoàn và bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học; mô tả được cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và nêu được các khái niệm liên quan (ô, chu kì, nhóm); nêu được nguyên tắc sắp xếp của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (dựa theo cấu hình electron);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc7p manhitieulinh 29-08-2022 54 2   Download

 • Giáo án môn Hóa học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 6 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh giải thích được xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử trong một chu kì, trong một nhóm (nhóm A) (dựa theo lực hút tĩnh điện của hạt nhân với electron ngoài cùng và dựa theo số lớp electron tăng trong một nhóm theo chiều từ trên xuống dưới);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc11p manhitieulinh 29-08-2022 8 2   Download

 • Giáo án môn Hóa học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 7 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận xét được xu hướng biến đổi thành phần và tính chất acid/base của các oxide và các hydroxide theo chu kì; viết được phương trình hóa học minh họa; giải bài tập hóa học có liên quan;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc7p manhitieulinh 29-08-2022 18 2   Download

 • Giáo án môn Hóa học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ nguyên tử mang điện tích âm; kích thước, khối lượng của nguyên tử; hạt nhân gồm các hạt proton và neutron; kí hiệu, khối lượng và điện tích của electron, proton và neutron;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc6p manhitieulinh 29-08-2022 11 1   Download

 • Giáo án môn Hóa học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nêu được nguyên tố hóa học bao gồm những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân; trình bày được số hiệu nguyên tử (Z) bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electron có trong nguyên tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc9p manhitieulinh 29-08-2022 32 1   Download

 • Giáo án môn Hóa học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 11 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh cấu hình electron của ion đơn nguyên tử cụ thể; ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử trong một phân tử chất cụ thể; sự hình thành ion; khái niệm và sự hình thành liên kết ion; cấu tạo tinh thể NaCl;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc11p manhitieulinh 29-08-2022 20 3   Download

 • Giáo án môn Hóa học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 8 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh phát biểu được định luật tuần hoàn; trình bày được ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: mối liên hệ giữa vị trí (trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học) với tính chất và ngược lại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc8p manhitieulinh 29-08-2022 26 1   Download

 • Giáo án môn Hóa học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 10 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh phát biểu được khái niệm về liên kết hóa học; trình bày được quy tắc octet; vận dụng quy tắc octet để giải thích sự hình thành liên kết hóa học cho các nguyên tố nhóm A;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc6p manhitieulinh 29-08-2022 17 1   Download

 • Giáo án môn Hóa học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 12 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được khái niệm và lấy được ví dụ về liên kết cộng hóa trị (liên kết đơn, đôi, ba) khi áp dụng quy tắc octet; viết được công thức Lewis của một số chất đơn giản; trình bày được khái niệm phản ứng cho – nhận; phân biệt được các loại liên kết (cộng hóa trị không phân cực, phân cực, liên kết ion) dựa theo độ âm điện;...

  doc16p manhitieulinh 29-08-2022 19 2   Download

 • Giáo án môn Hóa học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 15 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được khái niệm về số oxi hóa của nguyên tố, phản ứng oxi hóa khử, chất khử, chất oxi hóa; xác định được chất khử, chất oxi hóa, phản ứng oxi hóa khử; phân biệt được các loại phản ứng oxi hóa-khử: phản ứng nội oxi hóa-khử; tự oxi hóa-khử; oxi hóa-khử có môi trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc5p manhitieulinh 29-08-2022 15 2   Download

 • Giáo án môn Hóa học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 18 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được khái niệm phản ứng tỏa nhiệt, thu nhiệt, điều kiện chuẩn, nhiệt tạo thành và biến thiên enthalpy (nhiệt phản ứng) của phản ứng; nhận biết được một số phản ứng tỏa nhiệt, thu nhiệt trong thực tế dựa vào sự thay đổi nhiệt độ môi trường xung quanh phản ứng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc7p manhitieulinh 29-08-2022 14 1   Download

 • Giáo án môn Hóa học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 19 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được khái niệm tốc độ phản ứng hóa học và cách tính tốc độ trung bình của phản ứng; viết được biểu thức tốc độ của phản ứng theo hằng số tốc độ phản ứng và nồng độ (còn gọi là định luật tác dụng khối lượng, chỉ đúng cho phản ứng đơn giản nên không tùy ý áp dụng cho mọi phản ứng), từ đó nêu được ý nghĩa hằng số tốc độ phản ứng;...

  doc9p manhitieulinh 29-08-2022 23 1   Download

 • Giáo án môn Hóa học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 20 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh củng cố các kiến thức về tốc độ phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng; nắm được biểu thức và vận dụng giải quyết bài toán liên quan biểu thức tốc độ phản ứng, Van’t hoff;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc6p manhitieulinh 29-08-2022 9 1   Download

 • Giáo án môn Hóa học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 21 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được sự biến đổi nhiệt độ sôi nhiệt độ nóng chảy của các đơn chất Halogen dựa vào tương tác Vanderwaal; mô tả được trạng thái, màu sắc, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các đơn chất halogen; xu hướng các halogen có tính oxi hóa mạnh và so sánh tính oxi hóa của các halogen trong nhóm VIIA;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc25p manhitieulinh 29-08-2022 12 1   Download

 • Giáo án môn Hóa học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 22 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận xét và giải thích được xu hướng biến đổi nhiệt độ sôi của các hydrogen halide từ HCl tới HI; giải thích được sự bất thường về nhiệt độ sôi của HF so với HX khác; trình bày được xu hướng biến đổi tính acid của dãy hydro halic acid;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc10p manhitieulinh 29-08-2022 12 1   Download

 • Giáo án môn Sinh học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh liệt kê được một số nguyên tố hóa học chính có trong tế bào (C, H, O, N, S, P); nêu được vai trò của các nguyên tố vi lượng, đa lượng trong tế bào; nêu được vai trò quan trọng của nguyên tố carbon trong tế bào (cấu trúc nguyên tử C có thể liên kết với chính nó và nhiều nhóm chức khác nhau);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc11p manhitieulinh 29-08-2022 60 3   Download

 • Giáo án môn Sinh học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 5 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nêu được cấu trúc hóa học của cacbohidrat, phân loại cacbonhidrat và nêu được vai trò của cacbohidrat; nêu cấu tạo và phân loại được lipit, đồng thời nêu được chức năng của chúng; nêu được cấu trúc và vai trò của protein; nêu cấu trúc ADN và ARN; trình bày chức năng của ADN và ARN;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc15p manhitieulinh 29-08-2022 52 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Giáo án Hóa học lớp 10 sách Kết nối tri thức
p_strCode=giaoanhoahoclop10sachketnoitrithuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2