intTypePromotion=1
ADSENSE

Giao lưu văn hóa

Xem 1-20 trên 1214 kết quả Giao lưu văn hóa
 • Giao lưu văn hoá là một thuộc tính của xã hội loài người, là quy luật vận động, phát triển của mọi nền văn hóa. Ngày nay quá trình toàn cầu hoá đang cuốn hút hầu như tất cả các quốc gia vào guồng quay khổng lồ của nó, thế giới biến đổi chóng mặt và các quốc gia dù muốn hay không, vô hình chung đều chịu sự ảnh hưởng, thậm chí sự phụ thuộc lẫn nhau.

  pdf8p thanhson 12-06-2009 346 77   Download

 • Luân văn Thạc sĩ Sử học: Giao lưu văn hóa Việt – Khmer ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (1975-2000) trình bày khái quát về lịch sử hình thành và đặc điểm tụ cư – cộng cư của người Việt và người Khmer ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thế kỉ XVII đến nay; quá trình giao lưu văn hóa Việt – Khmer ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (1975-2000); vai trò và giải pháp phát huy giá trị văn hóa Việt – Khmer ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đối với lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam.

  pdf144p dieuhang510 14-11-2016 169 44   Download

 • Thông qua quá trình nghiên cứu thực hiện luận văn, tác giả mong muốn sẽ tổng hợp được nguồn tư liệu phong phú về văn hóa Chăm nói chung và văn hóa Chăm Ninh Thuận nói riêng, có sự sắp xếp, hệ thống hóa kết quả nghiên cứu từ trước đến nay, góp phần làm rõ sự giao lưu văn hóa Việt- Chăm ở vùng đất Ninh Thuận từ năm 1832 đến năm 2012. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf109p khetien888 08-02-2017 134 24   Download

 • Đồng bằng Sông Cửu Long là nơi tiếp giáp và giao lưu của nhiều dân tộc khác nhau như người Việt, người Hoa, người Khmer,... Nơi đây không chỉ có sự giao lưu về kinh tế thương mại mà còn cả lĩnh vực văn hóa. Bài viết Sự giao lưu văn hóa giữa các dân tộc ở đồng bằng Sông Cửu Long sau đây sẽ làm rõ hơn về vấn đề này.

  pdf3p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 174 23   Download

 • Bài viết trình bày vấn đề: Do có vị trí địa lí thuận lợi, lại nằm trên con đường thương mại quốc tế từ Đông sang Tây, Vương quốc Phù Nam đã phát huy được thế mạnh của mình trong việc cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm cho thương nhân các nước, để họ tiếp tục cuộc hành trình sang Trung Hoa tìm mua tơ lụa, gốm sứ và các mặt hàng khác. Nhờ đó, Phù Nam đã trở thành nơi giao lưu văn hóa giữa các nước trên thế giới, đồng thời tiếp biến các giá trị văn hóa làm phong phú nền văn hóa Phù Nam.

  pdf9p nganga_02 09-09-2015 100 19   Download

 • Giao lưu văn hóa Việt Nam và thế giới trình bày về các nội dung như: Đôi điều nhận thức về sự biến đổi văn hóa, văn hóa Việt Nam - nơi hợp lưu của khu vực và thế giới (những bài học lịch sử), hội nhập Đông - Tây những định hướng phát triển, kết luận. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf16p dieuhang510 15-11-2016 198 19   Download

 • Bài viết Giao lưu văn hóa giữa người Hoa Triều Châu với người Việt, người Khmer thông qua nghi lễ hôn nhân hiện nay trình bày nội dung về: Khái quát về người Hoa Triều Châu tại xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng; Giao lưu văn hóa thông qua hôn nhân giữa người Hoa Triều Châu với nhau và với người Việt(kinh) hoặc người Khmer tại xã Vĩnh Hải,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p sobinhoangson 29-04-2018 106 15   Download

 • Bài viết Hội nhập quốc tế và giao lưu văn hóa của Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn nêu lên những cơ sở lý luận của hội nhập quốc tế và giao lưu văn hóa của Việt Nam; ngoài ra bài viết cũng làm rõ những kết quả thực tiễn của việc hội nhập quốc tế và giao lưu văn hóa của Việt Nam.

  pdf6p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 75 6   Download

 • Bài viết trình Truyện Kiều xuất hiện đã trở thành trung tâm của sự chú ý của mọi tầng lớp bạn đọc, từ người trí thức đến kẻ bình dân, ai cũng say Kiều tác phẩm của Nguyễn Du đã trở thành máu thịt của nhân dân, cùng nhân dân đi về phía trước. Nguyễn Du đã vận dụng quy luật tiếp biến một cách đầy sáng tạo trong giao lưu văn hóa...

  pdf5p chauchaungayxua 16-10-2019 38 5   Download

 • Xe thổ mộ là một phương tiện đi lại phổ biến ở vùng Sài Gòn - Gia Định vào những năm đầu thế kỷ XX. Đây là loại xe bắt nguồn từ kiểu cố xe song mã sang trọng ở Pháp đồng thời cũng chịu ảnh hưởng của xe ngựa ở Trung Quốc. Để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo bài viết Xe thổ mộ - Một hiện tượng giao lưu văn hóa ở Nam bộ.

  pdf8p maiyeumaiyeu16 24-10-2016 58 4   Download

 • Bài viết nghiên cứu các yếu tố cụ thể tác động, chi phối quá trình biến đổi văn hóa khi hai nền văn hóa đó giao lưu với nhau thông qua trường hợp giao lưu văn hóa giữa người Bố Y với các tộc người khác.

  pdf5p chauchaungayxua7 08-08-2020 77 5   Download

 • Đề tài nghiên cứu thực trạng tiếp nhận, giao lưu văn hóa trong gia đình vợ Việt – chồng Hàn và đưa ra một số giải pháp giúp các cô dâu Việt có thể dễ dàng hòa nhập với cuộc sống mới.

  pdf10p cumeo5000 16-08-2018 28 2   Download

 • Khoá luận tập trung tìm hiểu và chỉ ra các hoạt động của Trung tâm giao lưu văn hoá Nhật Bản đã thực hiện tại Hà Nội trong khoảng 4,5 năm gần đây nhằm áp dụng để quảng bá hình ảnh đất nước Nhật Bản thông qua các hoạt động giao lưu văn hoá đó.

  pdf11p cumeo5000 16-08-2018 41 2   Download

 • Bài viết tập trung làm sáng tỏ sự giao lưu, tiếp xúc văn hóa giữa triều đình nhà Nguyễn với Trung Hoa giai đoạn 1802 - 1884 trên hai phương diện: chính sách giao lưu văn hóa với triều đình nhà Thanh và chính sách với Hoa kiều.

  pdf5p vigustavia2711 19-12-2019 33 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu và phân tích về những hoạt động giao lưu văn hóa ở chợ “ Tây” trên phố Tô Ngọc Vân ( Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội) hiện nay nhằm đánh giá và dự báo xu hướng phát triển của loại hình chợ “ Tây”.

  pdf14p cumeo5000 16-08-2018 29 0   Download

 • Bài viết thông qua vận dụng lí thuyết giao lưu tiếp biến văn hóa của D. Redpield, R. Linton và M. J. Herskovits, cùng quan niệm của J. W. Berry về “các chiến lược tiếp biến văn hóa” và lí luận bản sắc văn hóa của S. Hall như một nỗ lực hướng tới tìm hiểu kiểu chiến lược tiếp biến đưa đến hai sự lựa chọn và hai kết quả khác nhau ấy giữa Việt Nam và Vân Nam trong lịch sử giao lưu văn hóa với Trung Hoa giai đoạn thế kỉ III TCN đến thế kỉ XIII.

  pdf14p vioregon2711 02-02-2021 62 2   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Nội dung tài liệu góp phần xây dựng một ngành khoa học đang trên đà hình thành là Văn hóa học, nhằm cung cấp một số khái niệm cho ngành này để nghiên cứu bản sắc văn hóa Việt Nam. Tài liệu có tổng cộng 3 phần, 16 chương: phần 1 - những khái niệm mở đầu, phần 2 - giao lưu văn hóa, phần 3 - bảo vệ và phát huy văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo Tài liệu để biết thêm chi tiết.

  pdf585p la_lan1 27-03-2013 772 264   Download

 • Vì văn học là một ngành của nghệ thuật, nghệ thuật là một bộ phận của văn hóa, tôi xin phép mở rộng đề tài: văn hóa và xu thế hội nhập. 1- Thời Pháp thuộc, trong hoàn cảnh đô hộ khắc nghiệt , sự cộng sinh giữa văn hóa Việt và văn hóa Pháp đã có những thành tựu rực rỡ... Thời Pháp thuộc , trong giao lưu văn hoá ở nước ta nổi lên và bao trùm là vấn đề đấu tranh giữa chính sách nô dịch của thực dân về mặt văn hoá và tinh thần...

  pdf8p money_00 05-08-2011 238 43   Download

 • Bài 1 - Nhập môn Đại cương văn hóa Việt Nam có cấu trúc gồm 5 phần: Văn hóa và văn hóa học; Văn hóa và môi trường tự nhiên; Văn hóa và môi trường xã hội; Tiếp xúc và giao lưu văn hóa; Đại cương văn hóa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  pdf38p hpnguyen2 05-03-2018 401 33   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Giao lưu văn hóa
p_strCode=giaoluuvanhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2